Inför den stundande skolinformationen inom Region Väst hade Arne Kilvall bjudit in regionens skolinformatörer samt killar och tjejer som var nyfikna på vad det innebär att vara skolinformatör.

Arne är den förtroendevalda inom Region Väst som ansvarar för att det praktiska fungerar runt skolinformationsarbetet inom Region Väst. Han arbetar till vardags som elektriker på Actemium i Stenungsund.

Dagen började med att vi diskuterade varför vi genomför skolinformation och vilket viktigt uppdrag skolinformatörerna har då det är ute och informerar om elbranschen på skolorna. Arne gick igenom grunderna i skolinformationen och kom med matnyttiga tips inför en presentation.
Därefter fortsatte vi med en presentation av det informationsmaterial vi använder i skolorna. Materialet är en blandning av förbundets egna och de material LO tagit fram som skolinformatörerna använder i sina presentationer.
Jeanette Roos och Sara Olsson, två skolinforma-törer från NEA Göteborg, presenterade en del av materialet och berättade om sina erfarenheter av skolinformation.
Deltagarna hade grupparbete om informationsmaterialet och redovisade vad de tyckte om dagens material samt kom med tips på eventuellt nytt material som kunde användas eller behövdes tas fram.
Arne Kilvall bjöd in alla deltagarna till en skolinformatörsutbildning för Region Väst inom kort, 11 av de 14 deltagarna anmälde sig till utbildningen.

Johan Fredriksson och Thomas Åberg deltog på mötet för att få ta del av alla intressanta och roliga diskussioner och för att ge sin syn på skolinformation.
Sammanfattningen av dagen och alla diskussioner är att vi har väldigt bra förutsättningar inom Region Väst att få till en bra och innehållsrik skolinformation under 2012.

Thomas Åberg