Byt några vägguttag, brytare och lamputtag och få en intelligent och fjärrstyrd anläggning utan ny kabeldragning. Ett svenskt-danskt samarbete har utvecklat ett system som kommunicerar via 230-nätet med inbyggd intelligens i varje apparat.
– Vi kommer alltid ha kopparnät så varför inte kommunicera via kopparnät?

Det säger Anders Juhl Lundberg på danska företaget Zensehome som på elmässan i Malmö lanserade ett nytt system för den svenska marknaden. I stället för styrtrådar och ”busar” kopplade till en centralenhet används det befintliga 230-nätet och någon extra kabeldragning behövs inte. Systemet som testats i Danmark under två år bygger på Powerline Connection.
– Det är en känd och beprövad teknologi vi använder men vi har förfinat den. Du kan exempelvis mäta strömförbrukning på varje enskild enhet, det är vårt patent, säger Anders Juhl Lundberg.

Kortfattat förklarat så byts valfritt antal apparater i en lägenhet ut till systemets produkter, varje enhet har ett unikt nummer. Via ett gränssnitt, eller adapter, som pluggas rakt in i vägg-uttaget kopplar du din dator och kan programmera anläggningen. Gränssnittet tas bort och informationen stannar kvar i apparaterna som alltså sedan kommunicerar via kopparnätet.
Vilken brytare som helst kan styra vilken apparat som helst inom systemet. En strömbrytare och ett lamputtag måste inte tillhöra samma gruppsäkring utan kan ”prata” med varandra ändå såvida inte anläggningen är för stor, då kan ett särskilt gränssnitt behöva monteras mellan faserna i centralen.
Den befintlig anläggningen som inte byts ut fungerar som den alltid gjort, medan de nya apparaterna kan få en rad olika funktioner som du övervakar via din dator, smartphone eller annan androidteknik; Varje enhet kan exempelvis mäta effektuttaget och där ligger en stor energivinst menar Anders Juhl Lundberg och visar ett stapeldiagram där varje enhets förbrukning visas dag för dag, vecka för vecka, eller vilket tidsspann man väljer.
– För att styra balansen på det du tar in och får ut så måste vi ha kontroll på hela kedjan.
Genom att mäta strömförbrukningen i varje enhet kan man lätt identifiera ”strömtjuvar” och exempelvis programmera vägguttaget till TV:n att bryta strömmen helt när den är avstängd och därmed undvika onödig standbyförbrukning.
– Och när jag släcker min sänglampa så bryter jag strömmen till mina barns TV så att de inte kan tjuvkika efter läggdags, skrattar Anders Juhl Lundberg, och företaget menar att med bra koll på elnätet kan upp till 25 procents förbrukning sparas.

Komfortmässigt finns förstås, likt andra fabrikat, hur mycket funktioner som helst och apparaterna har inbyggd timer, dimer och kan fås med tidur och rörelsedetektor parallellt. Lamputtagen kan exemplvis dimra från noll till fullt ljus under 40 minuter och skapa ett gryningsljus att vakna till.
Prismässigt ligger apparaterna i spannet 7-800 kronor upp till ett par tusen per enhet, medan mjukvaran för programmering hämtas via internet på Zensehomes hemsida.

Jan-Erik Johansson