– Vi behöver ett avtal som sätter människans behov i centrum och inte vinsten.
Det säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren inför avtalsförhandlingarna.

Vad har varit er utgångspunkt när ni formulerat avtalskraven?
– Utgångspunkten har varit alla de avtalsmotioner våra medlemmar sänt in samt LO samordningen.

Hur ser du på arbetsgivarorganisationen EIO:s krav?
– Att dom för en gångs skull yrkar på löneökning är ju givetvis uppskattat, även om vi tycker att deras bud ligger i underkant. En del av deras krav är ju naturligtvis väldigt provocerande. Vi har diskuterat kraven i förhandlingsdelegationen, som är väldigt skeptisk till EIO:s yrkanden. Men vi har en skyldighet att diskutera deras krav och återkomma till delegationen med resultaten från diskussionen.

Ni kräver de 3,5 procent som finns formulerat i LO:s samordning. Det är mer pengar än vad industriavtalet gav. Är det realistiskt?
– Våra krav på pengar är helt i överensstämmelse med LO samordningen, detta får våra motparter respektera. Sedan är det förhandlingar. Resultatet av dessa visar sig senare.

Många på arbetsmarknaden talar om korta avtal för att sedan formulera avtal för framtiden inför nästa avtalsrörelse. Är det en rimlig utgångspunkt?
– Vi talar själva om väldigt kort avtal. Om det är sådan oro på arbetsmarknaden så kanske vi skall avvakta bättre tider och träffa ett bättre avtal.

Tonläget är högt. Är det en svårare avtalsrörelse än tidigare?
– Ja, många svåra frågor är uppe på bordet nu.

Hur ser du på att det finns beslut utanför avtalsparterna som kan påverka utgången?
– Jag tänker på Arbetsdomstolens dom i fråga om kontrollavgifter, och frågan om elbehörighet.
– Detta försvårar naturligtvis avtalsrörelsen och gör den osäkrare än på länge.

Kommunal och EIO har slutit avtal för anställda som jobbar inom offentlig service. Är du helt nöjd med de avtal de slutit?
– Nej jag är inte nöjd. Vi trodde att dom träffat ett företagsavtal för Bravida för ett specifikt sjukhus, men så visade det sig inte vara, vi tycker också att villkoren borde varit bättre.

Finns det en realistisk LO-samordning, när ett av de största förbunden går sin egen väg?
– Det är väldigt besvärligt när delar av industrin väljer en egen väg, ensam är inte stark. Det visade ju sig också i det avtal de lyckades träffa att det varit bättre att vi hållit ihop alla LO förbund. Det är enda sättet att uppnå att man någonsin skall kunna respektera den norm som industrin vill sätta för oss övriga. Den kommer aldrig att respekteras när dom inte deltar på samma villkor som övriga förbund.

Vad menar ni med ”modernt” avtal?
– Ett avtal som sätter människans behov i centrum och inte vinsten. Sedan är vi inte dummare än att vi förstår att företag drivs för att göra vinst, men vi har bara ett liv, och du får med all sannolikhet ingen repris därför skall det underlätta för människor att leva upp till sina drömmar om ett bra liv.

Per Eklund

 

Läs: Elektrikernas avtalsförslag