– Det finns otidsenliga bestämmelser i dagens avtal.
Det säger EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn inför avtalsförhandlingarna.

Vad är utgångspunkten när ni formulerat avtalskraven?
– Vår målsättning är ett modernt kollektivavtal för en modern elteknik-bransch. Installationsavtalet stammar från 1900-talets början och yrkesutbildningsavtalet kom till 1945. EIO:s krav har sin grund i detta. Idag finns otidsenliga bestämmelser, till exempel reglerna för dagliga resor som kan göra företag och anställda till skattefifflare och arbetstidsbestämmelser som är alldeles för stelbenta.
– Vi anser också att vi som bransch har en skyldighet att dra vårt strå till stacken när det gäller att komma åt den mycket stora ungdomsarbetslösheten som också drabbat många som gått elprogrammet på gymnasiet.

Hur ser du på Elektrikerförbundets krav?
– Vi har just börjat förhandla. Det är för tidigt att säga så mycket. En fråga som bekymrar oss särskilt är att förbundet håller fast vid lönekravet på 3,5 procent trots att industrin gjort upp på 2,6 procent på 12 månader. Ska vi övervältra våra ökade kostnader på våra kunder i industrin och/eller på konsumenterna?

Ni vill säga upp avtalet om kontrollavgifter, trots att inte Arbetsdomstolen kommit med sin dom i ärendet. Varför?
– Avtalet gäller två saker, inkassering av dels ackordskontrollavgift och dels fackföreningsavgift. Domen kommer att hantera den första frågan men inte den andra. Det går inte att säga upp bara en del i ett kollektivavtal. Anledningen till att vi inte vill inkassera fackavgiften är att vi anser att det är en förenings interna fråga att ta in sina medlemsavgifter, och det finns inga praktiska problem för detta numera.
– Inkasseringen av kontrollavgifter bör upphöra i första hand av helt andra skäl som har att göra med att det finns lagstiftning som skyddar rättigheterna för den som valt att inte vara facklig medlem. Det prövas av Arbetsdomstolen.

Hur ser du på att det finns beslut utanför avtalsparterna som kan påverka utgången? Arbetsdomstolens dom om kontrollavgifter och frågan om elbehörighet.
– Det är bekymmersamt om en rättslig fråga blandas in i vår avtalsrörelse. Att vi har en process i Arbetsdomstolen beror ju på att Elektrikerförbundet valt att stämma företagen. Elektrikerförbundet har inte accepterat den inställning som bland annat Byggnads och SEKO tog redan 2007.
– Frågan om ändrade behörighetsregler är inte heller en avtalsfråga. Det verkar som om det blir någon form av statlig utredning.

Ni har slutit ett avtal med Kommunal som ni kallar ”modernt”. Ser ni det som ett sätt att förändra förhållandet till Elektrikerna?
– Nej, inte alls. Det är ett avtal med Kommunal eftersom det rör sig om outsourcad kommunal och landstingskommunal verksamhet där Kommunals medlemmar arbetar. Anledningen till att EIO engagerat sig i detta är att en del elteknikföretag ser detta som ett sätt att utveckla och bredda sin verksamhet.

Vad menar ni med ”modernt” avtal?
– Vi behöver kollektivavtal som stödjer utveckling av nya tekniker och affärsområden; då kan vi ge bra villkor och vara en attraktiv bransch att jobba i. Viktigt är också att det finns utrymme att komma överens på företaget inom kollektivavtalets ram. Det måste också finnas bredare underlag för att anställa de kompetenser företagen behöver. Dessutom krävs att företaget kan säkerställa att kompetensen blir kvar i samband med driftsinskränkningar.

Per Eklund

 

Läs: EIO:s avtalsförslag