– Nej till Elsäkerhetsverkets förslag om nya behörighetsregler.
Med det budskapet, vandrade ett 70-tal elektriker med ordförande Jonas Wallin i spetsen till energiministern Anna-Karin Hatt den 2 februari.
Med sig hade de protestlistor med 7 500 namn mot förslaget.

För ett drygt år sedan kom Elsäkerhetsverkets förslag om nya behörighetskrav, där ansvaret flyttas från nuvarande behörig installatör till den enskilde elektrikern. Det flyttade ansvaret skulle också innebära en lång utbildning för varje enskild elektriker.

Elektrikerförbundet reagerade starkt och har sen dess argumenterat mot förslaget.
Fackets syn är att Elsäkerhetsverkets förslag är krångligt och byråkratiskt samt leder till dyrare elinstallationer och komplicerade juridiska turer kring ansvar mellan elektriker, elfirmor och kunder.
– Det var ju alldeles uppåt väggarna. Vi har ju ett bra system idag. Vi har världens säkraste system. Möjligen kan Norge konkurrera med oss, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Till näringsdepartementet anlände ett 70-tal elektriker med banderoller med krav på att skrota förslaget.
Jonas Wallin överlämnade alla namnlistorna mot förslaget och tillsammans med Elektrikerförbundets arbetsmiljöansvarige Göran Söderlund fick ha kvart att sätta sig ner och prata med energiministern.

Minister Hatt tackade för engagemanget i frågan.
– Jag tycker hon reagerade bra. Hon var påläst och visste vad det handlade om och hade bra koll på hur vi reagerat. Hon lyssnade på oss och tog det på allvar, säger Jonas Wallin.
Han berättar också att energiministern konstaterat att oavsett vilket beslut som tas så måste det omarbetas.
Någon gång i april får vi se hur den fortsatta behandlingen av förslaget ska hanteras.
– Det kan ju bli en offentlig utredning. Men även om det omarbetas riskeras att det kommer med en del tokigheter. Vi tycker ju att förslaget ska bort, säger Wallin.

Per Eklund

Elsäkerhetsverkets förslag innebär:

  • Alla elektriker själva ska få bekosta ett statligt prov för en yrkeslegitimation. Klarar man inte provet får man inte utöva yrket utan bli hjälparbetare.
  • Ansvaret för elinstallationer flyttas från behörig installatör på elfirman till den enskilde elektrikern. Men det är firmorna som bestämmer, gör offerter, tar fram ritningar, planerar jobben, väljer material och har arbetsledningsrätt.