Byggnads lade på torsdagen ett storvarsel.
Stridsåtgärderna berör omkring 3 000 av förbundets medlemmar.

Byggavtalet löper ut vid midnatt onsdag den 29 februari.
Trots det har motparten, Sveriges Byggindustrier, inte valt att påbörja några verkliga förhandlingar om ett nytt avtal.

På Byggnads hemsida står det bland annat läsa:
”Byggnadsarbetareförbundet vägrar finna sig i ickeförhandlingar och kan enbart beklaga Sveriges Byggindustriers bristande engagemang och intresse för kollektivavtalsförhandlingar.”

Byggnads avtalssekreterare uppger att förbundets lönekrav är i enlighet med LO-samordningen.
– Vi har även krav på att avsättning till lokal lönebildning ska upphöra då avsättningen inte kommer alla byggnadsarbetarna till godo, säger avtalssekreteraren Torbjörn Johansson.