Frågan om att hålla ihop LO-förbunden i framtiden blir den viktiga frågan att diskutera efter årets avtalsrörelse, menar LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

Ni talar om 3,5 procent i avtalskraven. Nu har industrifacken gjort upp om en lägre nivå. Är det nån mening att då stå kvar med kraven?
– Ja självklart. Vi har ingen anledning att ändra på våra utgångskrav. Arbetsgivarna vill alltid förhandla ner kraven vi kommer med. Det är ingen garanti att vi får något om vi sänker kraven. Våra utgångskrav är 860 kronor, minst 3,5 procent. Dessutom 100 kronor extra på avtalsområden med en genomsnittslön under 22 400 kronor i månaden.

Hur ska ni lyckas få tillbaka en samordning med alla LO-facken, när IFMetall och några andra fack ofta går sin egen väg?
– Genom att direkt efter avtalsrörelsen i år, påbörja en diskussion om vad som är skälen för att hålla ihop internt mellan alla förbund inför avtalsrörelsen 2013.

Är det vettigt att fortsätta med samordning? Vore det inte lättare att varje förbund får ta ut så mycket de kan? Kan det inte ge mer?
– Den gemensamma bedömning är att samordning är en starkare form i synnerhet för de förbund som har en svårare situation. Alla har nytta av det. Det är för att de lågavlönade inte ska halka efter.

Hur ser du på avtalsläget på sikt? Är vi på väg mot kortare avtal på svensk arbetsmarknad?
– Ja min bedömning är att kortare avtal är nödvändiga för att ta ut löner i en svårprognostiserad utveckling.

Hur ska ni nånsin lyckas få till stånd jämställda löner på svensk arbetsmarknad? IFMetall vill inte vara med på era jämställdhetspotter och de kvinnodominerade facken hamnar hela tiden på efterkälken?
– Det gäller att hitta vilken metod vi ska ha, vilket verktyg vi ska använda. Vi är inte oense om kvinnorna behöver högre lön. Vi får titta i verktygslådan efter en ny skruvmejsel.

Var tror du de största problemen att nå ett avtal kommer att ligga i årets avtalsrörelse? Är det inom LO-förbunden och vilket avtal i så fall?
– Jag tror det är i det förbund där jämställdhetsfrågan är viktigast. Med stor sannolikhet Handels.

Kommer vi att se några tuffa konflikter i årets avtalsrörelse?
– Vi kan inte utesluta det. Det beror på hur arbetsgivarna agerar.

Hur ser du på konflikten mellan Elektrikerna och EIO om kontrollavgifter, som varit uppe i AD?
– Arbetsgivarna har skrivit ett kollektivavtal i frågorna. Det blir allt vanligare att arbetsgivarna ifrågasätter sina egna avtal.

Vad kommer att bli framtidsfrågorna förutom själva lönen i avtalsförhandlingarna?
– Jag tror att det finns ett behov att hitta system för att klara konjunktursvängningar. Vad som behöver göras när företag tvingas förändra sin organisation. Att hitta en omställdhetsförsäkring.

Hur ser du på att IFMetalls ordförande Stefan Lövden blivit S-ordförande? Kommer det att skapa bättre kontakter mellan socialdemokratin och LO?
– Jag tror inte att man kan utgå att det automatiskt ser annorlunda ut för att en facklig ledare blir s-ledare. Men det finns goda förutsättningar att löntagarfrågor blir belysta i partiet.

Vilka frågor blir det i så fall som blir lättare att hantera?
– Att de förstår de behov av politiska reformer löntagare i LO-kollektivet har.

Hur ser du på den tidigare s-ledningens sätt att hantera A-kassefrågan i höstas?
– Jag kan inte kommentera det, för jag har ingen insikt i diskussionen.

Hur ser du på Reinfelts syn på pensionsålder?
– Reinfeldt har fel fokus. Vi har samma bild att vi blir äldre. Men välfärden står inte och faller med om vi kan jobba tio år till. Det viktiga är att se till att arbetsmiljön blir bättre, så inte människor slås ut före 65. Klarar vi frågan om arbetslöshet och arbetsmiljön så kan människor jobba efter 65 år.

Per Bardh

  • Ålder: Fyller 53 den 26 februari.
  • Bor: I villa i Haninge.
  • Yrke: Ursprungligen fastighetsskötare.
  • Fackligt uppdrag: Avtalssekreterare i LO sedan 2008.
  • Det roligaste med uppdraget: Att försöka hålla ihop förbunden att gemensamt agera för medlemmarnas bästa.