Nästa torsdag sätts arbete vid två av statens större helägda bolag i blockad av Svenska Elektrikerförbundet. De gör det för att stödja kollegerna i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Syftet: att förhindra avtalsshopping.

 

Konflikten på arbetsmarknaden har pågått lite i det tysta. Det var redan innan julhelgerna var helt avslutade som Byggnads varslade om arbetsnedläggelse vid Svevas arbetsplats Fyrishov. Två veckor senare trädde de i kraft.

Nu har alltså elektrikerförbundet varslat om sympatiåtgärder.
Bakgrunden är förhindra Svevia AB att ägna sig åt så kallad avtalsshopping. Det innebär att arbetsgivaren själv väljer vilket kollektivavtal som ska tillämpas för ett visst arbete.
De fackliga organisationerna har i det fallet tolkningsföreträde för att kunna förhindra lönedumpning och osäkra anställningsförhållanden.
Om elektrikerförbundets sympatiåtgärder träder i kraft, blir det från och med torsdag den 23 februari.

Konflikten innebär total arbetsnedläggelse och blockad av arbetet med installation, reparation eller underhåll som utförs eller ska utföras inom installationsavtalets tillämpningsområde. Det gäller arbetsplatser med koppling till det helägt statliga Svevia AB:s bolag.
Dessutom har motsvarande varsel lagda för LKAB:s nya huvudnivå i gruvan i Kiruna.