– Det här är inget unikt. Vi behöver komma tillbaka till grunderna, säger Pettersson.

För fyra år sedan tog Elektrikerförbundet beslut om att i viss mån förändra sitt arbetssätt. Förtroendevalda och ombudsmän skulle lämna mötena och i högre grad vara ute på arbetsplatserna för att möta medlemmarna.

– Det var väl egent-ligen en beställning från Centrala representantskapet, som konstaterade att det här var det viktigaste vi måste hålla på med, säger Pettersson.

Vi behöver bli bättre på att röra oss bland medlemmar. Tillbaka till grunderna.

Urban Pettersson

Uppsökare ska ha ett eller flera projekt, som de ska kunna följa upp under hela arbetsprocessen, från uppstart till att ackordssedel lämnas in.

– Egentligen är det inte så märkvärdigt. Vi behöver vara mer ute på arbetsplatserna, säger Urban Pettersson.

Han beskriver hur det lätt blir så att man går på i gamla fotspår, och åker ut till dem som man känner och har kontakter till förtroendevalda och ombudsmän.

– Vi behöver bli bättre på att röra oss bland medlemmar. Tillbaka till grunderna.

Urban Pettersson menar att det här fungerar bra på en del platser.

– Målsättningen med ”Koll på jobbet” har varit att få 75 uppsökare. Det har vi inte lyckats med. Hade det varit ett enda fel hade vi löst det. Men det finns flera orsaker. Det jobbigaste i projektet har varit hur det ska finansieras. Men nu har vi en gemensam ekonomi, och det problemet finns inte kvar.

Han beskriver det fackliga arbetet som att bära ut sopor. Det finns alltid något nytt att ta hand om.