• Daniel Hermansson, Skyddsombud, Vallacom AB i Linköping

– Jag hoppas och förutsätter rimliga löneökningar på minst 3 procent och en dags utökad arbetstidsförkortning. Jag är anställd som svagströmselektriker och vi ligger betydligt lägre i lön än starkströmmarna på firman och det skulle jag vilja att det jämnas ut.

  • Svante Persson, NEA Installation i Oskarshamn, VK 26

– Höjt ledand montörstillägg och att det kopplas till ackordsedeln. Ersättning för el-och kontrollansvaret höjs, så ansvarsfrågan tydliggörs. Restidsbegreppet vid körning med företags bil. Höjt traktamenteersättning. Krav att arbetsledning ska ha ELBAM-utbildning.

  • Kjelle Lindberg, K4 EL, VK El-ettan

– Förhoppningarna är väl stora, jag är dock realist och tror därmed att avtals-rörelsen blir struligare än vanligt mot bakgrund av motpartens diverse utspel i media.

  • Johan Torstensson, Elajo Elteknik AB i Kalmar, VK 26

– Att löneökningen läggs ut generellt. Övertidsersättningen C från första timmen. Mer arbetstidsförkortning. Förstärkt LAS. Rätt att neka traktamentes jobb.

  • Marcus Eklund, YIT Skövde VK 10

– Om man ser till avtalsrörelsen på hela arbetsmarknaden så är rättvis lönebildning en stor förhoppning. Inte bara rättvisa och jämställdhet mellan kön, utan också att man får en rättvis lön för det arbete man utför.

  • Hampus Nyborg, GC-gruppen

– Mina förhoppningar inför avtalsrörelsen är att jag får högre månadslön och att penningfaktorerna höjs kraftigt i avtalet.

  • Benny Andersson Goodtech Karlstad VK 16

– Hoppas att det blir något när det gäller resor, nu när bränslepriserna rusar i höjden. Ett alternativ till enklare ATL. Det är för mycket små detaljer i listan. Det är bra att kunna påverka sin lön. Att man bibehåller det arbetsmiljöavtal vi har i dag.