Unga fackliga möttes i Norge

I år var det dags att återigen samla ungdomar från hela Skandinavien till att delta i NBTFs (Nordiska bygg- och träfederationen) ungdomskonferens.

En konferens som höll på i fyra dagar i september på kursgården Sörmarka utanför Oslo.

Deltagarna på konferensen var ungdomar från Norge, Sverige, Island, Finland och Danmark som jobbar inom bygg- och träbranschfacken.

Från Sverige hade vi representanter från SEKO, GS, Byggnads, Elektrikerna och Målarna.

Per Jansson från Byggnads började med att se till att vi från Sverige samlades på ett hotell på Arlanda kvällen innan resan till Norge, för att prata ihop oss om veckan och om våra förväntningar med mera.

Första dagen innebar mest resa och väl på plats vid Sörmarka fick vi träffa de andra deltagarna och fick en introduktion om vad helgen skulle gå ut på.

Per Skau som är NBTFs generalsekreterare berättade om vad NBTF är och vad de jobbar med.

Den andra dagen började med att vi presenterade våra förbund och berättade om ungdomsverksamheten. Generellt sett har alla förbund runt om i Skandinaven en god ungdomsverksamhet, och det var intressant att höra om hur de andra elektrikerförbunden jobbar.

Vidare på dagen fick vi lyssna på föreläsning om ”globaliseringen och multinationella företag” med Diis Böhn från Norska LO och om ”EU, EBTF – utmaningar idag” med Gunde Odsgaard från BAT-kartellet (EU-lobbing).

Dag tre var mer av en grupparbetesdag. Per Skau började med att hålla ett föredrag om social dumpning som vi sen fick sitta ner i grupper och diskutera kring. Vi berättade hur vi gör i respektive förbund för att motverka social dumpning Vi fick ta fram förslag på hur man kan motverka och vad som verkligen är social dumpning.

Nästa föreläsning var med Steinar Karlsen från Norska Fellesförbundet. Hans fördrag handlade om ”i kölvattnet av finanskrisen”.

Nästa grupparbete

handlade om utmaningarna för en nordisk fackföreningsrörelse, där vi skulle diskutera hur vi kan arbeta över gränserna och hur vi ska göra för att nå ut till medlemmarna och hur vi kan få fler att gå med i facket.

Fjärde dagen innebar en utflykt till Oslo och vi fick ett studiebesök på en byggarbetsplats och en del tid att själva få gå runt och kika på den norska huvudstaden. Vi besökte minnesplatsen för offren på Utøya samt området där bomben sprängdes.

Till slut åkte vi tillbaka för att sova och för att ladda inför sista dagen. Den dagen utvärderade vi seminariet och pratade om vägen vidare i NBTFs ungdomsverksamhet.

Vi som var med på detta seminariet var Henric Andersson och David Fernhed från Unga Elektriker.

NBTFs ungdomsseminarium är ett utmärkt sätt att knyta kontakter över gränserna. Att sitta ner och prata om hur vi har det, hur ni har det och hur vi skulle kunna ha det är viktigt i kampen för att skapa en bättre arbetsplats och för att göra Skandinavien till världen bästa plats för en arbetare att jobba i.

Ett gemensamt, stort, problem är den social dumpningen. Arbetskraft från billigare länder kommer till våra länder och arbetar för dåliga villkor, dålig lön, bor i dåliga boenden och utsätter sig för risker på jobbet är ett problem och bestyrker en människosyn som är fruktansvärd och strider helt emot den fackliga kampen.

Det nordiska samarbetet är också en helt avgörande länk i arbetet för att motverka och motarbeta främlingsfientligheten som sprider sig i Europa.

Om två år är det Danmark som är värdland för NBTF ungdomskonferens och då hoppas vi på fler bra diskussioner och att fler kontakter knyts och att vi tar ytterligare ett steg fram i kampen för demokrati, facket och arbetarna!

u – Så fort du som arbetare korsar en landsgräns blir du utnyttjad.

Så uttrycker generalsekreteraren för Nordiska bygg- och träfederationen, NBTF, Per Skau, läget för arbetarna i Norden.

David Fernhed och Henric Andersson från Unga Elektriker, berättar om Nordiska bygg- och träfederationen.

Per Skau är nytillträden generalsekreterare för det nordiska samarbetsorganet NBTF. Han är norrman. Han är lång som en basketspelare och pratar så att till och med en svensk förstår – vilket är ovanlighet bland våra nordiska grannar.

Vad Skau menar är att fackligt samarbete över landgränserna är viktigt och att byggarbetare, elektriker, rörmokare och arbetare i norden ständigt måste hålla ett vakande öga på arbetsgivarna för att de inte ska utnyttja oss när vi reser till ett annat land för att arbeta. Därför har NBTF en viktig roll för våra fackföreningar i norden.

NBTF startades 1952 och var en nordisk strejkkassa för de medlemsförbund inom bygg och träarbete som är medlemmar i paraplyorganisationen NBTF. Genom historiens gång har strejkkassan slopats för en mer idéeutbytande organisation som sedan blivit till vad NBTF är idag; en samordnande organisation för fackliga frågor i norden med mål att påverka EU.

Genom att utbyta erfarenheter mellan ländernas olika fackföreningar och gemensamt driva frågor

mot de folkvalda i EU har NBTF en viktig roll för såväl den lokala fackklubben som för hela den fackliga organisationen. Om vi inte hade NBTF skulle de nordiska fackföreningarna ha svårt att samarbeta och på sikt också förlora än mer mark i EU än vad som är fallet idag.

Vi kan likna NBTF som farfar. Vi som barnbarn till farfar träffar honom inte så mycket och som barn strider vi ofta mot våra föräldrar – arbetsgivarna och EU – för att få våra rättigheter till högre månadspeng och mer frihet. Oftast märker vi inte farfar men han har alltid ett finger med i spelet och lägger sig alltid i till barnbarnens fördel när kontroverser uppstår.

70 procent av alla beslut som tas i Sverige är baserade på EU-förordningar eller direktiv. Om vi ska kunna bedriva en facklig kamp för bättre avtal behöver vi påverka dessa 70 procenten.

”Enade vi stå, söndrade vi falla” är ett utslitet ordspråk men gäller i högsta grad fortfarande. För om vi ska kunna bedriva facklig organisering för en bättre arbetsmarknad i Sverige, behöver vi i Sverige bedriva en facklig organisering för bättre arbetsmarknad i norden. Därför är NBTF en hörnpelare i en fortsatt global kamp för facket och elektrikers rättigheter.

Henric Andersson
David Fernhed
Unga Elektriker
David Fernhed
Henric Andersson
Unga Elektriker