Snart kommer Arbetsdomstolens dom i fråga om kontrollavgifterna för elektriker som blivit en stridsfråga. Exakt när den kommer vet ingen.

Under en vecka strax innan jul pågick förhandlingarna i arbetsdomstolen.

Frågan om kontrollavgifter har blivit en het fråga mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen EIO.

”Elektrikerförbundet bryter mot lagen, struntar i mänsliga rättigheter och pengarna används till helt andra ändamål”, skrev EIO:s chefsjurist Åsa Kjellberg-Kahn i ett debattinlägg i Aftonbladet i slutet av november och fortsatte:

”För Elektrikerförbundet handlar detta mål helt uppenbart inte om att ackordslönerna ska betalas ut på rätt sätt, utan om att försvara en attraktiv inkomstkälla som förbundet vant sig vid över åren. Bortom detta snäva egenintresse är frågan om kontrollavgifter dock principiellt mycket viktigt.”

Ronny Wenngren, förhandlingsansvarig i Elektrikerförbundet har en helt annan syn.

– De bryr sig inte alls om mänskliga rättigheter. Deras enda mål är att sänka elektrikernas löner. Kontrollavgifterna är något alla har nytta av. Alla är med och betalar solidariskt, säger Wennberg.

Han är dessutom kritisk till EIO:s hantering av rättstvisten vid AD:s förhandlingar.

– Det är märkligt hur de använder domstolstiden och vår tid. Man måste försöka hålla ett ärende på en rimlig ekonomisk nivå. De har dragit tillbaka en rad av sina vittnen. Först kallat vittnen, sen ställt in vittnesförhör, säger Ronny Wenngren.

Under några dagar i december pågick förhandlingarna i arbetsdomstolen. Nu ska AD komma fram till en dom. Ingen vet riktigt när den kommer.

Kontrollavgifter

  • Kontrollavgifterna infördes 1977 efter en överenskommelse mellan EIO och Svenska Elektrikerförbundet.
  • Det innebär 0,5 procent av lönesumman avsätts.
  • Sen 2007 har enskilda arbetsgivare beslutat att inte betala avgifter för de som inte jobbar på ackord och som inte är medlemmar.
  • På grund av detta blev det tvisteförhandlingar som till slut lett till att Elektrikerförbundet stämt arbetsgivarna.

    Per Eklund