Välkommen till ”nya” Elektrikern, vi tror att du uppskattar nyordningen. Du som medlem har alla möjligheter att komma till tals och kritisera mig, ledningen eller förbundsstyrelsen.

Det är din tidning och där blir det ingen censur om inte innehållet strider mot pressetiska regler typ rasism, förtal och liknande.

Elektrikern ska mera skildra den verklighet du som medlem arbetar i. Den ska bevaka de branscher vi arbetar inom. Vilka är koncernerna som ger dig ditt dagliga bröd? Vilka äger dem? Gör de rätt för sig? Vad tjänar de? Vår tidning ska gräva och granska.

Jag hoppas du haft bra under helgerna. Jag har faktiskt avgivit några nyårslöften. Skriv/maila om du inte tycker jag levt upp till dem.

Elektrikerna ska:

  1. Ta fajten i avtalsrörelsen utifrån löftet att du ska få en real-löneökning och att vi inte säljer bort några principiella arbetsvillkor.
  2. Ta fajten för ett ackordslöne-system som garanterar dig inflytande och rätt betalt för vad du utfört – vi går aldrig med på ett företagsstyrt prestationslöne-system.
  3. Ta fajten kring behörighets-regler. Ingen möda ska sparas för att motverka de tokiga idéer som Elsäkerhetsverket presenterat.
  4. Ge 100 procent i samarbetet inom 6 F då vi tror att det gör oss starkare att slåss för de frågor du prioriterar.
  5. Satsa mer på arbetsmiljön parallellt som vi satsar på studier och att stärka skyddsombudens arbete. Det företag som jävlas med ett av våra skyddsombud får hela förbundet på sig.
  6. Se till att ombudsmän och för-troendevalda mer besöker er på arbetsplatserna. Är du missnöjd över att du inte får snacka med någon – hör av dig.
  7. Se till att det lönar sig mera att vara medlem. Förra året tog vi beslut om nya medlemskortet och Advokathjälp. Vi fortsätter att nyttja kollektiv styrka för att ge dig som individ bättre villkor än den som ställer sig utanför gemenskapen.
  8. Arbeta för att ungdomarna ska få världens bästa yrkesutbildning i skolan. Det innebär också att vi själva måste bli bättre på skol-information och att ta hand om lärlingarna. Varje verksamhetskrets och region måste ha en plan för det.
  9. Fortsätta att utveckla det elek-troniska förbundet. Vi är proffs i en teknikorienterad bransch och då ska vi som organisation visa det. Den som inte fattar det får kliva åt sidan, för 2012 så kör vi.
  10. Jobba hårt inom 6 F och LO för att stärka löntagarnas och elektrikernas intressen samt agera mot höger-regeringen när den förstör för löntagarna.

God fortsättning på 2012!