LED-tekniken anses av branschfolk vara det största som hänt på belysningssidan sedan lysröret kom på 1940-talet. I takt med att produkten blir vanligare så ställer det nya kunskapskrav på elinstallatören.

– Det är väl bara ugnslampan vi inte klarar i dag, brukar vi säga, annars har vi lösningar för hela huset, säger Marcus Landin, produktchef hidealite.

Företaget, som har sitt huvudkontor i Småländska Bankeryd är ett av de ledande i Sverige på just LED-sidan. I dag finns lösningar på allt, menar han, och de kalla eller färgade speciallamporna har i dag kompletterats med ett brett sortiment av varmvita ljuskällor.

– I dag jobbar vi med att ge kunderna (installatörsföretagen såväl som privatkunder, red.anm.) ett helt färdigt upplägg med både effekt- och basbelysning för exempelvis hela villan, säger Marcus Landin.

Han välkomnar Elsäkerhetsverkets tester (se artikel på nästa sida) på en marknad som exploderat av leverantörer.

– Det är jättebra att man sätter kraven och städar bort de mindre seriösa företagen, säger han.

Men ny teknik kräver också mer kunskap och det finns en del fällor att gå i inte minst för installatören.

– Traditionellt sett så tittar man ju på effekten på armaturen, men när det gäller LED så är det LUMEN-talet som gäller vid jämförelser. Och då ska du titta på armaturens LUMEN-tal och inte diodens eftersom det blir det verkliga talet. Där kan man lätt gå bort sig.

En diod mätt i laboratoriemiljö har som regel högre värde än vad som kommer ut ur armaturen efter att ha passerat glas eller raster, menar han. Är man osäker så är tipset att om möjligt provlysa lampor ihop med kunden.

En annan problematik är hur livslängden på lamporna mäts. LED-lampornas dioder slocknar inte när de blir gamla, men de försämras och lyser allt svagare.

– Det finns produkter som lovar 60 000 timmars livslängd men säger inte hur mycket de lyser då, eller efter 50 000 timmar.

Ett allt vanligare mått som används i branschen är L70.

– Det betyder att 35 000 timmar L70 lovar 70 procent av ursprungsstyrkan under 35 000 timmar och det ger ju något att referera till, säger Marcus Landin.

En LED-armatur ska inte kunna ge störningar på elnätet normalt sett, utan det är när de ska regleras/ dimras som problem uppstått på vissa fabrikat. Det gäller uteslutande lågspänningsarmaturer och rådet är att följa fabrikens bruksanvisningar noga. Partvinnad, skärmad kabel och om möjligt hålla ned kabellängden är andra stalltips.

Med LED-teknik kan man, enligt branschen själva, göra energibesparingar i storleksordningen 75-90 procent jämfört med traditionell belysning. Och utvecklingen går mot att hela tiden öka ljusmängden per watt som förbrukas, alltså mer ljus för billigare peng.

Hidealite är ett av de företag som håller i seminarier och kurser för installatörer hos grossisterna om LED-tekniken och Marcus Landins råd är att hålla ögonen öppna hos grossisten.

– Det är ju lite av en djungel så de här kurserna kan jag rekommendera.

Det finns en rad hemsidor att lära sig mer om LED-teknik, en av de bättre är www.ljuskultur.se.

”Det är jättebra att man sätter kraven och städar bort de mindre seriösa företagen”

Problemen med LED-lampan

 • Mer än varannan dimningsbar LED-lampa som testades fick försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket efter att stört elnät, radio och telefoni. Myndighetens facit av det svenska utbudet gav ovanligt negativt resultat.– Vi får hoppas marknaden nu tar sitt ansvar och inte släpper ut fler produkter som inte håller måttet.

  Det säger Ulf Johansson, inspektör Elsäkerhetsverket. Under 2011 genomfördes en grundlig koll på den svenska marknadens LED-lampor efter att problemet med störningar uppmärksammats allt mer. Ulf Johansson menar att de 30-tal produkter som testades var ett bra urval av hur lamporna på marknaden faktiskt ser ut. Alltså en risk även för elinstallatören att få dåligt material från sin grossist.

  – Ja, tanken är ju att vi ska få en bred och bra bild av den svenska marknaden, så vi täcker in både vanliga affärer och grossister med hjälp av ett genomtänkt urval. Allt är inköpt i Sverige.

  LED-lamporna innehåller en nätdel med elektronik i sockeldelen. De flesta produkterna med problem var de dimbara lågspänningslamporna som innehåller inbyggd ljusreglering, det vill säga ännu mer elektronik. Det handlar om att elektroniken ska klara av kraven för så kallad elektromagnetisk kompabilitet, EMC, och det har den alltså inte gjort i flertalet av de testade produkterna.

  – Mestadels handlar det om ledningsbundna störningar, det vill säga att det ger störningar på elnätets olika frekvensområden, säger Ulf Johansson.

  Bland annat kan det ge upphov till radiostörningar då kablar och ledningar blir lite av en sändarantenn som strålar ut frekvenser. Därmed kan det också störa annan elektronik som inte är anslutet till just den gruppsäkringen. Störningar har också påvisats på kommunikation som trådlöst bredband och telefoni.

  Produkterna som inte hållit måttet ska vara borta ur sortimentet, men den som vill veta mer om vilka märken det handlar om kan titta på Elsäkerhetsverkets hemsida www.elsakerhetsverket.se. Mer information ska komma på vårkanten då den svenska undersökningen av LED-lampor är en del av en större som gjorts inom EU och just nu håller på att sammanställas.

  – Det här problemet identifierades tidigt i Sverige, och tillsammans med andra EU-länder tittar vi nu på hur pass ”besvärligt” problemet är.

  – Det är inte så att vi tycker någon ska låta bli att köpa LED-lampor, men vi vill ”stämma i bäcken” för produkter som inte håller måttet, säger Ulf Johansson.

  Jan-Erik Johansson