Avtalet som gäller från 1 december 2011, innehåller regler om individuell månadslön, arbetsmiljö, kompetensutveckling samt en flexibel arbetstid som både företag och anställda kan hänvisa till.

Avtalsparter är Svenska kommunalarbetareförbundet och Elektriska installatörsorganisationen, EIO.

Enligt avtalet kan man göra lokala uppgörelser om flextid. Det har sin grund i att kommunalmedlemmar i Sundsvall ville ha kvar sin möjlighet att flexa när de ska börja på morgonen. I dag kan de flexa mellan 06 och 08 på morgonen.

Med detta avtal klampar vi in på Elektrikerförbundets område. Men avtalet ska inte gälla för ett elföretag på stan hur som helst.

Lars Fischer

Men även arbetsgivaren har flexmöjligheter enligt avtalet.

De har möjligheter att tillfälligt ensidigt beordra andra arbetstider än vad som gäller enligt avtal.

Orsaken till att avtalet kom till grundade sig i att Bravida TSM vann en upphandling om teknisk drift vid Västernorrlands läns landsting.

– Vi tog kontakt med Bravida, i och med att vi inte har något avtal med dem. Tanken från början var att skapa ett företagsavtal. Men så om EIO in i bilden som Bravidas arbetsgivarorganisation. Vad jag förstår så såg väl de att det kunde gälla andra av deras medlemsföretag. Vi har haft kontakt med Elektrikerförbundet under hela processen, säger Lars Fischer, ombudsman på Kommunal till Elektrikern.

Från både EIO och Kommunal talar man om ett ”modernt” avtal. Med ”modernt”, menar de individuella löner, som inte finns i avtalen mellan EIO och Elektrikerna.

– Med detta avtal klampar vi in på Elektrikerförbundets område. Men avtalet ska inte gälla för ett elföretag på stan hur som helst. EIO tar på sig att se till att det inte blir så. Kommunal slipper ta en konflikt med Elektriker- förbundet om vilket avtal som ska tillämpas, sa Lars Fischer till tidningen Kommunalarbetaren, strax efter att avtalet slutits.

För närvarande är det ett 50-tal kommunalare anställda vid Bravida TSM i Västernorrland, som är berörda av avtalet. Kommunal har redan sagt upp avtalet för att inlemmas med övriga avtal som Kommunal förhandlar om.

Det avtal som ligger gäller till sista mars.

Enligt avtalet betalas vuxenlön från 18 år. Lägsta lön första året är 16 600 kronor i månaden.

Andra året är lägstalön 18 000 kronor.

Det nya kollektivavtalet omfattar inte installationsentreprenader inom el och vvs och avtalet ska inte användas där Elektrikerförbundets installationsavtal är tillämpbart.

– Det gäller inte om Bravidas folk gör jobb ute på stan, och om man plockar in expertfolk på arbetsplatsen, så gäller naturligtvis Elektrikerförbundets avtal, säger ombudsman Lars Fischer.