Nostalgi kan ibland vara en sak som roar mig. Speciellt när jag själv uppfylls av känslan av att minnas.

– Kan du vara ansvarig utgivare för Elektrikern?

Någon gång under 2011 fick jag den frågan av Jonas, vår ord-förande. Det var då nostalgin ”överföll” mig med full kraft.

Under ett antal år har jag tidigare varit ansvarig utgivare för den tidning, kallad El-Tvåan, som dåvarande avdelning 2 gav ut. Det var alltså lätt att svara ja på Jonas fråga. Att återigen få möjligheten att arbeta med en sak som både är rolig och viktig är en förmån.

Det gäller att vi står upp för var-andra. Det är så vi har fått, får och kommer att få till stånd bra kollektivavtal.

Thomas Sandgren, 1:a vice ordförande

I det nu aktuella fallet har vi dessutom Dala-Demokratens professionella organisation med oss. Det är deras organisation som gör det stora jobbet med att vi får en alldeles…

… ny tidning!

Just nu läser du det allra första numret av det som är resultatet av den omdaning tidningen genomgått. Från och med nu kan vi, medlemmar i Elektrikerförbundet, tillsammans med Dala-Demokraten göra en bättre tidning.

Jag när tanken att tidningen blir bättre om den innehåller ett flertal bidrag som har sin grund i din verklighet. Med det menar jag artiklar som beskriver en medlems verklighet, som yrkeskvinna/ man.

Även i din vardag som medlem i förbundet händer det saker som andra ser som intressanta. Låt dem få veta det. Adressen är insant@sef.se

Jobbet fortsätter… Vi är mitt i inledningen av en spännande avtalsrörelse. Sista veckan i januari byter vi avtalsförslag med våra motparter. Strax därefter startar de reella förhandlingarna.

Vi kommer att kunna skörda. Det gäller bara att gödsla på rätt sätt.

Thomas Sandgren, 1:a vice ordförande

Det är då det gäller. Det gäller att vi står upp för varandra. Det är så vi har fått, får och kommer att få till stånd bra kollektivavtal.

Har du tankar om det vi kommer fram till i avtalsrörelsen är det alldeles utmärkt om du skriver insändare till tidningen och säger din mening.

… och fortsätter …

Även internt inom förbundet rullar jobbet på. Den organisation som vi formellt sjösatte den 1 januari 2010 har en bit kvar innan den helt och hållet har ”kommit i vattnet”.

För att uttrycka sig som en insiktsfull person gjort: ”Organisationen är ny, men tankarna är i flera fall de samma som tidigare.”

Insiktsfulla uttalanden är det viktigt att förhålla sig till och reflektera över. Min reflektion kring det här uttalandet har blivit: gamla tankar i en ny organisation, hur fungerar det egentligen?

Min reflektion kring det här uttalandet har blivit: gamla tankar i en ny organisation, hur fungerar det egentligen?

Thomas Sandgren, 1:a vice ordförande

Jag har kommit fram till att det gäller att fortsätta att så och återigen så. Vi kommer att kunna skörda. Det gäller bara att gödsla på rätt sätt.

Har du tankar om det här? Hör av dig till mig! Adressen är thomas.sandgren@sef.se

Att få veta mer om hur du ser på saker och ting berikar både mig och organisationen. Jag kommer att fortsätta att påminna om hur viktig din medverkan i tidningen är. Vi syns!

Tack för nu!

Thomas Sandgren,
1:a vice ordförande