• Elektrikerna blir nu första fackförbund i landet på att teckna en advokatförsäkring.

  I dagarna får alla medlemmar ut material om advokatförsäkringen. För 60 kronor i månaden kan medlemmar får juridisk hjälp i en rad rättsliga frågor, och även hjälp i en rättegång.

  Fört att inte ha försäkringen måste medlemmen reservera sig.

  Redan när Elektrikerförbundet slöt avtal om kollektiv hemförsäkring 1983, fördes en diskussion om att kunna ha en försäkring som täcker vidare frågor för medlemmar i privatlivet.

  –?Det är viktigt att kunna ta tillvara på våra rättigheter, säger Ronny Wenngren, ansvarig inom Elektrikerförbundet.

  Avtalet som Elektrikerna har slutit med det norska försäkringsbolaget Help, innebär att man för en månadsavgift på 60 kronor får hjälp för rådgivning från advokat i en rad frågor. Försäkringen ska börja gälla den 1 maj. Den bygger på liknande försäkringar som norska fackföreningar haft några år.

  Med Elektrikernas avtal med Help, så är man först bland svenska fackföreningar att införa advokatförsäkringen.

  Avtalet är så konstruerat att försäkringen gäller alla, såvida man inte tackar nej. Just nu har Elektrikerförbundets medlemmar fått information vad som gäller och de har nu en tid kvar till innan sista dag för beslut.

  – Man måste reservera sig om man inte vill ha försäkringen, säger Ronny Wenngren.

  Med försäkringen kan man få hjälp med arvstvister, äktenskapsskillnader, när man vill reklamera en vara, juridiskt bistånd vid köpekontrakt.

  Dock inte vid husaffärer.

  I advokatförsäkringen ingår 15 timmars rådgivning hos advokat och jurist per år, och juridisk assistans motsvarande två miljoner om det blir en domstolsärende.

  Under hösten genomfördes en avstämning bland medlemmar om advokatförsäkringen. 2412 medlemmar deltog och av dem sa 1452, 62 procent, ja, medan 960, 38 procent, sa nej. Över 70 procent av dem som röstade gjorde det genom SMS.

  När Centrala Representantskapet behandlade frågan i november, sa man enhälligt ja till att införa advokatförsäkringen.

  – Vi har gjort så gott vi kunnat för att ta reda på vad medlemmarna tycker, säger Ronny Wenngren.

  Per Eklund
  elektrikern@daladem.se