• Vindkraftverken vid Lillgrund är 115 meter höga och ligger en knapp mil från den svenska kusten. Vinden blåser med en genomsnittlig hastighet av 8-10 m/s. Foto:Vattenfall

  • Lillgrund är med 48 vindkraftverk Sveriges största havsbaserade anläggning för vindkraft och producerar 0,33 TWh per år. Vindkraftparken ligger strax söder om Öresundsbron. Foto: Vattenfall

  • Hanö ligger närmast den projekterade parken för havsel i Hanöbukten. Bilden är ett montage och visar hur stora vindkraftverken ser ut för den som betraktar den planerade anläggningen från Hanö. Foto: Blekinge Offshore

2015-05-05

Östersjöns vindar ger ny energi till utbyggnaden av förnyelsebar el. Regeringen beslutade i december 2014 att Energimyndigheten ska snabbutreda olika alternativ för stöd till havsbaserad vindkraft.
– Sverige kan bli först i världen med att producera näst intill 100 procent förnyelsebar el, säger energiminister Ibrahim Baylan i en intervju med Elektrikern.

I dag ger vindkraften omkring 8 procent, cirka 11-12 TWh, av Sveriges el. Andelen har ökat i snabb takt, men mindre än 1 TWh produceras i dag på anläggningar i havet.
Det finns dock långt framskridna planer på att bygga en väldig anläggning med 5-700 turbiner i Hanöbukten söder om Blekinge, till en kalkylerad kostnad av cirka 50 miljarder kronor. Företaget Blekinge Offshore väntar på att regeringen ska ge klartecken till den nya vindkraftparken inom några månader.

Energimyndighetens uppdrag är att analysera vilka stödformer, som är lämpliga för utbyggnad av havsbaserad vindel. Uppdraget ska vara slutfört redan 1 juni i år och regeringen ska senare under 2015 presentera en maritim strategi.
– Det hastar. Det finns flaskhalsar när den el som produceras i norr distribueras söderut där efterfrågan är stor. Havsel kan framför allt byggas i södra Östersjön och ersätter då kärnkraftsreaktorer som tas ur drift, förklarar Ibrahim Baylan.
I regeringsförklaringen från oktober förra året poängteras hur viktigt det är att minska koldioxidutsläppen.
– Det är inte alls märkligt att en ny teknik subventioneras vid en introduktion på marknaden. Vi glömmer kanske att kärnkraften i början fick ekonomiskt stöd. På lång sikt ska den havsbaserade vindkraften bära sina egna kostnader. Jag vill dock i dag inte säga hur länge de havsbaserade vindkraftverken behöver subventioner, säger energiministern.
Ibrahim Baylan understryker att Sverige har goda naturliga förutsättningar att bygga ett samhälle med förnyelsebara energikällor.

– Vi har långa kuster och grunda vatten i Östersjön. Det blåser bra, de utbyggda älvarna ger ström och i de stora skogarna finns biobränslen.
Staffan Jacobsson är professor vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers och har skrivit flera rapporter om el, havsvind och framtidens energikällor.
– Det finns en enorm potential i Östersjön. Enligt BASREC, en samarbetsorganisation för länderna runt Östersjön, finns det i de svenska vattnen en kapacitet på 450 TWh per år. Det är tre gånger så mycket som hela Sveriges elbehov. Själv har jag kalkylerat med en utbyggnad till 2030-35 på 30 TWh. Det motsvarar ungefär hälften av den el som i dag produceras av svensk kärnkraft, berättar han.
Bland annat påverkar djup, bottenförhållanden, naturintressen, olika försvarsaktiviteter och fiske möjligheten att anlägga vindparker i havet.

Flera experter har poängterat att förutsättningarna är goda för vindel i Östersjön. Innanhavet har långa kuster, det bräckta vattnet har låg salthalt och ger mindre korrosion och här finns inte något tidvatten. Vågorna är inte lika höga och extremvindarna inte lika starka som i Nordsjön.
Flest anläggningar finns och projekteras i de södra delarna av Östersjön.
Danmark har satsat och satsar stort på vindkraft. I dag produceras cirka 30 procent av landets el med vindkraft. Målsättningen är att till 2020 öka andelen vindel till 50 procent och detta enbart med hjälp av havets vindar. De nya anläggningarna ska placeras både i Östersjön och Nordsjön. (Källa: Danska Energistyrelsen.)
Också i Tyskland finns ett stort behov av havsel. Kärnkraften ska vara avvecklad i början av 2020-talet och man ställer helt om till förnyelsebara energikällor.

Världsledande i branschen är dock Storbritannien. År 2013 invigde premiärminister David Cameron vindkraftparken London Array; världens största anläggning för havsel. Stolt talade premiärministern om de modiga sjömän och talangfulla ingenjörer som byggt vindkraftparken och som visade att Storbritannien ännu kunde satsa stort och lyckas. Tonfall från imperiets storhetstid ekade i havsvinden.
– Storbritannien, Tyskland och Danmark har regelverk som ger full kostnadstäckning till de företag som satsar på vindel. Sverige har ett annat system, med elcertifikat, som tillsammans med intäkter från försäljningen av el bara till en mindre del täcker kostnaderna. Om det ska bli fart på utbyggnaden i Sverige och Östersjön är det nödvändigt att under en begränsad period, kanske ett 20-tal år, ge ökat stöd till branschen. Jag anser att dessa subventioner ska betalas av elkonsumenterna, poängterar Staffan Jacobsson.
Han framhåller att räntan på det lånade kapitalet för investeringar har stor betydelse och att varje procentenhet påverkar kostnaden för ett nytt projekt.
– Här bör staten gå in, bära en del av risken och därmed underlätta finansieringen och pressa ner räntan, anser Staffan Jacobsson.

När nya vindkraftverk byggs på land haglar ofta protesterna och med jämna mellanrum stoppas olika projekt. Här har den havsbaserade vindkraften en fördel. Acceptansen är större när vindkraftparken bara skymtar vid eller helt försvinner ur blickfånget bortom havets horisont.
Detta betonar exempelvis Vattenfall när företaget presenterar ett projekt vid Kriegers Flak, fyra mil söder om Trelleborg. Vattenfall framhåller i sin information att ett vindkraftverk vid Kriegers Flak för en strandflanör vid klart väder inte är större än ett häftstift på armlängds avstånd.
Projekt till havs kan ändå skapa protester. Långt framskridna planer har presenterats för att bygga ut anläggningen vid London Array med ytterligare 35-65 turbiner. Invid den projekterade anläggningen häckar en koloni med smålommar. Ornitologerna kan inte garantera att fåglarna inte blir störda på sin boplats och därför har byggherren stoppat mångmiljardprojektet.
Svedala kommun har överklagat projektet vid Kriegers Flak, eftersom man anser att lokalbefolkningen kan störas av buller från en transformator. Försvaret vill inte att Blekinge Offshore bygger vindkraft i Hanöbukten. Verksamheten vid flygflottiljen i Kallinge kan påverkas negativt av Blekinge Offshore.

Gripenplan och smålommar kan alltså störa den havsbaserade vindkraften. Ändå är potentialen för utbyggnad mycket stor.
Hans-Olof Svensson är projektledare för Blekinge Offshore.
– Om vi får klartecken från regeringen blir det nya geotekniska och meterologiska undersökningar, upphandling och det första vindkraftverket kan börja producera el 2018. Hela vindkraftparken med alla turbiner bör vara i drift om cirka tio år, berättar projektledaren.
Hans-Olof Svensson framhåller att några av Sveriges största industriföretag, bland andra Boliden, Aga, Holmen och LKAB, är delägare i Blekinge Offshore.
– Det finns fördelar med stordrift. Vid en större anläggning blir kostnaden per enhet lägre. Hela anläggningen producerar cirka 7-8 TWh per år till ett garanterat pris. De tunga och elslukande industrierna kan planera långsiktigt, poängterar Hans-Olof Svensson.
Blekinge Offshore och Östersjön är nya brickor i spelet om elförsörjningen, när, (om?), kärnkraften tas ur drift. Friska vindar blåser till havs när Sverige, Danmark och övriga EU planerar för en förnyelsebar framtid.

Curt Isaksson

Fotnot: Vindkraft, vattenkraft, solenergi, tidvattenenergi och vågenergi är förnybara energikällor. Biobränsle är också en förnybar energikälla, när tillväxten är lika stor som avverkningen. Källa:Energimyndigheten

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Elmässa med mersmak

Nytt, nygammalt, förändrat och förbättrat. Årets elmässa i Kista bjöd på en hel del roliga nyheter på både material- och verktygssidan. Nu gäller det bara att övertyga inköpsavdelningen också. Det säger Paul Draghici, teamleader och distributionselektriker på Relacom, som var en av runt 6500 besökare på den årliga mässan.

När julmusik blir ett arbetsmiljöproblem

För många shoppare är julmusiken i affärerna en stämningshöjande detalj. För personalen som tvingas stå mitt i Jingle Bells hela arbetsdagar i streck kan den bli ett arbetsmiljöproblem. Handelsnytts reporter Anton Andersson har testat en heldag med Rudolf.

Så ska pensionsåldern höjas

På torsdagen presenterade den blocköverskridande pensionsgruppen sina förslag om ett nytt pensionssystem. Förslagen innebär bland annat att den tidigaste åldern för att ta ut den allmänna pensionen höjs från dagens 61 år till 64 år och att anställningstryggheten i Las förlängs från 67 år till 69 år.

Att bli förminskad på jobbet: ”Hämta en man så jag får riktig hjälp”

Varje vecka behandlas butikssäljarna Christine Hall och Therese Grannas som luft av manliga kunder bara för att de är tjejer. Det händer inte varje dag men ändå så ofta att det börjar bli normalt, säger Christine Hall.

Nya smarta lösningar – Nummer 9 2017

Ramar för cancerforskningen, ett nytt vriddon för dosring, problemlösare i centralen och ett bilvärmaruttag som styrs via app. Här är månadens nya smarta tekniklösningar.

Avslutade gravids provanställning – stäms på 100 000 kronor

Arbetsgivaren avslutade kvinnans provanställning när det framkom att hon var gravid. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen företaget på 100 000 kronor.

Omplacering ett alternativ när arbetet blir för tungt

Att arbeta i ett hantverksyrke och samtidigt vara gravid, det är en kombination många kvinnliga elektriker ställs inför. Om kroppen inte orkar med det vanliga arbetet ska arbetsgivaren om det är möjligt erbjuda andra lättare arbetsuppgifter. Något som fler arbetsgivare bör uppmärksammas på.

Claes Thim säljer skyddsombudshjälmen – till förmån för Musikhjälpen

Elektrikerförbundets Claes Thim deltar i årets insamling till Musikhjälpen, genom att auktionera ut sin skyddsombudshjälm. Den årliga insamlingen Musikhjälpen pågår mellan 11-17 december, i regi av SVT och Sveriges Radio. Årets tema är ”Barn är inte till salu”, och syftar till att hjälpa barn ut ur sexhandel.

Tidningen Elektrikern söker spännande medlemmar!

Elektrikerförbundet har över 25 000 medlemmar runt om i landet och vi på redaktionen vill väldigt gärna lära känna er bättre. Därför kommer vi med jämna mellanrum presentera en medlem som har något spännande att berätta om sig själv eller sitt liv.

Jonas Wallin: ”Dags att återreglera elmarknaden!”

LEDARE Avregleringen av elmarknaden har lett till farligare jobb, sämre elsäkerhet, högre elräkningar, lägre standard på elanläggningar och ett ökat hot mot samhällets strömförsörjning i händelse av kris, skriver Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin. Det skulle bli valfrihet, men det blev fyra storföretag. Det skulle bli billigare, men blev högre vinster.

Biltjuvarna haffades – och bands med buntband

När firmabilen stals tog Anders Grubb upp jakten med hjälp av den elektroniska körjournalen. Tjuvarna förstod snart att de gett sig på helt fel fiberblåsare. Under lördagsnatten stals fiberblåsaren Anders Grubbs nya firmabil från sin parkering i Älvdalen, vilket Expressen var först med att berätta om.

Samhalls personal fick plocka isär militära granater

Samhalls personal fick i uppgift att plocka isär färgpatroner men det visade sig vara militära granater. Ett pulver spreds i lokalen och flera av de anställda fick hosta, utslag och psykiska besvär, skriver Dagens Arbete.

Lågkonjunktur på kassan: ”Vi har väldigt snälla medlemmar”

I Elektrikernas a-kassas lokaler på Barnhusgatan i Stockholm jobbar fem personer. Här berättar de om regler, rutiner och snälla medlemmar. Vi har väldigt snälla medlemmar. Det var något som slog mig när jag började här, säger Karin Holmström. Vi står i Karin Holmströms kontor i Elektrikernas a-kassas lokaler på Barnhusgatan i centrala Stockholm.

LO: ”Inte trovärdigt, Socialdemokraterna!”

DEBATT En riksdagslista utan ett enda fackligt namn på valbar plats är inte acceptabelt för ett arbetareparti som Socialdemokraterna. Det skriver LO-distriktet i Norra Sverige som vill se en ny lista. Nästa år har vi val till kommun, landsting/region och riksdag.

”Tjejer måste informeras bättre om elprogrammet”

Ida och Moa från Ulricehamns kommun är 16 år och har just börjat första året på elprogrammet vid Ållebergsgymnasiet i Falköping. Jag är inte rädd för att bli ensam tjej på jobbet, säger Ida och får medhåll av kompisen Moa: Man måste ha lite attityd, säger hon. De vill ha mer info på högstadiet för att locka fler tjejer till utbildningen.