22 deltagare gästades av föredragande ombudsmännen Isabell Öberg, Camilla Lodin och Sven Höckert. På schemat stod lagar och avtal, vilket innefattade ämnena avtalsrörelsen 2020, graviditet, diskriminering, elsäkerhet och ergonomi.

– Det uppskattades väldigt mycket av alla deltagarna att vi ställde OM istället för att ställa in, då vi inte kan träffas fysiskt i dessa tider. Vi hade en mycket intressant och rolig dag tillsammans.

– Detta gör vi om fler gånger! sade flera av deltagarna

Vi fick hjälp av ABF med tekniken, när vi valde att använda oss av Teams.

ELQvinnorna i Region Mitt (VK1, VK9, VK21 och VK31)