Nyligen kritiseras Folksam i tidningen Elektrikern.

Skälet är att en tidigare lokalombudsman i Göteborg anser sig illa behandlad av Folksam när han begärde ersättning från Elektrikernas kollektiva hemförsäkring.

Den första frågan som måste ställas är om detta överhuvudtaget är ett ärende för hemförsäkringen.

Om inte den aktuella stödstrumpan vidhängts med en etikett om att den inte kan användas på det sätt Lars-Erik gjort, så måste den vara behäftad med ett produktfel.

Hans Schoug

Av texten och bilderna att döma så har skadan uppstått på grund av att Lars-Erik använt en stödstrumpa avsedd för just det ändamål den använts till – nämligen stödja benet i samband med långvarigt sittande, vid exempelvis flygfärd.

Lars-Erik Pettersson invid en monterad bild av ett utlåtande från Folksam

Efter kata­strof­semes­tern: Lars-Erik får kalla ha­n­den av Folk­sam

Reportage

Om inte den aktuella stödstrumpan vidhängts med en etikett om att den inte kan användas på det sätt Lars-Erik gjort, så måste den vara behäftad med ett produktfel – och de berättigade ersättningskrav som Lars-Erik rest bör riktas mot tillverkaren, och inte Folksam.

Eftersom förbundet tillhandahåller en juristförsäkring, betald av bland andra Lars-Erik och mig, så tycker jag nog att denna borde utnyttjas till att ställa ett skadeståndskrav mot stödstrumpetillverkaren, i stället för att misskreditera Folksam.

Pensionerad sedan många år tillbaka reser jag årligen till något land i Asien och/eller till USA, flitigt användande stödstrumpor inköpta på något Apotek i Trelleborg med omnejd.

Det kan aldrig vara hemförsäkringens uppgift att ersätta produktansvaret för någon tillverkare – oavsett vem som drabbats.

Hans Schoug

Dessa har aldrig föranlett de skador som Lars-Erik uppvisar.

Beträffande det av Folksam redovisade regelverket kring Elektrikernas kollektiva hemförsäkring, så kan det kanske tydligaregöras i exempelvis en artikel i tidningen Elektrikern – och eventuellt göras till föremål för en motion om förändring till CR.

Men det kan aldrig vara hemförsäkringens uppgift att ersätta produktansvaret för någon tillverkare – oavsett vem som drabbats.

Hans Schoug