När el ska användas utomhus är det några saker man ska tänka på. Därför har Elsäkerhetsverket gått ut med en samling tips och råd inför årets kräftskivor.

Till exempel kan solcells- eller batteridriven belysning vara ett bra alternativ. På det sättet slipper man långa sladdar som kan komma i kläm, snubblas över eller glömmas ute i regnet.

Väljer man ändå sladd-varianten är det viktigt att använda jordade uttag, och att sladdarna man använder är gjorda för att användas utomhus och klara fukt.

Här är en punktlista att checka av innan du kopplar på strömmen och kopplar av i augustisolen.

Tänk på att:

  • Kontrollera att alla sladdar och elprodukter är tillverkade för att användas utomhus – oavsett om du kör med skarvsladd, batterier eller solceller. Det ska alltid stå IP-klass på produkten, och för utomhusbruk ska siffran vara IP 44 eller högre.
  • Kolla så att alla produkter du använder är CE-märkta, med kontaktuppgifter till en tillverkare eller importör som tar ansvar om det uppstår några fel.
  • Elprodukter utomhus ska alltid vara kopplade till jordade uttag.
  • En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring som bryter strömmen om den skulle ta fel väg. En fast installerad jordfelsbrytare är bäst, men om du inte har tillgång till en sådan finns det portabla varianter du kan använda istället. Kom ihåg att det bara är registrerade elföretag som får genomföra installation av nya jordfelsbrytare och vägguttag.
  • Se till att inga sladdar hamnar i kläm.
  • Dra alltid ur sladden när du inte använder den längre.
  • Lämna inte sladdar eller andra elprodukter utomhus.
En stiliserad ikon av en stickkontakt
OBS: Du bär ansvaret för din el!

På samma sätt som en poolägare ansvarar för att inga barn kommer in på tomten och riskerar att drunkna, har du som äger ett hem ansvar för elen i hemmet. Du ska se till att dina elprylar inte är farliga, och att de används korrekt och i enlighet med bruksanvisningen.

Tänk särskilt på:

• Se med jämna mellanrum över de delar av din elanläggning som du faktiskt kan se, exempelvis uttag och strömbrytare. Att de sitter fast ordentligt och är hela.

• Var uppmärksam på äldre produkter och produkter som används ofta och slits snabbare. Sprickor på sladdar och skadade höljen är sådant som kan vara farligt och bör repareras eller kasseras.

• Lämna inte ljusslingor, elverktyg och liknande utan uppsikt. Dra alltid ur sladden när du inte använder dem.

Bild: Colourbox/Edit