Dels så bjöd programgrenen under sommaren in totalt 20 tjejer från Åk 8 för att få testa på under ett antal dagar vad utbildningen innebär samt vilka möjligheter det skapar för att genomgå gymnasieprogrammet och vilka förutsättningar det skapar för ett framtida yrke inom el- och energibranschen. 

Tjejerna fick testa att utföra olika uppdrag och se att dessa arbetsmoment kan vem som helst egentligen utföra.

Det behöver inte vara som det varit bakåt, att det indirekt har varit en utbildning i stora drag med bara manliga sökanden utifrån myten om att tjejer inte klarar av att arbeta som elektriker då de inte skulle ha styrkan att kunna utföra de fysiska arbetsmomenten – något som egentligen vem som helst kan bara man använder de hjälpmedel som finns inom yrket.

Julia Aune Larsson från Elektrikerna deltog under del av tiden för att kunna informera om yrket samt om hennes erfarenheter som elektriker.

Dels så har skolan yrkesdagar där ett antal branscher visar upp sig för samtliga i ÅK 8 och 9 inom skolans upptagningsområde. Totalt kommer drygt 3300 elever att bussas till Jämtlands Gymnasium och få en förevisning om ett antal yrkesvägar och utbildningar.

Här samverkar de lokala företagen inom Installatörsföretagen samt Elektrikerna där man stöttar upp skolan och yrkesutbildningen på el- och energiprogrammet vid Jämtlands Gymnasium.

Karin Park, Lotta Modin och Julia Aune Larsson deltar under ECY Elbranschens Centrala Yrkesnämd för att locka fler att söka till utbildningen och framförallt att locka fler tjejer till el-utbildningen.

Lotta med erfarenhet som elektriker sedan 1998, Julia som gått el-programmet för något år sedan samt Karin som växlat yrke genom att genomföra en vuxenutbildning för att skola om sig till elektriker är branschens ansikte mot de tillresta eleverna i samverkan med elever från nuvarande el-program.

Målet med aktiviteterna är att locka fler att söka gymnasieutbildningen. Ett stort fokus ligger på att få fler tjejer att söka el-programmet och sedan bli kvar inom branschen.

Detta utifrån den samordning som Elektrikerna och Installatörsföretagen har där branschen siktar på att år 2030 ska 30 procent av de under 30 år inom branschen vara tjejer för att klara framtidens utmaningar om arbetskraften i Sverige.

Vid pennan,