• LO-borgen. Foto: Tomas Nyberg

  • Carola Löfstrand. Foto: LO

Förenklingar av arbetsmiljöregler om hur arbetsplatser utformas riskerar att undergräva skyddsombud i LO-facken. Det menar Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO, som tror att arbetsgivare kommer kunna ducka undan ansvar för arbetsmiljön.

Ett av förslagen är att arbetsgivare inte längre ska behöva ha ansvar för arbetsplatser som de inte själva bestämmer över, vilket är vanligt för exempelvis städare som arbetar på entreprenad.

Fastighets befarar att skyddsombuden kommer få svårare att driva arbetsmiljöfrågor om förslaget blir verklighet. Nu backas förbundet av LO, som har skickat in ett svar på Arbetsmiljöverkets remiss.

– Arbetsmiljöverkets revidering av föreskrifterna genomsyras av att de vill förenkla reglerna för att de hoppas att de ska bli lättillgängliga och begripliga. Det är ett gott syfte, men vi tycker att det finns problem med att enkla och korta formuleringar alltför ofta medför en ökad otydlighet, säger LO:s arbetsmiljöutredare Carola Löfstrand till Fastighetsfolket.

LÄS ÄVEN: Skyddsombudsstopp på bygge i Stockholm

Föreskrifterna är till för att precisera och fördjupa vad som menas med arbetsmiljölagens regler i olika situationer.

Löfstrand menar att en förenkling av föreskrifterna skulle leda till att reglerna blir svårare att tillämpa i praktiken, och därmed bli svårare för skyddsombuden att hantera.

– Det är framför allt LO-kollektivets arbetsplatser som berörs av förslaget på reviderade föreskrifter, och det innebär att LO-förbundens skyddsombud får färre, eller trubbigare, verktyg att använda sig av. På tjänstemannasidans arbetsplatser har man inte haft så mycket preciserade regler om utformningen av skydd, så för deras skyddsombud blir det här inte alls en lika stor skillnad, säger hon.

Skulle en förenkling av föreskrifterna bli verklighet, tror LO att en del arbetsgivare kommer försöka ducka undan ett skyddsombuds krav på arbetsmiljön genom att säga att kravet inte gäller för företaget.

Carola Löfstrand menar att ord kommer stå mot ord – och undergräva det skyddsombud som tagit mod till sig att kräva åtgärder när arbetsmiljön inte fungerar.

– I så fall kommer Arbetsmiljöverket ha skapat en situation som leder till konflikter på arbetsplatsen, samtidigt som man säger att man gör ändringarna för att göra de tydligare och enklare att efterfölja. Det kommer bli tvärtom, säger hon.

LÄS ÄVEN: ”En självklarhet att få överleva varje arbetsdag”

Enligt Carola Löfstrand är arbetare och deras skyddsombud redan i en stark beroendeställning. Blir förslaget verklighet riskerar det att medverka till en ökad polarisering vad gäller inflytande i arbetslivet.

– Där drar LO-kollektivet det kortare strået. Vi hoppas att Arbetsmiljöverket tar sig en ny funderare efter att de tagit del av remissvaren från LO och LO-förbunden, säger hon.


Artikeln är tidigare publicerad i Fastighetsfolket som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Simón Bustamante