• Bild: Pixabay (Bilden har inget samband med texten)

Svenska kraftnät har stoppat all planerad klättring i master efter dödsolyckan i Huddinge i förra veckan. Då omkom en montör som skulle ta ner en antenn från en av Svenska kraftnäts master.

–Vi stoppar allt planerat arbete som innebär klättring i master för telekommunikationsutrustning, till dess att vi med säkerhet kan utesluta att olyckan berodde på ett fel på masten. Det är en försiktighetsåtgärd. Vi får ta ställning till hur vi ska göra vid akuta arbeten, säger kommunikatör Joel Nylin till Sekotidningen.

Enligt Joel Nylin äger Svenska kraftnät ett fåtal master som liksom olycksmasten finns inne på ett stationsområde. Masterna hyrs ut till telekommunikationsföretag som i sin tur placerar antennutrustning på masten.

LÄS ÄVEN: Montör avliden efter fall från mobilmast

Olyckan i Huddinge inträffade när en antenn som mobiloperatören 3 äger skulle plockas ner.

Svenska kraftnät gör ingen egen utredning av olyckan eller kontroll av masten, utan avvaktar de utredningar som polisen och Arbetsmiljöverket gör innan ett nytt beslut om klättring fattas.

–Vi har varit i kontakt med utredningsledningen hos polisen, men de har inget besked att ge ännu, säger Joel Nylin.

Ännu har ingen annan mastägare eller telekomföretag ,som Sekotidningen varit i kontakt med, stoppat klättring. Telia arbetar som vanligt, Eltel Networks likaså. Alla väntar på utredningsresultatet.

–Vi har inte så många som klättrar i master numer, det byggs inte så många. Men vi har gått ut med en varning till de som klättrar att de ska känna till dödsfallet och tänka extra noga på sin säkerhet, säger Ulf Eriksson, Sekos huvudskyddsombud på Eltel Networks.

Hans Gustavsson, vice ordförande i Teliaklubben, säger att det inte finns någon oro eller diskussion på Telia om att stoppa klättring eller vidta några andra åtgärder.

–Det finns säkerhetsrutiner och om man följer dom så ska inget hända. Det gäller att kroka i sig. Och att inte åka själv. Men vi vet väldigt lite om dödsolyckan och orsaken, så vi får se om det finns några slutsatser vi kan dra i ett senare skede, säger han.

LÄS ÄVEN: Efter dödsolyckorna – förbundet pressar regeringen

Teracom är en av de största mastägarna och inte heller där har arbetet stoppats.

–Det är aldrig kul när det inträffar så tragiska händelser som den i Huddinge, säger Anders Segerros, förtroendevald för Seko på Teracom.

Anders Segerros och andras bild av arbetet i master är att det vanligtvis är ett jobb med få tillbud och incidenter. Eltels Ulf Eriksson känner till en dödsolycka och då var det en man som avled på grund av sjukdom.

–Det är årliga kontroller av säkerhetsutrustningen, regelbundna hälsoundersökningar och utbildningsinsatser. De flesta verkar sköta det där, säger Ulf Eriksson.


Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Karin Lindgren Strömbäck