Nu lackar det mot Jul. Flera av oss ser fram emot lite ledighet och mysiga dagar med familj och vänner. Alla får tyvärr inte vara lediga utan behöver jobba med våra elnät så att vi andra har ljus och värme.

Så låt snön komma innan jul så våra kompisar slipper blötsnö och besvärliga utryckningar.

För de flesta är julen en mysig tid. Det är mörkt ute. Men inne lyser adventsljusstakar, julgransbelysning och ljusslingor.

Det innebär tyvärr inte bara mys, utan även en ökad belastning på hemmets elinstallation. En granskning som Elsäkerhetsverket arbetar med just nu, tillsammans med bland annat Elektrikerförbundet, visar att det varje år omkommer minst åtta personer i elbränder.

Statistiken visar bland annat att antalet elrelaterade bränder har ökat med 25 procent mellan 2005 – 2015 och att det är i äldre bostäder som det oftast brinner. Jämför man villor och radhus med flerfamiljshus är den elrelaterade brandrisken hela fyra gånger större.

De flesta elrelaterade bränderna sker på vintern. Det antas bero på den ökade belastningen på elanläggningen. Vanligast är att det blir varmgång i centraler. Men även kopplingsdosor och andra dåligt dragna kopplingspunkter är ofta orsaken.

LÄS ÄVEN: Bränder i elanläggningar ska utredas

Varje år gör räddningstjänsten 1800 utryckningar på grund av elrelaterade bränder. Lägger man kostnaderna för utryckningarna till de cirka 360 miljoner kronor som försäkringsbolagen betalar för elrelaterade bränder så förstår var och en att det utöver människoliv även kostar enorma summor pengar.

Vi och Elsäkerhetsverket kommer att fortsätta granskningen under 2019 i syfte att få en kartläggning av hur elsäkerheten ser ut i svenska bostäder. Det är nödvändigt för att kunna visa på vilka brister som finns. I dag får till exempel inte Elsäkerhetsverket utöva tillsyn i villor och radhus.

Vi vet, utan att kunna bevisa det, att många husägare gör egna elinstallationer och speciellt i äldre hus så är det obehöriga som utfört elinstallationen.

LÄS ÄVEN: El orsakar 1800 bostadsbränder varje år

Vid en husöverlåtelse görs som regel en besiktning av skicket på huset. Med mäklarens hjälp kan man köpa en försäkring som skyddar om det uppstår dolda fel. Men elinstallationen är ingen dolt fel. Däremot är flertalet helt okunniga i hur man besiktar elinstallationen.

Flertalet husägare är dessutom helt ovetandes om vad anläggningsinnehavarens ansvar innebär. Att det faktiskt är husägaren som har ansvaret för att elanläggningen är schysst och hur man kontrollerar det vet de flesta ingenting om.

Installatörsföretagen har marknadsfört tjänsten om elbesiktning av elanläggning och vi har under längre tid krävt att försäkringsbolag och mäklare ska se till att elanläggningen ska besiktigas minst i samband med överlåtelse. Tillsammans kan vi parter ihop med Elsäkerhetsverket säkert få till en förbättring. Men det kommer att ta tid.

Men under tiden kan ni som läser det här kan också hjälpa till. Prata med kunder och vänner och berätta hur det fungerar. Det ger elbranschen mer jobb. Men mest av allt sparar vi pengar och mycket lidande.

Yrkesmannamässiga elinstallationer, utförda av proffsiga elyrkesmän, tjänar hela samhället på.

Dessutom kan vi sträcka på oss lite extra och känna stolthet över vår yrkeskunskap och att vi bidragit till att fler får känna julefrid.

God Jul & Gott Nytt År!