År 2003 var ett konfliktfyllt år i Sverige. Kommunal tog ut runt 80 000 kommunanställda i strejk under en dryg månads tid. Kravet var högre löner.

21 år senare är bilden ovan på sätt och vis aktuell igen. Kommunal varslade den 8 april om strejk igen för kommun- och regionanställda och anställda i kommunala bolag.

Kommunals strejk 2003 delade upp LO i två läger. Facken i den inhemska ekonomin, dit Elektrikerförbundet tillhör, stod bakom Kommunal, medan industrifacken hade en mer kritisk hållning.

Elektrikerförbundet lade i samband med detta ett varsel om strejk för 5 000 av deras medlemmar.

Sympatistrejk för Kommunal

Det handlade till viss del om sympatistrejk för Kommunal, men även om att komma till rätta med de pressade byggtiderna, där man inte kommit överens med arbetsgivarorganisationen.

I maj inleddes konflikten som innebar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som gällde kommunala byggnader och anläggningar samt kommunala verksamheter.

Den sista juni samma år avslutades el-konflikten med att parterna accepterade medlarnas bud.