I ett pressmeddelande förklarar Seko Posten att deras medlemmar alltför ofta räddar en underbemanning eller en ohållbar planering genom att öka tempot och bryta mot de regler, lagar och avtal som styr deras verksamhet.

För att hinna med så gott det går struntar alltför många i att ta ut hela sin rast, ta de pauser arbetet kräver eller att använda de redskap och hjälpmedel som finns för att minimera risken för skador och ohälsa.

Det är därför Seko Posten nu genomför kampanjen ”Jobba rätt” där facket uppmanar alla medlemmar att hålla sina arbetstider, använda arbetsredskap och undvika stress.

Ingen maskningsaktion

Facket betonar att det inte handlar om någon maskningsaktion, men att det ändå finns risk att arbetat denna vecka tar längre tid att utföra.

”Om någon sprungit där de borde gått eller kört för fort för att hinna med, säger det sig självt att det är omöjligt att hinna med lika mycket om man istället jobbar rätt. Vi hoppas att detta inte ställer till det för någon men hoppas också på förståelse för våra medlemmars arbetssituation”, skriver Seko Posten i pressmeddelandet.