I nummer 7 2021 av Elektrikern bör korsordslösare se upp. Astronomens namn är såklart Tycho Brahe, men det stämmer inte med svarsrutorna.

En av tidningens driftiga korsordslösare, Göran Stranner, uppmärksammade detta.

Så löste Göran Stranner korsordet.

”Vid korsordets nedre halva, (ungefär mitt i bilden) får jag fram ordet metodisk för rutan där det står ”Systematisk”. Så långt är allt frid och fröjd. Men i rutan där ”K” står tror jag också att den efterfrågade astronomens namn inte stavas med ”K”. Så vitt jag vet så stavas hans namn TYCHO BRAHE, vilket gör att rutorna inte räcker till eftersom det bara är nio rutor och TYCHO BRAHE tarvar tio rutor. Jag löste det på det sättet att jag gjorde ett lodrätt streck i rutan för ”K” och skrev ”K” i den vänstra halvan av rutan. Den högra halvan av rutan delade jag av med ett vågrätt streck så att den utgjorde två på varandra mindre rutor.
På så sätt fick jag det hela att gå ihop”, skriver Stranner.

Tips från redaktionen är att övriga korsordslösare gör som Göran Stranner.

Alla korsordssvar, även de med Tycho Brahe-problem, är med i denna månads trisslotts-dragning.

Lycka till!