Bakgrunden till att kommunen ställer strängare krav på arbetsrättsliga villkor än lagen kräver är bland annat det Handslag som kommunen tagit med Byggnads GävleDala.

Men Mari Jonsson sitter även i den upphandlingsnämnd där Borlänge tillsammans med sex andra Dala-kommuner ingår. 

– Jag har länge arbetat för att få in de här frågorna i våra upphandlingar. Det har även handlat om sociala krav, och där har vi verkligen lyckats med våra upphandlingar tycker jag. Men det har varit en lång resa. 

Det handlar om att rädda kvar jobben i Sverige och se till att de som jobbar på våra byggen ska ha schyssta villkor.

Mari Jonsson, kommunalråd för Socialdemokraterna i Borlänge

Förutom krav på kollektivavtal för de företag som ska vara med och tävla om att vinna kommunens upphandlingar kräver kommunen även att företagen ska erbjuda praktikplatser för arbetslösa. 

 Det gäller att tänka ett steg längre, hur viktigt det är att vi använder våra skattemedel på rätt sätt. 

– Det som var så häftigt med det här beslutet var att vi tog det i fullständig enighet mellan nio partier i kommunstyrelsen. 

Vad har ni fått för respons bland företagen?

– Byggindustrierna centralt tyckte att det var jättebra. Men lokalt var inte alla lika pigga. De sa att vi kommer inte att få lika många anbud om vi ställer de här kraven. De sa även att det kommer att bli mycket dyrare för kommunen, men då ser man ju inte helheten. Att det handlar om att rädda kvar jobben i Sverige och se till att de som jobbar på våra byggen ska ha schyssta villkor. 

Krav på kollektivavtal kan vi visserligen inte ställa, men däremot kollektivavtalsliknande villkor. Så det är lite lek med ord.

Mari Jonsson, kommunalråd för Socialdemokraterna i Borlänge

Har du några råd till andra kommunföreträdare?

– Börja göra. Vi i det offentliga upphandlar ju så fruktansvärt mycket och kan vi ställa krav så kan vi göra skillnad på riktigt. Ta hjälp av oss som har påbörjat resan.

– Arbetar vi på rätt sätt får vi fler kommuninvånare i jobb till schyssta villkor, och vi visar att vi tycker att de här frågorna är viktiga. Här spelar vi kommunpolitiker en stor roll. 

– Nästa fråga är ”hur har det gått då?” Det är också viktigt att vi kontrollerar att de som vunnit upphandlingarna lever upp till kraven.

Håller det juridiskt att kräva kollektivavtal?

– Vi har arbetat med duktiga jurister och kunniga upphandlingsexperter. Krav på kollektivavtal kan vi visserligen inte ställa, men däremot kollektivavtalsliknande villkor. Så det är lite lek med ord. 

Från Borlänge kommuns upphandlingsregler:

Enligt upphandlingslagstiftningen är upphandlade myndigheter och enheter skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid som uppfyller de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Skyldigheten gäller vid upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår till minst de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. 

Kommunen vill gå längre än lagen och ska därför alltid ställa arbetsrättsliga villkor, även vid upphandlingar enligt 19 kapitlet LOU avseende el-, måleri- och byggarbeten samt flytt- och städtjänster. 

Kommunen ska också alltid kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de arbetsrättsliga villkor som har ställts enligt kontraktet. 

Kommunen ska ställa villkor enligt kollektivavtal när upphandlingens art motiverar det. En behövlighetsbedömning ska genomföras för att bedöma risken för oskäliga arbetsvillkor och snedvridning av konkurrensen samt en tidig dialog med företrädare för branschen.