Både fack och arbetsgivare ser problemen. När det offentliga endast går efter lägsta pris då tjänster ska upphandlas drabbas alla.

Inte bara företagen som inte kan konkurrera med det ofta förvånansvärt låga priset.

Inte bara de anställda som riskerar sina villkor.

Utan hela samhället.

Allt hänger ihop. När det offentliga dumpar priserna måste företagen spara på det de kan.

Det finns alltid någon som kan göra arbetet lite, lite billigare. Så måste företagen åter spara på det de kan, de anställda arbeta snabbare, osäkrare.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Det innebär lägre vinstmarginaler och sämre möjligheter att säkerställa schyssta villkor för de anställda.

De anställda måste arbeta snabbare, längre, kanske rucka på säkerheten. Annars kan det kosta företaget, och företaget är ju den som betalar lönen.

Därtill: Om lönerna går ner drabbas samhället.

Skatteintäkterna minskar. Det blir mindre i den offentliga kassan att handla för.

Så i nästa upphandling måste skruvarna dras åt ännu lite till.

Det finns alltid någon som kan göra arbetet lite, lite billigare. Så måste företagen åter spara på det de kan, de anställda arbeta snabbare, osäkrare.

Och så blir skatteintäkterna lägre. I all evinnerlighet. 

Vi måste inse att det hänger ihop. 

I grund och botten handlar det om våra gemensamma medel, medel som bör användas för att bäst göra nytta för kommuninvånarna.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

För att belysa det här problemet har jag talat med såväl Vk-ledare David Aura, lokala företagare, Installatörsföretagen, Byggnads Gävle-Dala och lokalpolitiker.

De ser alla samma problem. När endast priset får styra drabbas alla. Såväl arbetsgivare som arbetstagare som samhället i stort. 

Men det går att förändra. Det visar exemplet Dalarna.

I Borlänge krävs numer kollektivavtal för de företag som vinner kommunens offentliga upphandlingar.

Detta efter att fack och politiker tillsammans lyft frågan om det orimliga i att det oftast är lägst pris som vinner upphandlingarna.

I grund och botten handlar det om våra gemensamma medel, medel som bör användas för att bäst göra nytta för kommuninvånarna.

Att då stirra sig blind på lägsta pris är inte hållbart.  

Det handlade om ett avtal värt över 400 miljoner kronor. Det om något visar att det offentliga har makt.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Och, när undertecknad når energiminister Anders Ygeman berättar han att efter branschsamtalen om de allvarliga arbetsplatsolyckorna i branschen har fokus riktats mot arbetsmiljö och säkerhet.

Det har enligt energiministern gett resultat.

Svenska kraftnät premierade det företag som kunde visa att de tog arbetsmiljöarbetet på allvar, trots att anbudet var högre än konkurrentens.

Det handlade om ett avtal värt över 400 miljoner kronor. Det om något visar att det offentliga har makt.

Vi har makt. För det är ju vi tillsammans som är samhället.