Totalt har förbundet genomfört 102 lokala förhandlingar om uppsägningar på grund arbetsbrist, vilka har berört omkring 500 personer.

– Det visar sig senare om arbetsgivarna verkligen kommer att fullfölja uppsägningarna. Nu får vi signaler om att företagen fått in lite fler jobb, man har även fått komma in och göra lite serviceuppdrag, säger Mikael Pettersson och fortsätter:

– Företagen kan ha agerat kraftigt i början. Många som kanske ville säkra upp, för man visste inte hur det skulle se ut i den nära framtiden. Nu upplever vi att det har lugnat ned sig något. Men oron finns såklart kvar.  

Tillväxtverket uppdaterar sina tolkningar av regelverket löpande, så det som var givet ena dagen kan ha justerats åt något håll dagen efter.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerförbundets

Antalet förhandlingar om korttidspermittering har varit än fler, över 280 stycken, och har berört omkring 2 500 personer.

Även fast det enligt Mikael Pettersson för tillfället har lugnat ned sig med dessa förhandlingar tror han att det kommer att komma en andra våg.

– Vi funderar om det inte kommer att komma en sväng till, i och med 80-procentaren*. De som vill omförhandla sina pågående permitteringar.

Mikael Pettersson betonar att det är viktigt att det görs en korrekt helhetsbedömning i de lokala förhandlingarna, så att inte för stora permitteringar görs, och att det tydligt framgår sådant som reducering av lön och schema – som vilka dagar som är arbetsfria.

I skrivande stund förhandlar Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen om att utöka korttidspermitteringarna till den nya nivån som regeringen föreslagit: upp till 80 procent.  

– Vi har centrala telefonöverläggningar med Installatörsföretagen dagligen. En försvårande faktor för dessa förhandlingar är att Tillväxtverket uppdaterar sina tolkningar av regelverket löpande, så det som var givet ena dagen kan ha justerats åt något håll dagen efter.

Korttidspermitteringarna utökas

* Den 14 april enades regeringen och samarbetspartierna om att utöka korttidspermitteringarna till 80 procent för perioden 1 maj – 31 juli.