Nu presenterar LO:s valberedning förslaget till ny LO-ledning. Två nya, båda kvinnor, finns i förslaget.

En enig valberedning föreslår följande personer till LOs ledning för de kommande fyra åren.

Ordförande: Karl-Petter Thorwaldsson, omval
Förste vice ordförande: Therese Guovelin, förbundsordf Hotell- och restaurangfacket HRF, nyval
Andre vice ordförande: Berit Müllerström, chef för Kommunals organisationsutvecklingsenhet, nyval
Avtalssekreterare: Torbjörn Johansson, omval