• Dags för CR-möte igen. Bilden från Förbundsmötet i fjol. Foto: Tomas Nyberg

Den 2 och 3 juni är det dags för Elektrikerförbundets centrala representantskap att ha årets tvådagarsmöte. Den här gången på Runö utanför Stockholm.
Det handlar om att godkänna 2014, planera för framtiden och ta beslut om motioner.

Centrala representantskapet, CR, samlas två gånger om året och består av ett 50-tal elektriker från de olika verksamhetskretsarna. CR är det högsta beslutande organet mellan förbundsmötena som inträffar vart fjärde år.
Vid det här mötet ska man gå igenom och godkänna verksamheten under förra året bland annat. På dagordningen ligger också några motioner, som du kan läsa om här invid.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se