Hur ser vardagen ut för skyddsombuden och vad är det som måste göras? Vi sammanförde två skyddsombud i Elektrikerförbundet för att höra deras syn.

Tony Wiklund, 46 år, är hissmontör sen 25 år på Nelab i Piteå. Har jobbat som skyddsombud på sin arbetsplats i 15 år och som regionalt skyddsombud i fem år. Hans uppgift som regionalt skyddsombu har varit att besöka de mindre arbetsplatserna, där det inte finns något skyddsombud.

Robert Roxhage , 37 år, har jobbat i tio år på Activ El i Göteborg. Han har varit skyddsombud och regionalt skyddsombud sen i höstas.
– Jag har varit den som klagat på platskontoret och agerat som skyddsombud innan jag var det. Jag har inte varit så fackligt intresserad tidigare. Men för två år sen tänkte jag att jag måste börja påverka.
Både Tony och Robert ser problem i den nuvarande arbetsmiljön och båda ser möjligheter att förbättra kunskapen och efterlevnaden ute på arbetsplatserna. Företagshälsovårdens funktion eller ibland ickefunktion är något båda skulle vilje se förbättringar på. Roger lyfter fram behovet av utbildning och Tony skulle gärna vilja se en tuffare granskning i hur företagen följer arbetsmiljölagen.
– Det behövs hårdare straff och högre bötesbelopp. Det måste kosta att ha dålig arbetsmiljö. Lagen är uddlös i dag.
Tony jämför med hur vi förhåller oss till polisens närvaro.
– Du är inte rädd för polis om han är 100 mil bort, men är polisen inpå dig, så tänker du dig för.
Robert skulle vilja få till större kunskap bland alla på arbetsplatsen, från chefen till den nyanställde.
– Alla ska utbildas. Annars fungerar det inte. Det är dålig utbildning idag och vi behöver bättre grundkunskap. Som det nu är det ofta samma personer som måste ta konflikter hela tiden. Många ser problem men vill inte stöta sig.

Både Tony och Robert menar att man inom Elektrikerleden också måste vara självkritiska och titta på fakta. Till exempel som i den nyligen presenterade undersökningen (se sidan 16).
– Vi kör på på vårt sätt för bra arbetsmiljö. För att komma vidare är det också viktigt att vi är självkritiska, säger Robert.
– Det är viktigt att den här rapporten finns. Man har ju ändå frågat 1500 personer. Det finns arbetsgivare som vill ha bra arbetsmiljö, det finns visioner och intresse. Vi står och jobbar i gamla rutiner. Det kan behövas en ny infallsvinkel. Byggena måste se bättre ut, säger Tony.

De ser båda äldre elektriker, som fått gå i förtida pension på grund av att de varit slitna.
– Äldre elektriker är ofta innovativa och hittar bra lösningar på mer kroppsvänligt arbete, säger Robert.
– Det största problemet jag möter är att det är mycket arbete ovan huvud. Det finns ju faktiskt hjälpmedel, säger Tony.

Text: Per Eklund
Foto: Tomas Nyberg