2016-04-22


Avtal 2016

Så här ser de viktigaste förändringarna ut i det nya Installationsavtalet. Parternas respektive styrelse ska under den närmaste tiden ta ett formellt beslut om avtalet.

Avtalstid
Gäller till den 30 april 2017.

Löner
Genomsnittlig löneökning på 2,4 procent på 13 månader. Alla är garanterade 1,2 procent.
Tillägg och lägstalöner ökar med samma nivå.
De lokala förhandlingarna om fördelning av lönepott ska vara klara senast 30 juni och eventuella centrala förhandlingar ska vara avslutade senast 30 september. Senast 10 dagar efter att någon part begärt förhandling ska förhandling inledas. Kommer man inte överens, kan arbetsgivaren hänskjuta förhandlingen till de centrala parterna.

Personlig integritet/elektronisk övervakning
Vid införande av till exempel GPS, eller förändring av syftet, har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet enligt MBL. Facket har också möjlighet att begära förhandling. I förhandlingar ska man behandla frågor som ändamålet, hur resultat används, rutiner för gallring, vilka som ha tillgång till informationen, hur det används, hur arbetstagaren informeras och arbetstagarens rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade.

Veto mot underentreprenörer
Facket får större möjlighet att säja nej till en underentreprenör som inte sköter sig, genom en förstärkt möjlighet att ge ett veto dels vid starten, dels efter sex månader.

Resor
Parterna har kommit överens om ett principavtal att förändra reseersättningsreglerna. Tills vidare gäller det tidigare avtalet. Begreppet hemort ersätts i ett nytt avtal med anställningsort och lokala hemortsavtal ska upphöra att gälla. Grunden för förändringarna är en bättre anpassning till skatteregler. Ett nytt avtal ska vara kostnadsneutralt mot tidigare avtal och särskilda grupper ska inte påverkas i ”betydande omfattning”.
Parterna ska gemensamt undersöka det nya regelverket under 2016 och om man anser de nya reglerna är kostnadsneutral, kan man träffa en ny överenskommelse. Lokala parter kan prova det nya systemet under 2016 efter godkännande av de centrala parterna.
Tyco-domen – EU-domstolens dom om restid. Parterna ska följa utvecklingen och eventuella konsekvenser. Uppstår diskussion om tillämpning ska de centrala parterna konsulteras.

Arbetstidsförkortning/Tidbank
Perioden för tidbanken ändras till 1 april – 31 mars. Uttag får göras under hela den perioden och maximalt 40 timmar kan flyttas över till nästkommande period. Ersättningen kan fås ut i pengar, ledighet eller som insättning till pension. Under nästkommande år finns övergångsregler.

Rotation
Rotation innebär arbete på annan ort som kräver övernattning och ett annat arbetstidsmått än 40 timmar per vecka. En lokal överenskommelse kan träffas inom företaget eller mellan arbetsgivare och arbetstagare. I överenskommelsen ska det finnas angivet arbetstidsschema, vilket arbete som omfattas, avtalstid och eventuell särskild kompensation. Det krävs alltid godkännande av arbetstagaren.

Permission
Antalet läkarbesök på betald arbetstid begränsas till tre besök per remiss.

Yrkesutbildning/Lärlingar
På företag med högst 12 arbetstagare inom avtalsområdet, kan arbetsgivare träffa avtal om tidsbegränsade lärlingsanställningar. Bestämmelsen gäller i två år till 31 mars 2018. Regeln ska utvärderas under tiden och kan sägas upp till den 1 oktober 2017.

Ackord
Ändrade fördelningsregler bland annat för inlånad personal vid ackordsarbeten som påbörjas efter 1 januari 2017. Penningfaktorn är nu 144,29 och brytpunktstillägget 39,14.

Lägstalöner från 1 april 2016
1:a året i yrket 17 184 kronor
2:a året i yrket 21 376 kronor
3:e året i yrket och därefter 24 222 kronor
Servicemontör 25 775 kronor
Tekniker 26 359 kronor
Övriga ersättningar höjs med 2,4 procent.

Per Eklund

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Avtal 2016

Klart med Larm- och säkerhetsavtal

Avtal 2016Under onsdagen blev det klart med ett nytt Larm- och säkerhetsavtalet. Därmed drogs Elektrikerförbundets varsel om konflikt tillbaka. I lön ger avtalet 2,38 procent under 13 månader. Under veckan har parterna varje dag träffat medlarna i konflikten. Under onsdagen kom så ett först bud från medlarna. Båda parter sa ja till budet.

Klart med Thyssenavtal

Avtal 2016

Ett avtal med fokus på jämställdhet

avtal 2016Efter strejk och sympativarsel från fem andra förbund fick målarna till sist ett avtal. 2,38 procent på 13 månader, förstärkt anställningsskydd för gravida och utökad arbetstidsförkortning med två timmar, är några av förändringarna.     Omräknat på 12 månader är löneökningen 2,2 procent. Yrkesgrupperna inom måleri får sina löner höjda med 4 kronor i timmen.

Målarnas avtal klart

AVTAL 2016 Målarna och Måleriföretagen har kommit överens om ett nytt avtal. Vi återkommer.
– Förhandlingarna är en process som vi lever i och under resans gång förändras det och man ser andra vägar att gå fram, säger Mikael Pettersson. Foto: Tomas Nyberg

”Man kokar ner det till en fin sås”

Avtal 2016Det gäller att få med alla viktiga ingredienser i ett avtal. Även de små ingredienserna är viktiga. – Till slut blir det att man kokar ner det till en fin sås. Arbetsgivarna brukar kalla det en paketlösning, säger Mikael Pettersson, ansvarig för Installationsavtalet hos Elektrikerna, om förhandlingsarbetet med ett nytt avtal.

Klart med Radio-tv-avtalet

Avtal 2016Elektrikerna och Svensk handel har kommit överens om ett nytt Radio-tv-avtal. Avtalet är på 13 månader och ger 2,4 procent för den tiden. Avtalsperioden är 1 maj 2016-31 maj 2017. Hälften av påslaget går generellt till alla och hälften går till en lokal pott för individuell fördelning. – Vi har haft bra och konstruktiva förhandlingar.

Klart med ett nytt Kraftavtal

Avtal 2016Under onsdagskvällen blev det klart med ett nytt Kraftavtal mellan Elektrikerförbundet och Efa. Avtalet ger samma lönepåslag som Installationsavtalet, 2,4 procent på 13 månader.Det blir också förändringar när det gäller, beredskap, resor, personlig integritet och vid entreprenadövergångar.   – Det har varit tuffa förhandlingar de sista dagarna.

Elektrikerna sympativarslar för Målarna

avtal 2016Sedan i måndags förhandlar Målareförbundet med sin motpart Måleriföretagen igen. Båda parter har sina delegationer inkallade till onsdagen. Samtidigt trappas konflikten upp genom sympativarsel från andra förbund. Elektrikerna varslar om strejk på sex arbetsplatser i Örebro.

Avtalskraven för radio-tv-avtalet

avtal 2016Arbetsgivarna i Svensk handel vill frysa alla löner och tillägg för de elektriker som arbetar under radio-tv-avtalet. Elektrikerförbundet kräver 3,2 procent, generell utläggning, extra pension och kortare provanställning.   Den sista mars möttes Elektrikerförbundet och Svensk handel för att ”byta” yrkanden för Radio-TV-avtalet.

Byggavtalet är klart – ”Lyckats pressa upp nivån”

avtal 2016Sent på söndagskvällen kom Byggnads och Byggindustrin överens om ett nytt avtal. Därmed är strejken som varade i sex dagar över. Målareförbundet träffar sin motpart idag, måndag.   Avtalet innebär löneökningar på 2,2 procent på 12 månader. Och ackordslönen blir kvar.
Foto: Leif Göbel

Budskap från Järntorget i Göteborg – Vi backar strejken!

Avtal 2016På klassiska Järntorget, med gula Folkets Hus som fond och plingande spårvagnar som inramning, samlades på torsdagskvällen hundratals personer i en stödmanifestation för Byggnads och Målarnas strejk. Byggnads har ett 100-tal och Målarna ett 30-tal ute i konflikt i Göteborg medan andra förbund i LO är klara, förhandlar eller ligger i startgroparna.

Byggnads inleder sin strejk tisdag morgon

På tisdagsmorgonen inleder Byggnads sin strejk. Totalt är det 1600 byggnadsarbetare som tas ut i strejk. – Det bud medlarna presenterade idag är helt tomt och innehåller ingenting av våra krav. Därför säger vi nej, skriver Byggnads i ett pressmeddelande. Medlarna lämnade ett nytt bud på måndagseftermiddagen. Byggnads sa nej, arbetsgivarna sa ja.

Målarna utökar strejkvarsel och begär hjälp av Elektrikerförbundet

avtal 2016Nu höjs konflikttemperaturen ytterligare i den redan utlösta målarkonfliklten. På måndagen varslade Svenska Målareförbundet om utökade stridsåtgärder. Dessutom begär förbundet sympatiåtgärder av flera fackförbund, däribland Elektrikerförbundet.

Nytt byggbud i dag?

I dag kommer troligen ett nytt bud från medlarna i byggnadskonflikten. Annars bryter Byggnads strejk ut i morgon bitti. I lördags fick Byggnads och Byggindustrierna ett bud från medlarna. Byggnads sa nej och menar att budet är ”ett frontalangrepp” på deras lönesystem.

Fastighetsavtal på 590 kronor

Fastighetsanställdas förbund och Almega har kommit överens om ett ettårsavtal. Avtalet ger de anställda 590 kronor i snitt i löneökningar. Avtalet gäller 6 500 anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag. Avtalet är det första bland 6F-förbunden och ger 590 kronor i genomsnittlig löneökning, hälften av påslaget är garanterat till alla. – Jag är mycket nöjd.