• Två hissmontörer från Australien. Foto: Pär Abrahamsson

  • Danska delegationen. Foto: Pär Abrahamsson

  • Finska representanter. Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • Markus Hansen från Norge. Foto: Pär Abrahamsson

  • Peter Björnberg från Sverige. Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • En grupp från USA var på besök på hisskonferensen i Danmark. Foto: Pär Abrahamsson

  • Hissmontörer från hela Norden, men också från USA, Storbrittanien, Irland och Australien möttes i Köpenhamn i slutet av oktober.Foto:Benjamin Rothenborg Wibe Foto:

2015-12-06

INSÄNT

Övervakningssystem och internationellt samarbete var ett par av punkterna när ett 35-tal hissmontörer och fackliga representanter möttes i Köpenhamn.

 
Konferensen är en del av ett samarbete mellan de skandinaviska el-fackförbunden, danska El-forbundet, El&It i Norge, Elektrikerförbundet i Finland och Elektrikerna i Sverige.
Deltagarna var framförallt fackliga förtroende valda från de större hissföretagen i Norden, Otis, Kone, Thyssen och Schindler. Till denna konferens var även fackliga kollegerna från USA, Australien, Storbritannien och Irland inbjudna.

 
Konferensens syfte var att utveckla och förbättra det nätverk som el-fackförbunden har mellan sig. Nätverket sköts framför allt genom digital kommunikation och sociala nätverk.
Otis, Kone, Thyssen och Schindler är stora multinationella bolag som verkar oberoende av länders gränser. Det är då viktigt att även fackförbunden pratar med varandra. Det visade sig hur viktigt nätverket är, när Otis i Australien hösten 2014 lockoutade sina anställda i Australien, för att bland annat få igenom en kollektiv lönesänkning.
El-fackföreningarna påverkade då Otis internationellt, tills att de ändrade sin ståndpunkt. I vissa länder genomfördes det punktstrejker, men fackförbunden skickade även mail till företaget där de utryckte sitt missnöje med företagets agerande i Australien.
En stor fråga som diskuterades på konferensen var elektroniska övervakningssystem,GPS-system, som företagen monterar eller vill montera in i hissmontörernas servicebilar.
Regelverken för att införa dessa system ser olika ut från land till land. Många menade och vittnade om att företagens syfte med GPS-systemen var att övervaka de anställda och inte för att hissmontörerna skulle få en bättre arbetsmiljö.
I Danmark och Norge har man fått problem med villkor för utländska arbetare, framförallt är det arbetstagare från utländska bemanningsföretag som har de sämsta villkoren. I Sverige så har vi mer problem med att företagen anlitar underentreprenörer än att ha egen personal anställda.
För att möta de utmaningar som hissmontörerna står inför krävs det att man organiserar sig på hissföretagen och att alla hissmontörer är med i facket. Det på det lokala företaget det fackliga arbetet är som viktigast.

Tomas Jansson

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

SEF vill öppna dörrar

Elektrikerna är först ut bland LO-förbunden att inleda ett samarbete med nätverket Yrkesdörren för att underlätta integration av nyanlända. Vi vill uppmana alla våra medlemmar att göra en insats. Anmäl ditt intresse för att göra en insats för att stötta någon till ett jobb genom vår portal på Yrkesdörren. Vi kan alla göra en insats.

Utredningen klar: Så påverkar klimatförändringarna elsäkerheten

Klimatet förändras, med ökade medelvärden för temperatur nederbörd som följd. Detta kan orsaka farliga situationer ur elsäkerhetssynpunkt. Elsäkerhetsverket har under 2017 utrett hur klimatförändringarna påverkar Sveriges elanläggningar.

Alexander slutar på kassan

Alexander Augst byter a-kassa. Han lämnar tjänsten som kassaföreståndare för Elektrikernas a-kassa för att i stället bli biträdande kassaföreståndare och försäkringschef med inriktning mot arbetslöshetsförsäkringen på Seko- och Byggnads a-kassa. Rent fysiskt handlar det om att han går ner en trappa i huset på Barnhusgatan i centrala Stockholm.

Kvinnorna tjänar tusentals kronor mindre än männen – varför?

Förbundet har i lönestatistiken för 2017 upptäckt oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor i branschen. Det kan finnas naturliga orsaker, men jag tror inte det. Jag tror att det är strukturella bekymmer som vi behöver ta tag i, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Urban Pettersson.

Hamnarbetarförbundet står fast – går inte upp i Transport

Hamnarbetarförbundet tänker inte lösas upp och bli en del av Transport i alla fall inte utan ömsesidig kompromiss. De står dock fast vid bildandet av en gemensam förhandlingskartell som en möjlig lösning. Detta meddelades under en pressträff på onsdagseftermiddagen.

ETG: Ett växande koncept

Vi närmar oss 50 partners. I dag ingår 44 skolor i konceptet, säger Jonas Andersson, vd för ETG. I en sal på Lugnetgymnasiet i Falun sitter ett 20-tal representanter från olika skolor i regionen. En hel del från skolor som redan är med i ETG-konceptet (Elteknikbranschens gymnasium).

Elektrikerförbundet inrättar visselblåsarfunktion

Elektrikerförbundet kommer inom kort att lansera visselblåsarsystem, en anonym kanal för inrapportering om allvarliga missförhållanden inom förbundet.

Mikael gav en del av sig själv till sin son

Det snurrade ju till lite grand i magen, när det blir så konkret, att om några timmar så ska vi göra det vi har väntat på i 30 års tid, berättar Mikael Pettersson. Elektrikernas biträdande förhandlingschef är tillbaka på jobbet igen. I början av december lades han in på Akademiska sjukhuset i Uppsala för en mycket viktig operation.

Tre av fyra hotell och pensionat har elsäkerhetsbrister

Elsäkerhetsverket är sedan 1 juli 2017 ensam tillsynsmyndighet för elanläggningar vid hotell och pensionat, ett myndighetsuppdrag som tidigare har delats med Polisen. I samband med förändringen har Elsäkerhetsverket inspekterat ett 30-tal hotell och pensionat. Resultatet är nedslående.

”Det är en styrka att vi granskar arbetsmiljön gemensamt”

Dagen inleds med en genomgång på Byggfackens hus.

SEF:s historia: Striden om den kollektiva försäkringen

Elektrikerförbundet var det första fackförbundet i Sverige med kollektiv hemförsäkring i medlemskapet. Det var ett mycket omstritt beslut. Elektrikerförbundet tog beslutet om att alla medlemmar skulle omfattas av en hemförsäkring under kongressen 1981. Två år senare, 1983, infördes hemförsäkringen hos Folksam.

På plats för att försäkra sig om medlemmarnas bästa

Det är fullt i salen på hotell Winn i Gävle. Ett femtiotal försäkringsinformatörer från LO har samlats för att få nytt bränsle inför samtalen med medlemmar i Gävle-Dalaområdet. Det är inte så lätt att få sjukersättning i dag, säger en röst i salen. Precis.

Inget åtal efter dödsolyckan i Tyfors

Arbetsmiljöåklagare Ann-Marie Helander har beslutat lägga ner förundersökningen om arbetsmiljöbrott i samband med dödsolyckan i Tyfors i Dalarna hösten 2016. Det här rapporterar Seko-tidningen.

Batteriladdare orsakade hotellbrand

Vid tretiden på natten mot tisdagen fick First Hotel i Falun utrymmas efter rökutveckling i ett rum. En person fick föras till sjukhus med rökskador. Det var en batteriladdare som började brinna på ett rum, säger Niklas Sjöblom, hotelldirektör.

”Svårt att förklara alla namnbyten för kunderna”

Tommy Persson har haft fem olika arbetsgivare. Ändå har han aldrig lämnat sitt jobb i Töreboda. Det är lite svårt att förklara alla namnbyten för kunderna, men sedan kvittar det väl vad det står på ryggen, konstaterar Tommy Persson. Det var den 26 augusti 1985 som Tommy Persson för första gången klev in genom dörren till elfirman i Töreboda.