• Två hissmontörer från Australien. Foto: Pär Abrahamsson

  • Danska delegationen. Foto: Pär Abrahamsson

  • Finska representanter. Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • Markus Hansen från Norge. Foto: Pär Abrahamsson

  • Peter Björnberg från Sverige. Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • Foto: Pär Abrahamsson

  • En grupp från USA var på besök på hisskonferensen i Danmark. Foto: Pär Abrahamsson

  • Hissmontörer från hela Norden, men också från USA, Storbrittanien, Irland och Australien möttes i Köpenhamn i slutet av oktober.Foto:Benjamin Rothenborg Wibe Foto:

2015-12-06

INSÄNT

Övervakningssystem och internationellt samarbete var ett par av punkterna när ett 35-tal hissmontörer och fackliga representanter möttes i Köpenhamn.

 
Konferensen är en del av ett samarbete mellan de skandinaviska el-fackförbunden, danska El-forbundet, El&It i Norge, Elektrikerförbundet i Finland och Elektrikerna i Sverige.
Deltagarna var framförallt fackliga förtroende valda från de större hissföretagen i Norden, Otis, Kone, Thyssen och Schindler. Till denna konferens var även fackliga kollegerna från USA, Australien, Storbritannien och Irland inbjudna.

 
Konferensens syfte var att utveckla och förbättra det nätverk som el-fackförbunden har mellan sig. Nätverket sköts framför allt genom digital kommunikation och sociala nätverk.
Otis, Kone, Thyssen och Schindler är stora multinationella bolag som verkar oberoende av länders gränser. Det är då viktigt att även fackförbunden pratar med varandra. Det visade sig hur viktigt nätverket är, när Otis i Australien hösten 2014 lockoutade sina anställda i Australien, för att bland annat få igenom en kollektiv lönesänkning.
El-fackföreningarna påverkade då Otis internationellt, tills att de ändrade sin ståndpunkt. I vissa länder genomfördes det punktstrejker, men fackförbunden skickade även mail till företaget där de utryckte sitt missnöje med företagets agerande i Australien.
En stor fråga som diskuterades på konferensen var elektroniska övervakningssystem,GPS-system, som företagen monterar eller vill montera in i hissmontörernas servicebilar.
Regelverken för att införa dessa system ser olika ut från land till land. Många menade och vittnade om att företagens syfte med GPS-systemen var att övervaka de anställda och inte för att hissmontörerna skulle få en bättre arbetsmiljö.
I Danmark och Norge har man fått problem med villkor för utländska arbetare, framförallt är det arbetstagare från utländska bemanningsföretag som har de sämsta villkoren. I Sverige så har vi mer problem med att företagen anlitar underentreprenörer än att ha egen personal anställda.
För att möta de utmaningar som hissmontörerna står inför krävs det att man organiserar sig på hissföretagen och att alla hissmontörer är med i facket. Det på det lokala företaget det fackliga arbetet är som viktigast.

Tomas Jansson

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Bred uppslutning bakom hårdare regler mot lönedumpning

Det ska inte längre gå att dumpa löner eller villkor med ursäkten att arbetskraften är utstationerad. Det röstade Europaparlamentets sysselsättningsutskott för på måndagen. – Det var en tydlig vinst, vi ser ett väldigt brett stöd för vårt förslag, säger Marita Ulvskog (S), vice ordförande för sysselsättningsutskottet, och den som satt som ordförande vid omröstningen.

Assemblins vd avgår

vd och koncernchef, Petter Håkanson, lämnar företaget med omedelbar verkan. Detta efter endast fyra och en halv månad på posten. Oenighet med styrelsen anges som orsak. Detta enligt ett pressmeddelande från företaget.

Förhandlingar inledda: Etablerings- eller utbildningsjobb?

Det börjar röra på sig. Det tidigare så orubbliga läget mellan arbetsgivare och fack i fråga om nya system för att få fler nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden verkar mjukna. Nu har parterna åtminstone påbörjat förhandlingar.

Den tudelade arbetsmarknaden – två helt motsatta bilder

Det finns två bilder av arbetslösheten i Sverige. Den ena visar rekordlåga siffror. I det fallet handlar det om inrikes födda, där arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror ger en arbetslöshet på 3,9 procent. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2008, före finanskrisen. Den andra bilden är inte lika ljus. Den visar arbetslöshetssiffrorna för utrikes födda.

Nya smarta lösningar – Nummer 7 2017

T

Nu höjs a-kasseavgiften – efter avsiktliga förluståren

NYHETER Avgiften till Elektrikernas a-kassa höjs med tio kronor från och med årsskiftet. Anledningen är att a-kassan med avsikt gått back under ett antal år.

Ställningsbyggarna tillbaka på jobbet – redan dagen efter

Byggnadsfacket satte ned foten och skickade hem 52 utländska ställningsbyggare som saknade utbildningsbevis. Redan nästa dag var arbetarna dock tillbaka på bygget igen med utbildningsintyg och direktanställda av företaget No Problems. När fackförbundet Byggnads i fredags utförde en inspektion vid Billerud-Korsnäs kartongbruk i Frövi upptäckte de att allt inte stod rätt till.

Vindkraftverk i haven skulle kunna förse hela världen med el

Framtida vindkraftverk i världshaven skulle ha potential att förse hela världen med el, enligt en amerikansk studie. Det är TT, tidningarnas telegrambyrå, som rapporterar om resultaten i den amerikanska studien.

Byggarbetare fick lämna arbetsplats efter facklig kontroll

52 lettiska byggarbetare fick lämna sin arbetsplats vid Frövi pappersbruk efter en kontroll av fackförbundet Byggnads. Byggnads gjorde en kontroll vid Billerudkorsnäs kartongbruk i Frövi efter att de hade fått in tips. Vid kontrollen visade det sig att kollektivavtalet inte följdes. Enligt Byggnads saknade de flesta byggarbetarna också nödvändiga utbildningar.

De ska tävla om att bli bäst i Sverige

Den 23 september ägde semifinalen inför yrkes-SM för elektriker rum i Nyköping. Grenarna var ”bygga elcentral”, ”kabelförläggning”, ”metodisk felsökning” och ”presentationsteknik”.

Upptäckt om skiftarbetets påverkan ger Nobelpris

Årets Nobelpris i medicin går till de tre amerikanska forskarna Jeffrey C Hall, Michael Rosbash och Michael W Young för upptäckten om hur vårt inre urverk styr hur vi anpassar oss till dygnets olika faser. Att skiftarbete påverkar hälsan har länge varit känt. Nu belönas tre amerikanska forskare med Nobelpriset för sina studier som förklarar varför det är så.

Den nordiska modellens framtid hänger på facken

Starka fack är en förutsättning för samhällen som de nordiska. Det konstaterar utredaren Mats Wingborg i en ny rapport utgiven av Tankesmedjan Tiden. Men trenden är nedåtgående. I alla nordiska länder, utom Island, tappar facken medlemmar. I övriga Europa har nedgången varit än större. Bland OECD-länderna som helhet har den fackliga organisationsgraden halverats sedan 1980.

Nya på redaktionen: Anna och Chris berättar

TV+TEXT Anna Norling och Christina Smedbakken är sedan början av september en del av redaktionen som även producerar Målarnas Facktidning. Från och med nästa nummer av Tidningen Elektrikern tar Anna Norling över ansvaret som redaktör och ansvarig utgivare efter Per Eklund. Christina ”Chris” Smedbakken har redan tagit vid som webbredaktör.

Striden om det dödliga kvartsdammet – Hälsa ställs mot industrins vinster

Just nu pågår en intensiv diskussion om att sänka gränsvärdet för kvartsdamm. Arbetsmiljöverket har beräknat höga kostnader för en sänkning och ställer arbetares hälsa mot företagens kostnader. Nu har LO tagit fram hur mycket samhället skulle spara genom en sänkning. Silikos är en skrämmande sjukdom, och den dödar sakta.

Region Väst antar värvarutmaning

Antalet medlemmar i Elektrikerförbundet har minskat sedan början av 2000-talet. Region Mitt vill vända trenden, och bjöd i slutet av september in resten av landet till en värvningsutmaning. Nu har Region Väst accepterat duellen. För några veckor sedan utmanade Region Mitt resten av regionerna i Elektrikerförbundet i att sätta mål för att värva nya medlemmar.