2012-03-27

– Vi drev på för att vara färdiga tidigt. Det är första gången på 2000-talet som vi är klara innan avtalet har gått ut. Det har varit en bra anda med konstruktiva förhandlingar. För oss blev det något bättre löneökningar än industrin, säger Ulf Carlsson, ansvarig för kraftverksavtalet inom Elektrikerförbundet.
Avtalet mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarna Efa blev klart i fredags den 23 mars. Totalt ger avtalet 2,8 procent i löneökningar.

Den viktigaste frågan för Elektrikernas delegation var att man kunde hitta lösningar på regelverket för hur företagen kan ta ut övertid. Dels den extra övertid, som blev möjligt efter ändringarna i arbetstidslagen i höstas, dels nödfallsövertiden.
Arbetstidslagen ändrades i höstas till att företag kan ta ut 200 timmar plus 150 extra om det finns särskilda skäl.
– Vi hörde tendenser i höstas om att det nu är det fritt fram för mera övertid. Därför var det viktigt för oss och reglera uttaget, säger Ulf Carlsson.
Enligt det nya avtalet måste företaget förhandla lokalt om uttaget av de extra timmarna. Kommer man inte överens, går frågan till förhandling mellan de centrala parterna. Är man inte överns där heller går frågan till en skiljenämnd. Skiljenämnden består av fem personer, två utsedda av facket, två utsedda av arbetsgivarna och en oberoende domare.
En annan fråga som lösts är hur nödfallsövertiden ska regleras. Varje nödfallsövertid är värt det dubbla om det tas ut i ledighet. I pengar är det värt uppemot 2,5 gånger.
Tidigare kunde 75 övertidstimmar återföras om den anställde tog ut komp. Med det nya avtalet kan 100 timmar återföras.
– Det är bättre att man kompar tillbaka tid. Det ser vi ett värde i. Årsarbetstiden blir inte längre. Det är bra för båda parter., säger Ulf Carlsson.
Förskjuten tid har också reglerats.
– Vid arbeten som tar längre än fem dygn kan man komma överens om förskjuten arbetstid. Här finns nu en stupstocksregel om att vi kan göra det för en kortare tid mot en skälig ersättning. Vi har ett veto. Det är en fördel för båda sidor. För oss blir det förskjuten tid i stället för övertid, säger Carlsson, som menar att förhandlare och delegationen är nöjd över avtalet utifrån den situation det var.

Per Eklund

LÄS OCKSÅ: ”Förskjuten tid var viktigast”

 

Fakta

Avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och EnergiFöretagens Arbetsgivareförening EFA

 

Löner

2,8 procent fr o m 1 april.
Garanterat utfall 373 kr/månaden.
Kort avtalstid
12 månader. 1 april 2012- 31 mars 2013.

Övertid

Ny reglering av extra övertid och nödfallsövertid.

Avtalsförsäkringar

Parterna antog den överenskommelse som LO och Svenskt Näringsliv framförhandlat om avtalsförsäkringar.

Minimilöner

• Fyllda 18 år – lägst 17 754 kr/mån.
• För arbetstagare med 2-års yrkeslivserfarenhet – 20 485 kr/mån.
• För arbetstagare med 5-års arbetslivserfarenhet = 23 216 kr/mån.

Övriga ersättningar

Räknas upp med 2,8 procent.

 

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Tema: Avtal 2012

Klart med serviceavtalet

På måndagskvällen nådde Svenska Elektrikerförbundet ett nytt avtal för medlemmarna som går på serviceavtalet.   Avtalet, som träffades Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening, TGA, löper på 13 månader från och med 1 september i år och fram till och med utgången av september nästa år. Lönerna höjs med 2,8 procent och alla är garanteratd 350 kronor mer mer månad.

Parterna överens om nytt installationsavtal

Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Eio blev på tisdagskvällen överens om ett ettårigt avtal på 2,6 procent. Vi är inte stolta över innehållet men det är en följd av förhållanden utanför förbundet, säger Ronny Wenngren, Elektrikernas förhandlingschef. Avtalet löper över ett år från 1 april. Löneökningarna blir på 2,6 procent.

”Förskjuten tid var viktigast”

Det var överenskommelsen om förskjuten tid som var den viktigaste frågan vi kunde lösa. Det säger Ulrika Egerlid Schotte, vd i Energiföretagens arbetsgivarförening Efa. Hon säger att arbetsgivarna försökt lösa frågan om förskjuten tid i tidigare förhandlingar men misslyckats. Nu är hon nöjd över att parterna kunnat nå en uppgörelse.

Nytt kraftverksavtal klart

Under fredagseftermiddagen blev det klart med ett nytt kraftverksavtal mellan Elektrikerna och arbetsgivarna Efa. Avtalet ger en löneökning med i genomsnitt 2,8 procent från 1 april. Alla garanteras 373 kronor per månad. Det här innebär reallöneökningar för alla. Helt i nivå med Byggnads avtal.

”Låt oss därför ägna oss åt våra egna förhandlingar”

  Jag har under den senaste veckan träffat flera hundra medlemmar och flera företagsledare. De är förundrade över utvecklingen av denna avtalsrörelse, säger Ronny Wenngren, förhandlingsansvarig i Elektrikerna.

Förtroendevalda på kurs i Skellefteå

  17 förtroendevalda på mindre företag i Kiruna, Gällivare, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå, har under tre dagar genomgått utbildning i Installationsavtalet och arbetsrätt på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Så gick det förra avtalsrörelsen

För två år sedan var det nära konflikt, när Elektrikerna fick sina avtal. Totalt gav det avtalet 1,1 procent för 2010 och 2,54 procent under 2011. Dessutom förändringar i de sociala villkoren. Elektrikerna var ganska nöjda, arbetsgivarna kritiska. Avtalsrörelsen 2010 var en effekt av finanskrisen ett drygt år tidigare. Det hade varit ett svart år, med permitteringar och förluster.

”Bra avtal av Byggnads”

Jag tycker Byggnads har gjort ett bra avtal. Nu gäller det att få parterna stå för hur bra det är. Det innehåller så mycket. Det säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin, några dagar efter att parterna sagt ja till medlarbudet. Samtidigt som Elektrikerförbundets förhandlingar fortfarande är olösta, så skrev Byggnads på ett nytt avtal.

Sekoavtal klart för väg och järnväg

I början av mars gjorde Seko och Sveriges Byggindustrier upp om ett nytt avtal för 13 000 Sekomedlemmar som i första hand arbetar med väg och järnväg.   Avtalet löper på 13 månader och ger en löneökning på 2,8 procent. Det innebär 774 kronor i höjning av månadslönen. I avtalet har man också kommit överens om förändringar i anställningsformen.

Den arga elektrikern vill ha jämnare löner

Avtalet går snart ut och ett nytt ska till. Det hettar till. Det är väl ganska naturligt, avtalsförhandlingar är en kamp mellan arbete och kapital. Runt om i landet åker ombudsmän och förtroendevalda ut på alla de viktiga arbetsplatserna för att informera sig själva om stridsviljan bland medlemmarna, och också informera om Elektrikerförbundets krav och om vad arbetsgivarna vill.

Larmavtalet kan bli branschavtal

Det finns ett intresse både från arbetsgivare och fack av att få till stånd ett branschavtal för larm- och säkerhet. Detta sen Niscayah anslutit sig till Almega.   Sen 2001 har det funnits ett företagsavtal mellan Elektrikerna och Niscaya för deras anställda. Det avtalet har dessutom andra företag anslut sig till. Men det har inte funnits något branschavtal.

Nytt inslag i avtalsrörelsen

Filmen är till för att upplysa om vad som skulle hända om Eio och Svenskt Näringsliv fick igenom sina tankar om hur man formar avtalsdumpning. Det säger Pär Abrahamsson, hisselektriker och klubbordförande på Otis i Stockholm. Han är också producent för en lite annorlunda film om avtalsfrågorna. Nu ligger en trailer ute på Youtube.

Debatt Avtalsrörelsen 2012: Vi kräver minst 860 kronor mer

Mer solidaritet mellan de olika facken. Det menar representatenter från 6F-facken i Värmland, måste till i avtalsrörelsen. Debattinlägget är skrivet av Mikael Ericsson Fastighets, Kent Larsson Målarna, Stanley Nilsson Elektrikerna, Richard Nilsson Transport, Leif Haraldsson Byggnads, Per Lawén Elektrikerna och Anders Johansson SEKO. Vi går in i en ny avtalsrörelse.

”En del av kraven är provocerande”

Vi behöver ett avtal som sätter människans behov i centrum och inte vinsten. Det säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren inför avtalsförhandlingarna. Vad har varit er utgångspunkt när ni formulerat avtalskraven? Utgångspunkten har varit alla de avtalsmotioner våra medlemmar sänt in samt LO samordningen.

”3,5 procent-krav bekymrar oss”

Det finns otidsenliga bestämmelser i dagens avtal. Det säger EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn inför avtalsförhandlingarna. Vad är utgångspunkten när ni formulerat avtalskraven? Vår målsättning är ett modernt kollektivavtal för en modern elteknik-bransch. Installationsavtalet stammar från 1900-talets början och yrkesutbildningsavtalet kom till 1945.