DEBATT: Välfärdssamhälle vs. skattesänkningarDEBATT
"Ska välfärden fungera, måste det in skattepengar och när vi får fler barn och pensionärer behövs det mer skattepengar för att alla ska få ta del av välfärden", skriver debattörerna.

Eftersom medellivslängden ökar, vi blir äldre och äldre hela tiden samtidigt som barnafödandet också ökar, så kommer flera ta del av välfärden. Detta kommer givetvis att kosta mer pengar.

Organisationen Sveriges kommuner och landsting påtalar detta och framför att mer pengar behövs för att finansiera välfärden i framtiden.LÄS ÄVEN: "Ann-Marie Lindgren: "Alliansens arbetsmarknadsreform är socialt livsfarligt"Idag finns det cirka två miljoner pensionärer enligt Statistiska centralbyrån, pensionärsskaran förväntas även växa till närmare tre miljoner inom en tioårsperiod. Samtidigt som antalet pensionärer ökar i Sverige, så har vi de största barnkullarna sedan 1940-talet.
"Detta innebär att både pensionärer och barn är beroende av att den arbetande delen av befolkningen arbetar och betalar skatt så att välfärden fungerar."
Barn, ungdomar och pensionärer använder välfärden i stor utsträckning. Det är BB, dagis, föräldrapenning, fritids, skolor, sjukvård, äldreomsorg, pension och en mängd andra delar av välfärden som används av våra yngre och äldre.

Skatteintäkterna från dessa grupper är ganska liten, det är framförallt den förvärvsarbetande delen av befolkningen som betalar in merparten av skatten. Detta innebär att både pensionärer och barn är beroende av att den arbetande delen av befolkningen arbetar och betalar skatt så att välfärden fungerar.LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om lönernaSka välfärden fungera, måste det in skattepengar och när vi får fler barn och pensionärer behövs det mer skattepengar för att alla ska få ta del av välfärden.
"Skattesänkningar är väl det ända som binder samman allianspartierna och Sverigedemokraterna numera."
Skall välfärden bibehållas och utvecklas går det inte att sänka skatterna, så som Moderaterna och deras allianskollegor vill. Skattesänkningar är väl det ända som binder samman allianspartierna och Sverigedemokraterna numera.

Med andra ord kan vi räkna med att skatterna sänks och välfärdens långsiktiga finansiering uteblir om det blir regeringsskifte den nionde september.

Socialdemokraterna är tydliga i denna frågan, satsningar på välfärden går före skattesänkningar.

Hans Andersson
Stefan Lyshed-Jakobsson
Bengt Thunholm
Medlemmar i Socialdemokraterna
2018-09-03 10:00:17