Bränder i elanläggningar ska utredas


Magnus Karlsson, inspektör Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket Foto: Elsäkerhetsverket
Varje år klassas 1800 bränder i svenska hem som elrelaterade. 150 av dem uppstår i själva elanläggningen och nu ska Elsäkerhetsverket gräva vidare kring hur och varför.

Inom projektet ”Elsäkerhet i bostäder” har statistik från räddningstjänstens insatsrapporter mellan åren 2005 till 2015 granskats. 19 400 bränder bedömdes där bero på elfel, ett genomsnitt på 1800 fall per år.

I de allra flesta fallen, cirka 1300, berodde branden på felaktig användning av elektriska apparater och där sticker spisbränder ut som absolut vanligast.

– Spisar och övriga elapparater som har till uppgift att värma och hetta upp mat ger ofta stora skador vid en felanvändning. I de här fallen är det beteenden och andra indirekta orsaker som är det huvudsakliga felet, säger Magnus Karlsson, inspektör Elsäkerhetsverket.

LÄS ÄVEN: El orsakar 1800 bostadsbränder varje år

380 bränder bedömdes ha startat av sig självt i elektriska apparater. Av dessa produkter, både fast anslutna och stickproppsmonterade, så är det vanligast med elbränder i tvättmaskiner, lysrörsarmaturer, torktumlare och kyl/ frys.

Men runt 150 bränder klassas som att något blivit fel i den fasta elanläggningen och där dominerar uppkomsten i elcentraler eller i vägguttag. De här bränderna är vanligare i villor än flerbostadshus, och, inte särskilt förvånande, vanligare i äldre än nya hus.

Just dessa bränder leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser för den som drabbas och Elsäkerhetsverket ska nu gå vidare och se om man kan komma åt problematiken.

– Vi kommer att gå ut med en webbenkät till besiktningsingenjörer med ett antal frågor. Deras svar kommer vi sedan gå igenom och analysera och se om vi kan hitta samband, säger Magnus Karlsson.

LÄS ÄVEN: Elsäkerhetsverkets varning: Brandrisk vid elbilsladdning med timer

Man väljer att gå ut till just besiktningsmän då de oftare får gå igenom befintliga anläggningar vid exempelvis försäljning av hus och dylikt. De ser därmed anläggningen som den är, medan elektrikern blir kallad först när det problemet uppstått, när tråden brunnit av eller anläggningen börjat glappa/ blinka.

– Målet är att få en så bra bild som möjligt på hur våra fasta elanläggningar ser ut, säger Magnus Karlsson.

En delrapport om resultatet ska redovisas under hösten och troligtvis kommer det bli någon form av expertråd från branschen som samlas för att utreda vidare.

Jan-Erik Johansson

 
2018-10-04 09:00:45