På Elmässorna i höst förvaltar vi det stora intresset för solenergi och dess betydelse för elbranschen. I mässhallarna väntar ett renodlat område för solenergi, något som anordnas i samarbete med Svensk Solenergi. Här samlas ledande leverantörer som IBC Solar, Krannich Solar och Kostal Solar och presenterar sina spännande lösningar.

Solenergi tar även plats i vårt scenprogram. Anna Werner, VD på Svensk Solenergi, kommer till båda mötesplatserna för att tala och dela med sig av sin expertkunskap. Dessutom tillägnar vi en halvdag helt till allt kring solenergi och solceller. Vi tar in perspektiv från röster kring energieffektivisering och förnybar energi medsåväl installatören som montörens synvinkel.

”Intresset för att installera solceller är högt vilket ökar kravet på kontakter mellan leverantörer och installatörer för att underlätta i bryggan mot privatpersoner och fastighetsägare som vill investera i teknologin. Att besöka vår mötesplats ger dig alla verktyg för att möta de kraven och utbilda dig inom området, säger Lina Schewenius Lund, Head och Cluster på Elmässorna.

Fokus på produktnyheter

Efter flera år bakom skärmar och digitala demos är behovet stort av att få känna, klämma och testa produktnyheterna från utställarna på plats. Elmässan har alltid haft ett stort fokus på just detta, något som vi tror kommer öka än mer när möjligheten till att ses fysiskt är tillbaka.

Elmässan i Malmö samkör med FastighetsMässan

I Malmö har vi valt att återigen arrangera Elmässan sida vid sida med FastighetsMässan. Tillsammans bildar de en större mötesplats med tydliga synergier inom områden som solceller, laddning, energi och fastighetslösningar.

Välkommen till Elmässan i höst! 14-15 september på Malmömässan & 19-20 oktober på Kistamässan.

Hämta din gratisbiljett!

Elmässan i Malmö

Elmässan i Stockholm