Northern Powergrid underhåller ett eldistributionsnät i Storbritannien som förser mer än åtta miljoner människor med el. Ett nät som består av 63 000 understationer och 60 000 kilometer luftledningar och underjordiska kablar. På så sätt har de en nyckelroll i att utveckla och förvalta morgondagens energisystem.

Elektrikernas behov
Att arbeta med underhåll av elnät kan vara utmanande, särskilt för de elektriker som arbetar ute i oberäkneligt väder och som riskerar utsättas för bland annat olyckor med ljusbåge. Medarbetarna på Northern Powergrids erfarenhet är att traditionella skyddskläder för arbete i vått väder ofta kan vara tunga, och lätt blir varma under mer ansträngande arbete samt tar lång tid att torka.

Personlig skyddsutrustning (PPE) med ljusbågsklassificering måste erbjuda högsta möjliga skydd utan att vara en belastning för användaren. Detta då det alltid finns en risk, om än liten, att användaren utsätts för en ljusbåge.

För att plaggen också ska vara bekväma måste de vara lätta, i både vått och torrt, så att de kan användas under långa arbetspass. Skyddsplagg måste också vara robusta för att hålla under lång tid. Något som gör dem både mer kostnadseffektiva och hållbara då livslängden på plaggen förlängs. För elektriker som arbetar på hög höjd bör personlig skyddsutrustning även möjliggöra fri rörlighet, vara flexibel och ha hög synlighet.

I Northern Powergrids fall behöver de anställda ibland också ta sig genom svår terräng för att lokalisera felet innan de kan påbörja reparationen. Detta ställer krav på att deras plagg är smidiga samt robusta för att skydda mot skador som kan uppstå.

Att hitta rätt utrustning
Tillsammans med Gore, J & K Ross och Gores licensierade tillverkningspartner MSA Bell Apparel började Northern Powergrids undersöka hur den nya ljusbågsklassade GORE-TEX PYRAD®-teknologin skulle kunna användas av deras medarbetare.

GORE-TEX PYRAD®-teknologin andas väl och är ett vattentätt, vindtätt och flamresistent tyg som uppfyller multi-normkraven. Vid en ljusbågsexponering stoppar tyget flamspridningen genom att snabbt reagera och bilda ett stabilt isolerande skyddshölje av kol. Den funktionella skyddsmekanismen minskar överföringen av värme till bärarens hud och blockerar värmeflödet från ljusbågsexponeringen. Det gör det lämpligt för slutanvändare som kräver skyddsnivåer enligt IEC EN ISO 61482-1-2, ljusbågsklassad i klass 2. GORE-TEX PYRAD®-teknologin är också den enda lösningen som erbjuder en perfekt balans mellan skydd, komfort och hållbarhet.

För att få ett så komplett skydd som möjligt behövde Northern Powergrid jackor, huvor, överdragsbyxor och overaller med ljusbågsklassning som klarade svåra väderförhållanden. Northern Powergrid satte ihop en testgrupp som J & K Ross och MSA Bell Apparel arbetade tillsammans med för att få deras feedback och önskemål. I nära samarbete med GORE levererades GORE-TEX PYRAD®-teknologin i orange varselfärg. Färgen säkerställde att arbetarna kunde ses på långt avstånd, eftersom andra utomhusarbetare vanligtvis bär gul varselfärg.

Så tyckte medarbetarna
Vintern 2021/2022 utsattes Storbritannien och Northern Powergrids nät för en rad svåra och störande stormar som satte den nya utrustningen på prov. Efter att ha använt GORE-TEX PYRAD®-utrustningen i flera månader, under några av de mest extrema väderförhållanden som drabbat Storbritannien på flera år, ombads Northern Powergrids medarbetare att ge sin feedback på de nya plaggen genom en undersökning. Så här svarade de:

● Samtliga uppgav att plaggen höll dem torra.
● När det gäller vikten på deras skyddsutrustning tyckte 19 procent att de var mycket lätta, och 81 procent att de hade en bekväm vikt.
● På frågan om hur GORE-TEX PYRAD®-plaggen upplevdes i kraftigt regn i jämförelse med tidigare utrustning, svarade 84 procent att de nya plaggen var bättre medan 16 procent tyckte att de fungerade på samma nivå.
● Deltagarna i undersökningen ombads ange hur lång tid det tog för deras plagg att torka efter att de hade varit ute i regnet en hel dag. 54 procent svarade att det tog mindre än sex timmar, och 30 procent sa att det tog mindre än 12 timmar.

I frågeformuläret ombads även medarbetarna att med egna ord ange vilka designfunktioner de uppskattade mest med sina GORE-TEX PYRAD®-plagg. Majoriteten av svaren gällde jackans lätta kvalitet och det faktum att de var helt vattentäta.

Skydd som varar
Från det att projektet inleddes till lanseringen av den nya GORE-TEX PYRAD®-utrustningen har Northern Powergrid, Gore, J & K Ross, MSA Apparel och PHS samarbetat med fullt fokus på slutanvändaren. Resultatet blev en vattentät och slitstark personlig skyddsutrustning som ger ett skydd mot ljusbågar och ger hög komfort för Northern Powergrids medarbetare året om.

– Våra team arbetar hårt under hela året för att tillhandahålla den höga kvalitet som förväntas av dem. De utsätts för väder och vind och den potentiella risken för ljusbågar. Hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har arbetat hårt för att utrusta dem med det bästa ljusbågsskydd som de förtjänar, så att de även i fortsättningen kan känna sig trygga på arbetet, säger Sean Johnson, säkerhetsingenjör på Northern Powergrid.