-Att studera vidare och gå från montör till projektledare känns som ett naturligt steg i min yrkesmässiga utveckling och där nya arbetsuppgifter med mer ansvar känns spännande, berättar Anna.

Att vidareutbilda sig som vuxen när man haft liknande arbetsuppgifter under lång tid ser Anna bara som positivt. Att tillsammans med andra som vill nå samma mål få utvecklas är givande både på ett personligt och professionellt plan, menar hon.

-Alla på utbildningen är engagerade och intresserade och där av samma anledning. Det blir något helt annat än det var på gymnasiet. Våra grupparbeten har skett både fysiskt och digitalt då vi delats upp utifrån var vi bor. Det har varit väldigt roligt och ett bra upplägg. Jag tror jag kommer sakna studietiden en lång tid efteråt, säger Anna.

Framtiden för Anna som projektledare inom elteknik ser ljus ut då efterfrågan på hennes kompetens är stor över hela landet och av de som tar examen från utbildningen får nära 100 % arbete som projektledare efter avslutade studier.  Under utbildningen har hon dessutom fått möjlighet att knyta nya kontakter i relevanta företag och fått praktisera nyvunna kunskaper genom flera perioder av praktik.

-Om 5-10 år ser jag att jag är trygg i en roll som projektledare där jag får möjlighet att vägleda andra som gjort samma resa som mig från montör till projektledare. Jag har planerat och är ansvarig för några större projekt och flera små, gärna på det företag jag redan nu arbetar. Dessutom har elbranschen utvecklats att bli mer prestigelös där utveckling och vidareutbildning ses som något självklart. Det vore också roligt att se fler kvinnor ta plats i branschen, framtidsspanar Anna, snart färdigutbildad projektledare inom elteknik vid Campus Nyköping.

Vill du liksom Anna ta dig vidare i karriären och satsa på en roll som eftertraktad projektledare inom elteknik?