• Bild: Pixabay/Anna Norling/Montage

2019-07-08

DEBATT

”Ingen på Svensk arbetsmarknad tjänar på denna typ av snedvriden konkurrens och dumpning av den Svenska modellen”, skriver Sven Höckert.

Avtalsteckning med utländska företag är inte lätt och oftast anser de bara att facket är något ont och att det inte finns någon skyldighet att teckna kollektivavtal i Sverige.

Att sedan få en dialog med arbetstagare på företaget för att kunna ta reda på hur det ser ut är oftast ännu värre, vilket gör att många arbetar under villkor som är sämre än det som ska gälla i Sverige även om företaget inte har ett kollektivavtal.

LÄS ÄVEN: Avtal med utländska företag – ett träget arbete för lika villkor

Då pratar vi om arbetsmiljölagen (personalutrymmen, arbetskläder, skyddsutrustning, mobila arbetsplattformar, utbildning i första hjälpen), arbetstidslagen (arbetstid både dag, vecka och år, dygnsvila, veckovila, övertid, längre beräkningsperioder för den normala arbetstiden), elsäkerhetslagen (utbildningar, delegeringar, arbetssätt med, nära och utan spänning).

Det är inte ovanligt att arbetstagare som kommer hit från andra länder både arbetar för många timmar i strid mot arbetstidslagen och med dåliga personalutrymmen, samt utan rätt personlig skyddsutrustning och utbildning.

När jag började arbeta med utländska företag var det som underentreprenörer till större bolag och vikten då var ju att skapa avtalsteckningar som gjorde att företaget inte skulle kunna dumpa villkoren i Sverige och upprätthålla den svenska modellen med lika lön för lika arbete.

De senaste åren har jag i flera fall konstaterat att det spelade ingen roll vilka bra avtal vi tecknade på pappret för vi kunde nästan aldrig bevaka att arbetstagaren fick behålla det som var avtalat, även om vi fick lönebesked, utbetalningskopior så kan vi ju aldrig se vad som händer när arbetstagaren kommer hem till sitt hemland.

LÄS ÄVEN: Samma problem där som här

Så under 2016 samt 2017 började jag byta arbetsmetod samtidigt som Elektrikerförbundet möjliggjorde för de som var utstationerade här att bli medlemmar under den tiden. Det medlemskapet skapade en möjlighet att tvista med bolagen ifall de inte skötte sig.

Samtidigt så tittade jag på möjligheten att hitta fackliga kontaktpersoner i hemlandet om det fanns en facklig organisation som var verksam gentemot företaget.

För om jag kunde involvera dem i mina överenskommelser så kunde jag lättare hoppas att de villkor som skulle gälla innebar att arbetstagaren fick behålla sin lön och ersättning även när de återvände hem.

För jag tror det är många av oss som hört rykten eller fått höra att utländska arbetstagare fått betala tillbaks delar av lönen efter hemkomsten.

Utifrån detta fick jag möjligheten att 2018 åka ner och besöka både en arbetsgivare som vi tecknat avtal med, samt den fackliga organisationen som har kollektivavtal med det företaget på hemmaplan. Utifrån de samtalen så är detta ett företag som ger ett seriöst intryck och vill göra rätt samt involverar det utländska fackförbundet att delta i samtalen och hjälpa dem att förstå vårt kollektivavtal.

Detta skapade en förståelse för hur den Svenska modellen är utformad och varför det underlättar för ett utländskt företag att faktiskt teckna ett kollektivavtal med det Svenska fackförbundet.

Ett avtal möjliggör en flexibel arbetstid med inarbetning under ordnade former samtidigt som SEF får koll på arbetstiden samt ersättningar för lön och andra ersättningar och faktiskt arbetade timmar, vilken kompetens arbetstagaren har, vilka arbetsmiljö- och säkerhetstänk företaget har samt möjligheten att besöka arbetsstället.

Arbetsgivaren får möjlighet att förhandla om andra arbetstider, stöd vid olyckor/utredningar utifrån svenska regler, en kontakt för att kunna hantera avtalet och den Svenska modellen på rätt sätt samt och vid behov kunna förhandla om uttag av mer övertid för att kunna slutföra projektet utan att bryta mot svensk Lagstiftning.

LÄS ÄVEN: Beslutet: Lika lön för utländska arbetare

Vid mitt besök hos den utländska fackliga organisationen fick jag träffa ett antal förtroendevalda samt medlemmar på andra företag än det jag besökte som varit utomlands och arbetat, även i Sverige, som efter ett tag börjar redovisa vilka arbetstider de haft, hur de bott och även hur de när de kommit hem fått ta ut flera hundra euro per månad för att betala tillbaks till företaget om de vill åka någon mer gång.

Så nu var det ju inte ”kanske att det händer”, utan nu blev det ett faktum för mig att oavsett vilka överenskommelser det svenska fackförbundet träffade så kunde det se jättebra ut, men arbetstagarna fick inte sin beskärda del i slutändan – vilket är åt skogen.

Utifrån detta bestämde jag mig att så fort jag arbetar med utländska företag behöver jag försöka knyta kontakter med det fackförbund som finns i deras hemland, om det finns någon facklig organisation där.

Detta för att informera dem om vår överenskommelse så de kan bevaka att arbetsgivaren följer överenskommelsen och att arbetstagaren får de villkor som är överenskomna.

För den bevakningen kan inte vi som svenskt fackförbund göra om de inte blir fullvärdiga medlemmar under deras arbetsperiod i Sverige, och tyvärr vågar många inte bli medlemmar. Det är lite lättare att få med dem som tillfälliga medlemmar under sin utstationering i Sverige.

Många medlemmar som jag träffar undrar ibland varför jag lägger tid på att försöka teckna avtal med utländska företag och värva medlemmar hos dessa företag, och mitt svar är att om vi inte tecknar avtal för utländsk arbetskraft så skapar de en sänkning av anbuden – vilket gör att de då utkonkurrerar de svenska företagen, vilket leder till arbetsbrist hos många Svenska företag.

Om vi tillser att få avtal tecknade, samt att vi i de flesta fall kan tillse att de efterlevs så att arbetstagaren får sina villkor, så fungerar den Svenska modellen med svenska kollektivavtal.

Men det fordrar att alla arbetstagare i Sverige försöker prata med de utländska arbetstagarna för att se vilka villkor de verkar ha, samt att Elektrikerförbundet tecknar avtal med de som arbetar inom våra avtalsområden för att garantera schyssta villkor.

LÄS ÄVEN: Elektrikerna mötte utländska elföretag

Som exempel har jag haft företag inom mitt område som betalade 10 Euro i timmen för arbeten som den lokala elinstallatören betalade dryga 17 Euro för. Det blir aldrig en sund konkurrens med sådana löneskillnader.

Arbetstagare som efter hemkomst fått betala 600 Euro per månad tillbaks till arbetsgivaren. Ingen på Svensk arbetsmarknad tjänar på denna typ av snedvriden konkurrens och dumpning av den Svenska modellen.

Sven Höckert
Ombudsman, Elektrikerna

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

Anna Norling: ”Vi måste samarbeta över gränserna”

KRÖNIKA ”Arbetare måste samarbeta över gränserna. Vi måste sluta att se andra arbetare som våra motståndare”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling. Arbetsmarknaden är global. Vi arbetar över gränserna. Vi får kolleger som är uppvuxna i andra delar av världen. Det är i grunden något positivt.

”Vi ska inte behöva riskera vår hälsa”

DEBATT Det dör fler i arbetsplatsolyckor än i skjutningar här i landet VARJE ÅR. Ändå finns det partier som vill minska på arbetsmiljöinspektörer och försämra våra villkor på arbetsmarknaden, bara för att företagen ska kunna tjäna några kronor till.

Hans Andersson: ”Almedalsveckan – en fars i lobbyism”

KRÖNIKA ”Folkviljan lyser nog med sin frånvaro i Almedalen. Visst förekommer det politiskt käbbel, men mest äts det gratissnittar och dricks rosévin”, skriver Hans Andersson, ombudsman Östergötland och Södermanland. Besökte Gotland sista helgen i juni under sommaren, det var vackert så det förslår.

Ingemar E L Göransson: ”Att adoptera nyliberal politik inte rätt väg för S”

KRÖNIKA ”Fienden är inte invandraren, flyktingen, arbetaren från annat land fienden är dem som sitter på kapitalet, dem som idag skriver ’berättelsen’ och lyckas ställa arbetare mot arbetare”, skriver Ingemar E L Göransson. Jag förstår inte jublet och de lättade suckarna efter EU-valet. Jag gör det bara inte.

Claes Thim: ”Vilket århundrade lever Svenskt Näringsliv i?”

DEBATT ”Så fort det är dags för avtalsrörelse så ska de måla upp en bild om hur dåligt det går för Sverige och konstigt nog är de alltid vi arbetare som ska stå tillbaka”, skriver Claes Thim.

Sofie Eriksson: ”Varken bensinuppror eller klimatångest är på skämt”

KRÖNIKA ”Det är inte konstigt att människor blir förbannade. Saker har tagits ifrån folk under lång tid utan att ett så kallat ’effektivt alternativ’ funnits på plats”, skriver Elektrikerns krönikör Sofie Eriksson.  Föröka er innan döden. Förra årets varma och torra sommar stressade skogarna att producera för apokalyps. Och träden svarade.

Jonas Wallin: ”Industrin ska inte längre få styra löneökningen”

LEDARE ”Eftersom lönemärket i huvudsak sätts i procent så innebär det att löneklyftor ökar. Ju högre lön du har desto mer utväxling i kronor får du”, skriver förbundsordförande Jonas Wallin.  Under hela min tid som ordförande har jag påtalat i LOs styrelse att det så kallade märket, som industrins parter sätter, är för lågt.

Elektrikerns kulturtips #4: Skandaler och hemligheter

Podden: Snedtänkt med Kalle Lind, Om politiska affärer. Det här är underbart nördigt för den som gillar 1900-talshistoria och politiska skandaler. I två långa avsnitt listar programledaren Kalle Lind och statsvetaren Nils Gustafsson sina tio bästa svenska politiska skandaler.

Anton Levein: ”Vem äger marken?”

KRÖNIKA ”Finns det någon fråga, utöver de fackliga frågorna, som jag skulle vilja väcka i Europa så är det den om en europeisk allemansrätt”, skriver Anton Levein. Allemansrätten är en nordisk frihet. Den är bra för folkhälsan och tillgängliggör en enkel semester för den som vill upptäcka miljön utanför städerna.

Johnny Ekdahl: ”Reformisterna – ett hopp för S”

DEBATT ”Jag är övertygad om att Reformisterna är en av de nycklar som kan öka vår påverkan för våra fackliga frågor”, skriver Johnny Ekdahl. På El-Sossens årsmöte så beslutades det enhälligt att vi skulle donera 5 000 kr till S-föreningen Reformisterna, med nedanstående förklaring om varför.

Anna Norling: ”Alla måste förstå vikten av att vara med i facket”

KRÖNIKA ”Det borde inte heller vara så att anställda väntar med att gå med i facket till dess att något väl har hänt. För då är det ofta försent”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling. Vi fick gå på dan. Och när den 25:e kom så kom inga pengar, och ägaren svarade inte i telefon. Jag pratar med en av Elektrikerförbundets medlemmar i Västsverige.

”Ensam är sällan stark – och det är inte så kul heller”

KRÖNIKA ”Elektriker, snickare, rörmokare och målare har alltid fått samarbeta och samsas om de ytor som finns på ett bygge. Detta ger bra tålamodsträning speciellt om vissa yrkesgrupper eller individer anser att de har företräde framför alla andra”, skriver Per Lawén. Deadlineklockan tickar oroväckande fort. Folk knuffas och trängs överallt för att komma fram.

”Totalt misslyckat försök att göra Almedalen sexigare”

RECENSION ”Det här verkar ha ambitionen att vara House of Cards-smart. Men svensk politik är snarare Benny Hill. Och Almedalen är ett kollo för vår politiska elit”, skriver Arbetets kulturredaktör Johannes Klenell (som sett tv-serien Den inre cirkeln, baserad på Moderaternas gamle strategs bok I maktens öga).

”Ett elektrifierat Sverige behöver fler kvinnor i el-branschen”

DEBATT ”Låt jämställdhet bli en av de viktigaste frågorna för företagen att jobba med de närmaste åren”, skriver debattörerna.  Sverige står inför en gigantisk omställning med en elektrifiering av stora delar av samhället. Men redan idag saknas uppemot 10 000 elektriker. Branschen är en av de mest ojämställda med bara 2 procent kvinnor.

”Reformisterna står för ett välkommet uppvaknande”

KRÖNIKA ”Det är synd att Reformisterna ses som konkurrenter mot Vänsterpartiet istället för den möjliga vänsterreformistiska allians som kan växa fram ur det som nu sker”, skriver Ingemar E L Göransson. För sju år sedan satt jag på en pub i Soho, London med en pint och vänsterns dagstidning The Morning Star uppslagen framför mig på bordet.