• Bild: Tomas Nyberg

2019-06-21

LEDARE

”Eftersom lönemärket i huvudsak sätts i procent så innebär det att löneklyftor ökar. Ju högre lön du har desto mer utväxling i kronor får du”, skriver förbundsordförande Jonas Wallin. 

Under hela min tid som ordförande har jag påtalat i LOs styrelse att det så kallade märket, som industrins parter sätter, är för lågt. Det har de övriga 6F förbunden – Byggnads, Fastighets, Målarna och SEKO – också gjort.

För ungefär 1,5 år startade vi därför ett lönebildningsprojekt. Det har blivit sju delrapporter framtagna av forskare, utredare och ekonomer. Den 11 juni presenterade vi den åttonde rapporten, som är 6F:s slutrapport i vilken vårt förslag på ny lönebildningsmodell framgår.

Vi har som sagt länge kritiserat dagens lönebildningsmodell där industrin sätter ett märke som övriga på arbetsmarknaden ska följa.

När vi framfört denna kritik har vi fått den självklara frågan: ”Vad är då alternativet?”

Det är detta alternativ som vi nu presenterat.

LÄS ÄVEN: 6F: Vi vill skrota industriavtalet

Trots att vi är kritiska till nuvarande modell kan vi ändå konstatera att rådande lönenormering har haft vissa fördelar. Vi har lyckats upprätthålla internationella konkurrenskraft, vi har haft god reallöneutveckling och det har skapats stabilitet i lönebildningen.

Men tiderna förändras och därför behöver även lönebildningen förändras. Andra sektorer har växt medan industrin minskat och vi måste börja se lönebildningen ur ett bredare perspektiv.

Våra utgångspunkter för framtida lönebildningsmodell har vart tre:

• Modellen måste få bred legitimitet och därmed ta bred hänsyn till hela arbetsmarknaden.

• Relativlöneförändringar mellan kvinnor och män, branscher och yrken måste vara möjliga.

• Löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän ska minska.

För vi ser att lönebildningsmodellen inte riktigt har lyckats. Vi har låga löneökningar inom flera sektorer trots hög arbetskraftsbrist. Lönemärket följs till punkt och pricka och lönen som sätts inom industrin är inte riktigt anpassat för hela arbetsmarknaden.

Dagens modell där industrin går före anser vi har legitimitetsproblem. Vi övriga fackförbund som inte ingår i industrin saknar inflytande över den fråga som kanske är viktigast för våra medlemmar. Nämligen vilken löneökning medlemmarna ska få kommande år.

För att råda bot på detta måste fler förbund känna sig delaktiga i framtagande av märket.

Vi anser att när industri sätter lönerna för hela arbetsmarknaden så tar de alldeles för stor hänsyn till just industrins villkor och inte lika stor hänsyn till alla oss andra som jobbar i Sverige.

LÄS ÄVEN: Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän växer

Vi förbund inom 6F är en del av LO och vi samordnar oss med övriga LO-förbund inför varje avtalsrörelse. Men i själva verket har LO-samordningen ingen formell betydelse eftersom industriförbunden inom ramen för industriavtalet förhandlar på eget bevåg utan att gå via LO.

Alla viktiga beslut såsom märkets nivå, avtalsperiodens längd eller låglöneprofil måste det fattas beslut om i LO:s styrelse, vilket utgör en stor kontrast till idag där hela denna makt ligger hos industriförbunden.

Ofta föreslås från arbetsgivare en mer företagsnära lönebildning och vi inom 6F har emellanåt anklagats för att vilja bryta oss ur en koordinerad lönebildning. Det är inte sant –  vi anser en centraliserad lönebildningsmodell med stark koordinering kring ett lönemärke är det bästa.

Ett av de stora problemen på svensk arbetsmarknad är löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Orsaken består i huvudsak inte av att kvinnor och män i samma yrke med samma utbildning har olika lön. Utan det främsta skälet är en värdediskriminering där kvinnodominerade yrken värderas lägre än manligt dominerade yrken. Här måste vi gör mer.

Vi anser därför att det i nästa avtalsrörelse behöver göras extra satsningar där de med lön under 28 000 kronor per månad får löneökningar i kronor medan de över får löneökningar i procent.

Ytterligare problem som måste motverkas på svensk arbetsmarknad är löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän. Eftersom lönemärket i huvudsak sätts i procent så innebär det att löneklyftor ökar. Ju högre lön du har desto mer utväxling i kronor får du.

Det har inneburit att tjänstemännen i princip varje år de senast 20 åren tagit lite mer än arbetare i lön.

LÄS ÄVEN: Utredare: Löntagarna måste få ut mer från vinsterna

Att nå i mål med en ny lönebildningsmodell och nytt förhandlingsavtal är inget vi tror kommer att kunna ske till imorgon. Det kommer ta tid och alla våra förslag kommer inte att bli verklighet till nästa års stora avtalsrörelse.

Dock kommer vi inför nästa avtalsrörelse kräva mer inflytande inom ramen för LO samt kräva rejäla låglönesatsningar. Hur långt vi når återstår att se.

Vi elektriker kommer alltid att stå upp för en rättvis och solidarisk lönepolitik.

Till vi hörs igen så vill jag önska er en trevlig sommar och avkopplande semester.

Jonas Wallin
Förbundsordförande, Elektrikerförbundet

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Åsikter

Anna Norling: ”Vi måste samarbeta över gränserna”

KRÖNIKA ”Arbetare måste samarbeta över gränserna. Vi måste sluta att se andra arbetare som våra motståndare”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling. Arbetsmarknaden är global. Vi arbetar över gränserna. Vi får kolleger som är uppvuxna i andra delar av världen. Det är i grunden något positivt.

Sven Höckert: ”Vikten av kollektivavtal med utländska företag”

DEBATT ”Ingen på Svensk arbetsmarknad tjänar på denna typ av snedvriden konkurrens och dumpning av den Svenska modellen”, skriver Sven Höckert. Avtalsteckning med utländska företag är inte lätt och oftast anser de bara att facket är något ont och att det inte finns någon skyldighet att teckna kollektivavtal i Sverige.

”Vi ska inte behöva riskera vår hälsa”

DEBATT Det dör fler i arbetsplatsolyckor än i skjutningar här i landet VARJE ÅR. Ändå finns det partier som vill minska på arbetsmiljöinspektörer och försämra våra villkor på arbetsmarknaden, bara för att företagen ska kunna tjäna några kronor till.

Hans Andersson: ”Almedalsveckan – en fars i lobbyism”

KRÖNIKA ”Folkviljan lyser nog med sin frånvaro i Almedalen. Visst förekommer det politiskt käbbel, men mest äts det gratissnittar och dricks rosévin”, skriver Hans Andersson, ombudsman Östergötland och Södermanland. Besökte Gotland sista helgen i juni under sommaren, det var vackert så det förslår.

Ingemar E L Göransson: ”Att adoptera nyliberal politik inte rätt väg för S”

KRÖNIKA ”Fienden är inte invandraren, flyktingen, arbetaren från annat land fienden är dem som sitter på kapitalet, dem som idag skriver ’berättelsen’ och lyckas ställa arbetare mot arbetare”, skriver Ingemar E L Göransson. Jag förstår inte jublet och de lättade suckarna efter EU-valet. Jag gör det bara inte.

Claes Thim: ”Vilket århundrade lever Svenskt Näringsliv i?”

DEBATT ”Så fort det är dags för avtalsrörelse så ska de måla upp en bild om hur dåligt det går för Sverige och konstigt nog är de alltid vi arbetare som ska stå tillbaka”, skriver Claes Thim.

Sofie Eriksson: ”Varken bensinuppror eller klimatångest är på skämt”

KRÖNIKA ”Det är inte konstigt att människor blir förbannade. Saker har tagits ifrån folk under lång tid utan att ett så kallat ’effektivt alternativ’ funnits på plats”, skriver Elektrikerns krönikör Sofie Eriksson.  Föröka er innan döden. Förra årets varma och torra sommar stressade skogarna att producera för apokalyps. Och träden svarade.

Elektrikerns kulturtips #4: Skandaler och hemligheter

Podden: Snedtänkt med Kalle Lind, Om politiska affärer. Det här är underbart nördigt för den som gillar 1900-talshistoria och politiska skandaler. I två långa avsnitt listar programledaren Kalle Lind och statsvetaren Nils Gustafsson sina tio bästa svenska politiska skandaler.

Anton Levein: ”Vem äger marken?”

KRÖNIKA ”Finns det någon fråga, utöver de fackliga frågorna, som jag skulle vilja väcka i Europa så är det den om en europeisk allemansrätt”, skriver Anton Levein. Allemansrätten är en nordisk frihet. Den är bra för folkhälsan och tillgängliggör en enkel semester för den som vill upptäcka miljön utanför städerna.

Johnny Ekdahl: ”Reformisterna – ett hopp för S”

DEBATT ”Jag är övertygad om att Reformisterna är en av de nycklar som kan öka vår påverkan för våra fackliga frågor”, skriver Johnny Ekdahl. På El-Sossens årsmöte så beslutades det enhälligt att vi skulle donera 5 000 kr till S-föreningen Reformisterna, med nedanstående förklaring om varför.

Anna Norling: ”Alla måste förstå vikten av att vara med i facket”

KRÖNIKA ”Det borde inte heller vara så att anställda väntar med att gå med i facket till dess att något väl har hänt. För då är det ofta försent”, skriver Elektrikerns redaktör Anna Norling. Vi fick gå på dan. Och när den 25:e kom så kom inga pengar, och ägaren svarade inte i telefon. Jag pratar med en av Elektrikerförbundets medlemmar i Västsverige.

”Ensam är sällan stark – och det är inte så kul heller”

KRÖNIKA ”Elektriker, snickare, rörmokare och målare har alltid fått samarbeta och samsas om de ytor som finns på ett bygge. Detta ger bra tålamodsträning speciellt om vissa yrkesgrupper eller individer anser att de har företräde framför alla andra”, skriver Per Lawén. Deadlineklockan tickar oroväckande fort. Folk knuffas och trängs överallt för att komma fram.

”Totalt misslyckat försök att göra Almedalen sexigare”

RECENSION ”Det här verkar ha ambitionen att vara House of Cards-smart. Men svensk politik är snarare Benny Hill. Och Almedalen är ett kollo för vår politiska elit”, skriver Arbetets kulturredaktör Johannes Klenell (som sett tv-serien Den inre cirkeln, baserad på Moderaternas gamle strategs bok I maktens öga).

”Ett elektrifierat Sverige behöver fler kvinnor i el-branschen”

DEBATT ”Låt jämställdhet bli en av de viktigaste frågorna för företagen att jobba med de närmaste åren”, skriver debattörerna.  Sverige står inför en gigantisk omställning med en elektrifiering av stora delar av samhället. Men redan idag saknas uppemot 10 000 elektriker. Branschen är en av de mest ojämställda med bara 2 procent kvinnor.

”Reformisterna står för ett välkommet uppvaknande”

KRÖNIKA ”Det är synd att Reformisterna ses som konkurrenter mot Vänsterpartiet istället för den möjliga vänsterreformistiska allians som kan växa fram ur det som nu sker”, skriver Ingemar E L Göransson. För sju år sedan satt jag på en pub i Soho, London med en pint och vänsterns dagstidning The Morning Star uppslagen framför mig på bordet.