• Bild: Pixabay

2019-05-07

Löntagarna måste ta ut en större del av näringslivets vinster i höjda löner. Annars ökar inkomstklyftorna och det blir lägre tillväxt i ekonomin.

Det är det viktigaste budskapet i 6F:s senaste lönebildningsrapport, ”Olika risker med en långsiktig minskning av löneandelen i ekonomin”.

Rapporten varnar för att ha en ekonomi med svaga löneökningar.

– Om löneökningarna blir för små pressas efterfrågan och tillväxten blir lägre, samtidigt som inkomstskillnaderna ökar. Det senare beror på att kapitalinkomsterna ökar, genom att företagen höjt sin aktieutdelning, inkomster som är extremt ojämnt fördelade, säger rapportförfattaren Christer Persson till Sekotidningen.

LÄS ÄVEN: David Fernhed: ”Kapitalismen är precis så hård och kall som Scrooge”

Löneandelen är den del av företagens resultat som går till löner och arbetskostnader, till exempel arbetsgivaravgifter. Resten, också kallad vinstandelen, går bland annat till aktieägarna. Löneandelen och vinstandelen är varandras spegelbilder.

I Sverige har löneandelen varierat över tid. Från 1950-talet och fram till 1980-talets början ökade löntagarnas del i företagens vinster, för att sedan minska. Som allra lägst var den i början av 1990-talet. Sen dess har det vänt uppåt något, enligt rapporten.

En förklaring till att löneandelen ökat en aning under 2000-talet är, enligt Christer Persson, att löntagarna haft en viss reallöneutveckling.

Svenska fack har en relativt hög organisationsgrad, vilket gjort att löntagarna fått ut mer i löneökningar än i exempelvis Tyskland, där organisationsgraden minskat och löneandelen sjunkit. Även i Sverige sjunker dock organisationsgraden, särskilt bland arbetare.

– Vi har haft reallöneökningar, om än ojämnt fördelat mellan arbetare och tjänstemän och kvinnor och män, säger Christer Persson.

LÄS ÄVEN: Ekonomen: ”Vi måste göra mycket mer för att höja kvinnolönerna”

En annan, kanske lite mer oväntad, förklaring till att löneandelen i Sverige ökat något under 2000-talet, är privatiseringen av välfärdstjänsterna. När offentlig verksamhet, som är mycket personalintensiv, blir en del av det privata näringslivet räknas den in i den vinstdrivande delen av ekonomin.

Privatiseringen har förstärkt utvecklingen i hela det svenska näringslivet, som gått från en stor andel kapitalintensiv industri, till verksamhet med mycket personal.

Samtidigt som löneandelen ökat något i Sverige under senare år, har inkomstklyftorna ökat. Det beror, enligt rapporten, på att kapitalinkomsterna stigit mycket kraftigt, och då särskilt företagens aktieutdelningar. Det senare är en global trend.

–Företagen skär ner och delar ut till aktieägarna istället för att, som tidigare, investera stor del av vinsterna i företagen, säger Christer Persson. Det är en ny företagsfilosofi som går ut på att maximera ägarnas förmögenheter.

LÄS ÄVEN: Rapport från 6F: Låga löner ger inte fler jobb

Kapitalinkomsterna är stora och snedfördelade. 2016 hade de tio procent av hushållen med högst inkomst, har cirka 90 procent av de samlade kapitalinkomsterna.

Christer Persson ger inga råd till 6F-förbunden hur de ska ställa sig till om det så kallade märket bör höjas eller inte.

–Nej, det är upp till förbunden att avgöra sin lönepolitik. Jag har tagit fram fakta, säger han.

Märket, som sätts av industrin, används för att bestämma löneökningarna på hela arbetsmarknaden och är en viktig del i 6F:s lönebildningsutredning.

Det här den sjätte underlagsrapporten inom utredningen. I juni kommer slutrapporten som ska vägleda 6F – Seko, Byggnads, Fastighets, Målarna och Elektrikerna – i LO-samordningen inför nästa års avtalsrörelse.


Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Karin Lindgren Strömbäck

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Sista rycket i valrörelsen

Valdagen närmar sig med rekordfart. Under den sista arbetsdagen innan valet till Europaparlamentet på söndag träffade LO-fackens kandidat Johan Danielsson ett femtontal elektriker på Spedab i Stockholm.

Man till sjukhus efter elolycka i Karlstad

En man har fått föras till sjukhus efter att ha fått ström genom kroppen på en byggarbetsplats i Karlstad. Arbetsplatsolyckan inträffade strax innan lunchtid på fredagen. En man som arbetade på en byggarbetsplats i Viken i Karlstad drabbades av en elolycka där han fick ström genom kroppen.

Fler tågbolag väljer att förbjuda spelreklam

Den allt mer aggressiva spelreklamen har fått flera trafikhuvudmän och tågbolag att förbjuda spelannonser på bussar och tåg. I vintras införde Västtrafik ett förbud, nyligen sa MTR Express nej. Samtidigt håller SL och Jernhusen fast vid att tillåta reklamen. MTR Express gick nyligen ut och anslöt sig till tidningen Offsides nej till spelreklam.

Långa dagar för elektriker i Gibraltar

ELEKTRIKER I VÄRLDEN Om Storbritannien lämnar EU påverkas även självstyrande Gibraltar. Elektrikern James Finlayson är dock inte orolig för egen del. James Finlayson parkerar bilen på Gibraltars trånga gator. Vrider man huvudet åt ena hållet ser man Spanien, åt andra Marocko. Blundar man och lyssnar pratas det Brexit.

Hård press för minimilön i hela EU

En kör håller på att stämma upp i Europa. Juncker, Macron, Timmermans och flera andra lovsjunger minimilönen och vill att alla länder inför en. Det skulle rycka undan grunden för den svenska modellen där politiker håller fingrarna borta från lönebildningen. Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet.

Efter inspektionerna: Företag förbjuds arbeta på hög höjd

Bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB förbjuds arbeta på hög höjd av Arbetsmiljöverket. Detta efter att oanmälda inspektioner avslöjat en rad allvarliga brister, skriver Arbetarskydd.  Arbetsmiljöverket utförde fyra oanmälda inspektioner hos bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB.

Asbest på NCC:s bygge – rev skivorna med tigersåg

NCC:s byggnadsarbetare sågade ovetandes ned asbestskivor med tigersåg, helt utan skyddsutrustning. Även sjukhusets personal och besökare kan ha exponerats, skriver Byggnadsarbetaren. När universitetssjukhuset i Örebro skulle renoveras under NCC:s generalentreprenad var det ingen som visste att det fanns skivor med asbest i konstruktionen.

Därför påverkar EU-valet just dig

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Ett val som påverkar våra jobb, klimatet och beslut som fattas i Sveriges riksdag, kommuner och regioner. Här får du veta mer om vad valet handlar om. EU kan verka långt borta, men spelar ändå stor roll för vår vardag.

Jobbfrågan splittrar partierna i EU-valet

MP välkomnar EU-regler för pappaledighet, medan C tycker att unionen ska hålla tassarna borta från sådana regelverk. Här står jobbstriden i EU-valet. Tolkningarna om vad den sociala pelaren innebär går i sär. I november 2017 hölls det sociala toppmötet i Göteborg på statsminister Stefan Löfvens initiativ.

Så röstade politikerna i fyra viktiga EU-frågor

Vad tycker de svenska partierna i viktiga EU-frågor som arbetsvillkor och gränsvärden mot cancerframkallande ämnen? Här kan du se hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat. Socialt protokoll Facken i Europa kräver ett socialt protokoll i EU:s fördrag som ska garantera att fackliga och sociala rättigheter går före ekonomiska friheter.

Arbetsmiljöverket vill att åklagare utreder dödlig fallolycka

Mannen omkom efter ett högt fall på en byggarbetsplats i Stenungsund. Arbetsmiljöverket vill nu att polis och åklagare utreder arbetsplatsolyckan, skriver Sveriges Radio. Olyckan inträffade i januari, på en byggarbetsplats i Stenungsund. En man som arbetade med takläggning omkom efter att ha fallit ett tiotal meter ned i ett betonggolv.

Elolycka: Fick ström genom kroppen vid byte av knapp

En anställd vid ett företag i Kristianstad kommun fick föras till sjukhus efter att ha fått ström genom kroppen i samband med ett arbete. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket, skriver 24 Kristianstad. Det var i mitten av april som olyckan inträffade. En anställd på ett företag i Kristianstad kommun utförde arbete på annan ort.

Luftburen inspektion – Micael synar elnätet från ovan

Det är en onsdagsförmiddag i slutet av mars. Den röda helikoptern hovrar ovanför Gävle energis elnät. I helikoptern sitter Micael Lennartsson, luftledningsbesiktningsman, tillsammans med helikopterpiloten Jonas Högberg från Kallax flyg. Det ser väldigt bra ut. Gävle energi har ett luftnät i gott skick, konstaterar Micael Lennartsson.

EU-val: Sverige har 20 av 751 platser i parlamentet

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet där 751 ledamöter sitter. Sverige har i dagsläget 20 platser. Under mandatperioden 2014-2019 har Socialdemokraterna haft fem av Sveriges 20 platser. I dag sitter där Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog. Av dessa fem är det endast Jytte Guteland som kandiderar för omval.

Alla partier värnar svenska modellen – men röstar olika i EU

All svenska partier i Europaparlamentet har levt upp till sina vallöften från 2014 och säger sig värna den svenska modellen. Men synen på vad den svenska modellen är skiljer sig åt, konstaterar Arena idé i en ny rapport.