• Bild: Unsplash/Element5 Digital/Pixabay/Montage

2019-05-22

Vad tycker de svenska partierna i viktiga EU-frågor som arbetsvillkor och gränsvärden mot cancerframkallande ämnen? Här kan du se hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat.


Socialt protokoll

Facken i Europa kräver ett socialt protokoll i EU:s fördrag som ska garantera att fackliga och sociala rättigheter går före ekonomiska friheter. EU-parlamentet röstade 2017 om detta i ett initiativ-betänkande om den sociala pelaren. Förslaget vann med 317 röster mot 315. Partigrupperna GUE/NGL, S&D samt De Gröna/EFA var för, övriga partigrupper var emot. Alla ledamöter följde inte sin grupps linje, då hade det blivit ett nej.

De svenska ledamöterna röstade som sina partigrupper med undantag för Jasenko Selimovic (L) som röstade för. Christofer Fjellner (M) röstade inte. Medlemsstaterna är inte överens om ett socialt protokoll, någon sådan fördragsändring i EU har därför inte införts.


LÄS ÄVEN: Johan Danielsson är LO:s kandidat till EU-valet


Gränsvärden mot cancerframkallande ämnen

Cancerframkallande ämnen – så röstade partierna.

* SD bytte till ECR i juli 2018. Europaparlamentet har sedan 2017 haft tre omröstningar om skärpta gränsvärden. ECR och EFDD röstade olika i alla tre. 2017 (överst), 2018 (mitten) och 2019 (längst ner).

Parlamentet beslutade 2018 om skärpta gränsvärden för bland annat dieselavgaser. Partigrupperna där svenskar ingår var för beslutet, utom SD:s partigrupp. De svenska ledamöterna röstade som sina partigrupper. Anna Maria Corazza Bildt (M), Jytte Guteland (S), Anna Hedh (S) och Cecilia Wikström (L) deltog inte i omröstningen.

År 2017 beslöt parlamentet om skärpta gränsvärden för bland annat akrylamid och trädamm. Då röstade alla svenskar ja, även SD trots att deras partigrupp uppmanade sina ledamöter att lägga ned rösterna.

I år beslöt parlamentet om skärpta gränsvärden för bland annat arsenik, kadmium och formaldehyd. Då var alla partigrupper svenskar ingår i för förslaget, men SD röstade nej.


LÄS ÄVEN: Här är Europafackets krav inför EU-valet


Arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsvillkorsdirektivet – så röstade partierna.

Direktivet ger bland annat ökade rättigheter för tillfälligt anställda. Till exempel får inte provanställningar vara längre än sex månader, med vissa undantag. Varje medlemsland i EU får ha bättre villkor. Direktivet kan införas i lag eller kollektivavtal. Just det sistnämnda var avgörande för Sverige där arbetsvillkor ofta regleras i kollektivavtal.

Vid omröstningen i år röstade flera svenskar emot sina partigruppers linje. Malin Björk (V) och Jasenko Selimovic (L) röstade för förslaget medan M- och KD-ledamöterna var bland de åtta från EPP som röstade nej. Jytte Guteland (S) och Linnea Engström (MP) var inte närvarande. EU:s ministerråd (regeringarna i medlemsländerna) väntas godkänna förslaget.


Direktiv om balans mellan arbete och privatliv

Balans mellan arbete och privatliv – så röstade politikerna.

Direktivet innehåller bland annat två månaders öronmärkt och betald föräldraledighet för respektive förälder och fem dagars ledighet per år för vård av långvarigt sjuka anhöriga. Dessutom finns flera förändringar som gäller flexibilitet i arbetslivet, bland annat rätten att gå ned i arbetstid för småbarnsföräldrar. Den svenska regeringens bedömning är att inga lagändringar behövs i Sverige för att leva upp till vad som krävs i direktivet.

Alla partigrupper utom SD:s sade ja till förslaget. SD röstade nej liksom M, KD och Jasenko Selimovic (L). Linnea Engström (MP), Christoffer Fjellner (M) och Gunnar Hökmark (M) var frånvarande. Nu väntas EU:s ministerråd godkänna förslaget.


LÄS ÄVEN: Jobbfrågan splittrar partierna i EU-valet


Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus


Stephen Lindholm

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Kollektivavtalen i fara när färre är med i facket

Allt färre arbetare är med i facket, samtidigt som arbetsgivarna väljer att fortsätta organisera sig. De senaste två åren har även tjänstemännens genomsnittliga organisationsgrad minskat, med undantag för till exempel Unionen.

Organiserade lärarstrejk – mördades: Här är världens tio värsta länder för arbetare

Situationen för arbetare och fackligt aktiva har förvärrats i alla regioner i världen, visar världsfacket Itucs årliga sammanställning. I Colombia mördades 34 personer ifjol. Nu kräver svenska fack att större satsningar görs för att bryta trenden. Morgonen den 8 november 2018 körde Arolda Pereira de Souza sin motorcykel ut på landsbygden utanför delstaten Bahia i östra Brasilien.

Elektriker pajade asbestsanering

Elektrikerna skar upp plasten som spärrade av asbestsaneringen och arbetet fick göras om. Nu har händelsen anmälts till Arbetsmiljöverket. Ett asbestsaneringsföretag hade spärrat av ett område i Huddinge. Men två elektriker från en annan firma tar sig ändå in på området.

Lönegapet mellan könen krymper – kan vara borta om 27 år

Med nuvarande takt kommer det att dröja till år 2045 innan löneskillnaden mellan kvinnor och män är utraderad. Jämfört med 2017 minskade gapet med 0,6 procent förra året. En genom snittlig kvinna på svensk arbetsmarknad tjänade 32 600 kronor i månaden 2018, om hon jobbar heltid. Motsvarande siffra för män var 36 500 kronor.

Företag missar att avsätta pengar till anställdas pension

Det brukar komma ett brev med posten varje vår som de flesta kanske inte lägger så stor vikt vid. Det kan löna sig att titta lite närmare på det. I slutändan kan det löna sig tusenfalt. Det handlar om Fora-beskedet. Beskedet som visar hur mycket arbetsgivaren avsatt till pensionen. Det vanligaste misstagen vi ser är att arbetsgivaren missar att betala in till den extra pensionen.

CR: Inget beslut om sänkt avgift

Den 4-5 juni höll Elektrikerförbundet sitt centrala representantskap på Runö kursgård i Åkersberga utanför Stockholm. Samlade var ombud från hela landet. Som brukligt behandlades de motioner som inkommit till förbundet. De allra flesta handlade om medlemsavgiften, som motionärerna vill sänka.

CR: VK1:s ersättningsförslag fick nobben

Elektrikerförbundet har som mål att öka andelen medlemmar som går en facklig utbildning. Men det kan vara svårt att locka medlemmar att gå en utbildning om ersättningen vid kurstillfällena är betydligt lägre jämfört med vad de skulle tjänat om det befunnit sig på jobbet.

Facket syns dåligt i media: ”Ger en skev bild av verkligheten”

Facket syns allt mindre i media. Nu går det en facklig företrädare på 20 från näringslivet, mot en på tio år 2007. Det är dåligt för det demokratiska samtalet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm till Arbetet. Det är 20 gånger vanligare att en företrädare för näringslivet kommer till tals i media än en facklig.

Strejkrätten begränsas – beslut klubbat i riksdagen

Förslaget om begränsningar av strejkrätten har klubbats av riksdagen. Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti. Då blir det svårare att ta till strejkvapnet mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal. Den utdragna konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet strejkade för att få till ett kollektivavtal, har nu fått effekter på lagstiftningen.

Målarna lämnar ytterligare stämning om restid

Målareförbundet har lämnat in ytterligare en stämning till Arbetsdomstolen gällande en målare som de hävdar har rätt till betald arbetstid till och från kunden där arbetet utförts. De hänvisar till EU-rättens dom men också kollektivavtalet för målare.

Juristförsäkringen även för utflugna barn

Från och med i höst kommer det att finnas möjlighet för Elektrikerförbundets medlemmar att teckna förbundets juristförsäkring även för barn som flyttat hemifrån.   I dag gäller försäkringen för hemmaboende barn och ingår i medlemsavgiften.

Farligt kvartsdamm sprids vid Förbifarten-bygget

Flera inspektioner av Förbifart Stockholm under våren visar stora brister i hanteringen av kvarts. I slutet av maj såg Arbetsmiljöverkets inspektörer hur en stor kaskad av damm spreds på byggarbetsplatsen vid trafikplats Akalla. I ett inspektionsmeddelande noterar inspektörerna en borrigg utan skydd mot damm.

Brandfarliga batterier – så laddar du säkert

Brukar du ladda dina elprylar när du sover? Då lever du farligt batterierna kan nämligen börja brinna. Här förklarar Elsäkerhetsverkets expert hur du laddar säkert. Mobiltelefoner, elcyklar, hoverboards och flera andra vanliga elprylar drivs av litiumjonbatterier. Dessa är de batterier på marknaden som är bäst på att lagra energi, men de kommer även med en otäck baksida.

Stanley Security får betala skadestånd för lönekrångel

Ärendet om det krånglande lönesystemet på Stanley Security har äntligen fått en lösning. Företaget och facket har förlikats. Elektrikerförbundets medlemmar som omfattas av förhandlingarna får 7 500 kronor per person i skadestånd. Det var i maj 2017 som Stanley Security införde ett nytt lönesystem. Det mesta som kunde gå fel gick fel.

Checklista: Så grillar du elsäkert i sommar

Sommar, sol och grill på altanen. Men har du koll på hur du grillar elsäkert i sommar? Här hittar du Elsäkerhetsverkets tips! Solen skiner och grillvädret hägrar. Precis som förra året är dock vädret på många håll så torrt att det redan råder eldningsförbud i flera kommuner. Räddningen kan vara elgrillen, men då finns det fortfarande några saker att tänka på.