• Bild: Pixabay (Bilden har inget samband med texten

2019-05-07

Nyligen inträffade det en olycka i Stockholms-området då ett fordon mejade ner en elstolpe och hamnade inne på en villatomt. En förman och en aspirant inom polisen kom till platsen och började röja undan – trots varningar.

Tack vare att en elektriker stoppade arbetet kunde en allvarlig olycka undvikas – elstolpen och anslutna kablar var nämligen strömförande.

– Inga arbetstagare ska utsättas för risker för ohälsa eller olycksfall. Och att flytta på en elstolpe som kan leverera stora skador är i allra högsta grad att utsättas för risk för ohälsa och olycksfall, säger Jenny Bengtsson, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: Mannen föll sex meter – Murtek krävs på 400 000 kronor

Vid den aktuella olyckan slets enligt uppgift ett antal elkablar av. En polis med arbetsmiljöansvar som kom till platsen gjorde bedömningen att det inte var säkert att röra varken elkablar eller elstolpen. Därför tillkallades en elektriker från ett kommunalt bolag.

Men när den polisen senare lämnade platsen tog en annan polis, en förman, över. Denne tog initiativet att flytta kablar och elstolpe för att bilen skulle kunna bärgas. Till sin hjälp tog förmannen en av två polisaspiranter, alltså poliser under utbildning, som befann sig på platsen. Polisaspiranterna var tveksamma till detta.

”Efter att ha ifrågasatt detta tog polisen under utbildning motvilligt tag i kablarna då den polis som var förman på plats flera gånger bett honom att hjälpa till. Förmannen på plats ansåg sig ha kunskap att göra en egen bedömning då han arbetat med el innan han blev polis. Denna polis gick alltså emot den arbetsmiljöansvarige polisens första bedömning”, skriver ett ansvarigt gruppbefäl på polisen i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Efter ett tag kom den tillkallade elektrikern till platsen och såg till att poliserna upphörde med att hantera elkablarna och elstolpen.

”När elektriker kom till platsen bad denne poliserna på plats att inte gå nära kablarna eller elstolpen då de var strömförande. Ingen skada uppkom, men obehag till följd av vad som hade kunnat inträffa”, skriver gruppbefälet.

LÄS ÄVEN: Allt fler olyckor i energibranschen

Hur allvarligt är det inträffade?

– Det är jätteallvarligt. Med tanke på att det skulle ha kunnat sluta väldigt illa, säger Jenny Bengtsson.

Borde polisen ha haft med sig någon mätutrustning för att undersöka om kablarna och elstolpen var strömförande?

– Nej, varför skulle de mäta det? Jag tycker det ligger utanför polisers faktiska arbetsuppgifter.

– Strömförande elstolpar och andra elanordningar hanteras bäst av elektriker. Så här skulle polisen ha backat undan.

Arbetsmiljöverket har haft samtal med Polismyndigheten om händelsen. Det har handlat om att utreda vilka instruktioner och kunskaper hos som finns hos både arbetsgivare och arbetstagare.

– Polisen har inte de rätta kunskaperna och kan inte göra den bedömning som en elektriker kan. Och inte heller åtgärda problemen. Om man vänder på det så vore det ju väldigt märkligt om ett gäng elektriker sprang och grep någon eller avstyrde ett bankrån till exempel. Man har respektive yrkesområden och då får man försöka att inte lägga sig i varandras för det innebär risker. Det som gjordes är inte en arbetsuppgift för poliser, säger Jenny Bengtsson.

LÄS ÄVEN: Vården missar lätt skador efter olyckor med el

På Polisförbundet ställer man sig frågande till det inträffade. Man tycker inte att man automatiskt kan säga att den aktuella förmannen gjort fel.

– Det generella är att man inte petar på saker och ting som man inte har koll på. Sedan kan det tyvärr vara så i vår verksamhet att du får lov att peta på grejer som du inte har koll på i alla fall för att situationen är så konstig, säger Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet.

– Eftersom vi inte vet varför förmannen gör den bedömning han gör så är det svårt att säga om han gör rätt eller fel.

– Oaktat vilken yrkesgrupp du tillhör när du kommer till en olycksplats så gör inte någonting som du inte känner att du har kontroll på om det inte handlar om att rädda liv. Vi behöver aldrig gå in och agera som gör att man riskerar sitt eget liv med dumhet. Det är få fall där du har strid på kniven och är tvungen att agera. Normalt sett så kan du frysa läget och vänta in.

Fredrik Strömkvist, polisinspektör och polislärare på polisutbildningen på Högskolan i Borås. Foto: Ida Danell, Högskolan i Borås.

Fredrik Strömkvist är polisinspektör och polislärare på polisutbildningen på Högskolan i Borås. Han tycker också att polisen bara i undantagsfall bör hantera elkablar som man inte vet om de är strömförande.

– Så länge det inte fanns en uppenbar fara eller risk för allmänheten efter den här trafikolyckan då får man backa bakåt och spärra av. Vi som poliser ska aldrig in och hantera elkablar oavsett vilken utbildning man har sedan tidigare.

Enligt Fredrik Strömkvist hade polisaspiranterna kunnat säga nej till att utsätta sig för de aktuella riskerna.

– När den här förmannen säger åt aspiranterna att de ska göra det här så skulle jag vilja påstå att aspiranterna skulle kunna säga nej i det läget. Men jag förstår likväl att det är jättesvårt att göra. Likväl beror det på vilket syfte förmannen hade i den här specifika situationen, säger han.

– Vi har inget inom polisen som handlar om blind lydnad. Om ett befäl beordrar mig att göra något som jag anser är uppenbart fel så har jag aldrig någon plikt att lyda blint.

LÄS ÄVEN: Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Fredrik Strömkvist berättar också att polisaspiranter inte får någon speciell utbildning i att hantera el, annat än en generell kunskap i att hantera risker.

– Vi har ingen djupare kunskap om el, säger han.

– Så länge det inte handlar om liv och hälsa då är det inte vårt arbetsområde. Då skulle jag ta ett par steg bakåt på en gång och hellre dragit ett avspärrningsband på den platsen och låtit kunnigt fackfolk komma och hantera en sådan situation när det handlar om elektricitet.

Håkan Frisell
elektrikern@lomediehus.se

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Sista rycket i valrörelsen

Valdagen närmar sig med rekordfart. Under den sista arbetsdagen innan valet till Europaparlamentet på söndag träffade LO-fackens kandidat Johan Danielsson ett femtontal elektriker på Spedab i Stockholm.

Man till sjukhus efter elolycka i Karlstad

En man har fått föras till sjukhus efter att ha fått ström genom kroppen på en byggarbetsplats i Karlstad. Arbetsplatsolyckan inträffade strax innan lunchtid på fredagen. En man som arbetade på en byggarbetsplats i Viken i Karlstad drabbades av en elolycka där han fick ström genom kroppen.

Fler tågbolag väljer att förbjuda spelreklam

Den allt mer aggressiva spelreklamen har fått flera trafikhuvudmän och tågbolag att förbjuda spelannonser på bussar och tåg. I vintras införde Västtrafik ett förbud, nyligen sa MTR Express nej. Samtidigt håller SL och Jernhusen fast vid att tillåta reklamen. MTR Express gick nyligen ut och anslöt sig till tidningen Offsides nej till spelreklam.

Långa dagar för elektriker i Gibraltar

ELEKTRIKER I VÄRLDEN Om Storbritannien lämnar EU påverkas även självstyrande Gibraltar. Elektrikern James Finlayson är dock inte orolig för egen del. James Finlayson parkerar bilen på Gibraltars trånga gator. Vrider man huvudet åt ena hållet ser man Spanien, åt andra Marocko. Blundar man och lyssnar pratas det Brexit.

Hård press för minimilön i hela EU

En kör håller på att stämma upp i Europa. Juncker, Macron, Timmermans och flera andra lovsjunger minimilönen och vill att alla länder inför en. Det skulle rycka undan grunden för den svenska modellen där politiker håller fingrarna borta från lönebildningen. Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet.

Efter inspektionerna: Företag förbjuds arbeta på hög höjd

Bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB förbjuds arbeta på hög höjd av Arbetsmiljöverket. Detta efter att oanmälda inspektioner avslöjat en rad allvarliga brister, skriver Arbetarskydd.  Arbetsmiljöverket utförde fyra oanmälda inspektioner hos bolaget Tak och fasadklättrarna i Sthlm AB.

Asbest på NCC:s bygge – rev skivorna med tigersåg

NCC:s byggnadsarbetare sågade ovetandes ned asbestskivor med tigersåg, helt utan skyddsutrustning. Även sjukhusets personal och besökare kan ha exponerats, skriver Byggnadsarbetaren. När universitetssjukhuset i Örebro skulle renoveras under NCC:s generalentreprenad var det ingen som visste att det fanns skivor med asbest i konstruktionen.

Därför påverkar EU-valet just dig

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Ett val som påverkar våra jobb, klimatet och beslut som fattas i Sveriges riksdag, kommuner och regioner. Här får du veta mer om vad valet handlar om. EU kan verka långt borta, men spelar ändå stor roll för vår vardag.

Jobbfrågan splittrar partierna i EU-valet

MP välkomnar EU-regler för pappaledighet, medan C tycker att unionen ska hålla tassarna borta från sådana regelverk. Här står jobbstriden i EU-valet. Tolkningarna om vad den sociala pelaren innebär går i sär. I november 2017 hölls det sociala toppmötet i Göteborg på statsminister Stefan Löfvens initiativ.

Så röstade politikerna i fyra viktiga EU-frågor

Vad tycker de svenska partierna i viktiga EU-frågor som arbetsvillkor och gränsvärden mot cancerframkallande ämnen? Här kan du se hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat. Socialt protokoll Facken i Europa kräver ett socialt protokoll i EU:s fördrag som ska garantera att fackliga och sociala rättigheter går före ekonomiska friheter.

Arbetsmiljöverket vill att åklagare utreder dödlig fallolycka

Mannen omkom efter ett högt fall på en byggarbetsplats i Stenungsund. Arbetsmiljöverket vill nu att polis och åklagare utreder arbetsplatsolyckan, skriver Sveriges Radio. Olyckan inträffade i januari, på en byggarbetsplats i Stenungsund. En man som arbetade med takläggning omkom efter att ha fallit ett tiotal meter ned i ett betonggolv.

Elolycka: Fick ström genom kroppen vid byte av knapp

En anställd vid ett företag i Kristianstad kommun fick föras till sjukhus efter att ha fått ström genom kroppen i samband med ett arbete. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket, skriver 24 Kristianstad. Det var i mitten av april som olyckan inträffade. En anställd på ett företag i Kristianstad kommun utförde arbete på annan ort.

Luftburen inspektion – Micael synar elnätet från ovan

Det är en onsdagsförmiddag i slutet av mars. Den röda helikoptern hovrar ovanför Gävle energis elnät. I helikoptern sitter Micael Lennartsson, luftledningsbesiktningsman, tillsammans med helikopterpiloten Jonas Högberg från Kallax flyg. Det ser väldigt bra ut. Gävle energi har ett luftnät i gott skick, konstaterar Micael Lennartsson.

EU-val: Sverige har 20 av 751 platser i parlamentet

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet där 751 ledamöter sitter. Sverige har i dagsläget 20 platser. Under mandatperioden 2014-2019 har Socialdemokraterna haft fem av Sveriges 20 platser. I dag sitter där Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson och Marita Ulvskog. Av dessa fem är det endast Jytte Guteland som kandiderar för omval.

Alla partier värnar svenska modellen – men röstar olika i EU

All svenska partier i Europaparlamentet har levt upp till sina vallöften från 2014 och säger sig värna den svenska modellen. Men synen på vad den svenska modellen är skiljer sig åt, konstaterar Arena idé i en ny rapport.