• Örjan Öberg är en av de underhållstekniker vid Uniper som arbetar vid vattenkraftverken runt Sollefteå. Foto: Michael Engman

  • Foto: Michael Engman

  • Foto: Michael Engman

  • Unipers anläggning i Hjälta utanför Sollefteå. Foto: Michael Engman

  • Foto: Michael Engman

  • Underhållsteknikerna vid Hjälta kraftverk sköter underhåll 80 meter under jord. Foto: Michael Engman

  • Foto: Michael Engman

  • Patrik Persson är klubbordförande för Elektrikerförbundet på Uniper. Foto: Michael Engman

  • Foto: Michael Engman

  • Foto: Michael Engman

  • Tomas Nilsson och Patrik Persson har båda arbetat vid de svenska vattenkraftverken sedan 1980-talet. Foto: Michael Engman

2019-05-13

Sedan 2014 har Uniper insourcat underhållet av sina vattenkraftverk i norr. De anställda Elektrikern träffar menar att det har inneburit att arbetet har blivit såväl enklare som mer meningsfullt.

– Hittar du någon brist som du tycker bör åtgärdas kan du göra det direkt i dag. Du behöver inte gå omvägen genom beställning, förklarar underhållstekniker Arne Sundberg.

Patrik Persson, Örjan Öberg, Tomas Nilsson och Arne Sundberg började alla arbeta som underhållstekniker vid olika vattenkraftverk på 1980-talet.

Det är en solig eftermiddag några dagar före påsk då vi träffas vid kraftstationen i Hjälta utanför Sollefteå. Med fyllda kaffekoppar i lunchrummet berättar de fyra om hur de under årens lopp varit med om flera ägarbyten – och olika organisationsformer.

Från att varit anställda direkt under ägaren, till entreprenadanställda, och sedan insourcas för att återigen arbeta direkt under ägaren.

LÄS ÄVEN: Unipers insourcing – ”En framgångssaga”

Det var 2004 som de fyra började arbeta tillsammans.

– De totade ihop oss då, säger Patrik Persson, klubbordförande för SEF på Uniper.

Patrik och Örjan kom från gamla Graningeverken, Tomas och Arne från Sydkraft.

Då, 2004, hamnade de fyra kraftverkarna på ett entreprenadbolag som hette Elektro Sandberg. För Patrik och Örjan förändrades arbetssituationen markant. Från att ha varit anställda direkt under ägarna blev de nu entreprenadanställda. Än mer skulle det märkas när nästa ägare gjorde entré: riskkapitalbolaget Altor. De fyra fick nu One Nordic som arbetsgivare. De fortsatte att arbeta som underhållstekniker men arbetssättet blev ett annat.

– Då fick vi samma upplägg som det är i Syd i dag. Fick du ett jobb så skulle det ha ett ordernummer och så skulle allt faktureras på det ordernumret, säger Patrik Persson.

LÄS ÄVEN: Sveriges effektreserv: När Karlshamnsverket behövs får inget gå fel

Vad innebar det praktiskt?

– Jag kunde inte åka hit till Hjälta och göra ett jobb och tro att jag skulle få betalt för det, om jag inte fått beställning på det. Utan det satt en beställare i Sundsvall som skulle godkänna mina jobb. Sedan fanns det ett grunduppdrag att göra det här vardagliga, men så fort det blev något fel eller om arbetsuppgifterna på något annat sätt utökades, då fick man inte göra det, för då fick du inget betalt för det.

– Det är vad det innebär att vara entreprenör. Du måste ha en beställning på varje jobb, säger Patrik Persson och fortsätter:

– Från vår sida blev det så att vi kunde åka hit och ronda och se att det fanns saker vi behövde fixa, men efter vi hade anmält felet var det inte säkert att det var vi som fick jobbet, utan det kunde komma firmor utifrån som fick beställningen, för de kanske var billigare.

Då kunde vi få fara hit och låsa upp åt dem, och släppa in dem som hade fått det jobb som vi hade anmält som fel. Den där känslan vi hade haft tidigare, att det här var våra kraftverk, den försvann ju.

LÄS ÄVEN: Avregleringen kom med ett högt pris

Tomas Nilsson och Arne Sundberg, som båda kom från Syd, hade varit på entreprenad sedan 1995, så för dem var detta att jobba på entreprenad inte lika nytt. Men de märkte en stor skillnad när Uniper 2014 beslutade sig för att insourca underhållet.

– I dag har vi befogenhet att ta egna beslut, naturligtvis inom rimliga gränser, säger Tomas Nilsson och fortsätter:

– Havererar en pump, en motor, eller ett kretskort, så kan vi fixa det.

– Vi har olika kompetenser inom gruppen: el, mek, svets, styr och regler. Så vi hjälps åt. Vi gör mycket jobb internt, säger Patrik Persson.

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Avreglerad elmarknad – Det har inte blivit bättre”

– I dag är det inte tal om att fråga andra firmor, utan är det eljobb eller mekjobb så gör vi det i regel själva, säger Örjan Öberg och fortsätter:

– Det är lättare att få respons från ägarna i dag. Förut när vi jobbade som entreprenörer hade vi ingen kontakt med ägarna av kraftverket. I och med omorganisationen är det en mellanhand som har försvunnit.

– Det är samma jobb, men det är smidigare och vi känner oss mer delaktiga nu. Det känns mer som att det är våra grejer som vi har ansvar för. Det är roligare, säger Patrik Persson.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Reportage

Långa dagar för elektriker i Gibraltar

ELEKTRIKER I VÄRLDEN Om Storbritannien lämnar EU påverkas även självstyrande Gibraltar. Elektrikern James Finlayson är dock inte orolig för egen del. James Finlayson parkerar bilen på Gibraltars trånga gator. Vrider man huvudet åt ena hållet ser man Spanien, åt andra Marocko. Blundar man och lyssnar pratas det Brexit.

Hård press för minimilön i hela EU

En kör håller på att stämma upp i Europa. Juncker, Macron, Timmermans och flera andra lovsjunger minimilönen och vill att alla länder inför en. Det skulle rycka undan grunden för den svenska modellen där politiker håller fingrarna borta från lönebildningen. Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet.

Luftburen inspektion – Micael synar elnätet från ovan

Det är en onsdagsförmiddag i slutet av mars. Den röda helikoptern hovrar ovanför Gävle energis elnät. I helikoptern sitter Micael Lennartsson, luftledningsbesiktningsman, tillsammans med helikopterpiloten Jonas Högberg från Kallax flyg. Det ser väldigt bra ut. Gävle energi har ett luftnät i gott skick, konstaterar Micael Lennartsson.

Johan Danielsson är LO:s kandidat till EU-valet

Söndagen 26 maj är det val till EU-parlamentet. Johan Danielsson är LO-förbundens gemensamma kandidat och står på Socialdemokraternas lista. Nummer ett för mig är att bekämpa osund konkurrens. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad, säger han när vi träffas på ett fik i Gävle.

Unipers insourcing – ”En framgångssaga”

Bakgrunden till att dåvarande Eon, dagens Uniper, valde att insourca underhållet av sina vattenkraftverk i Norrland var att marknaden förändrades under början av 2010-talet. Konkurrensen bland leverantörerna försvann. Jonas Andrén Till sist fanns det bara en leverantör kvar av sådana här tjänster i Norrland: One Nordic. Det ledde till en asymmetri i maktbalansen.

Papperslösas situation: ”Människor utnyttjas på slavliknande sätt”

Alla omfattas av arbetsmarknadens regler. Några som utnyttjas grovt är de som saknar uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Till deras hjälp finns Fackligt center för papperslösa. Målarettans ombudsman Peter Fredin är en av de som bemannar centrets mottagning. Det som man kommit överens om i avtal och där kollektivavtal finns gäller även dessa personer.

Förhandlingar ska kunna skötas mer av klubbarna

De lokala förhandlingarna inom One Nordic kan skötas av fackligt förtroendevalda, utan att behöva koppla in en ombudsman från Elektrikerförbundet. Det blir resultatet av en överenskommelse mellan Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Efa. Jag tror verkligen på det här.

Sveriges effektreserv: När Karlshamnsverket behövs får inget gå fel

Under årets driftsäsong var Karlshamnsverket i produktion under mindre än ett dygn. Det var den 24 januari i år. Resten av tiden arbetar de anställda på verket med att säkerställa att utrustning är i bästa möjliga skick. När verket väl behövs får inget gå fel.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Kortare arbetstid för äldre. En bra pension. Satsa på att få fler medlemmar. Löneökningar. Hur ska Elektrikerförbundet tänka, när de lägger upp en strategi för avtalsförhandlingar de närmaste 10-20 åren? Frågorna ventilerades när Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson mötte medlemmar på TST-gruppen och Bravida i Gävleborg och Dalarna.

Vården missar lätt skador efter olyckor med el

Elolyckor orsakade av vanlig hushållsel, kan ge allvarliga skador långt efter olyckstillfället. Den som råkat ut för strömgenomgång ska omedelbart uppsöka akutsjukvård för undersökning. Anna Blomqvist, forskare, specialistläkare i Yrkesmedicin och nyligen pensionär, har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att undersöka risker med strömgenomgång.

Elolyckor: Nära-döden-upplevelser och skuldkänslor

 Strömgenomgång kan leda till Nära döden upplevelse och posttraumatisk stress. Skuldkänslor och obehag efteråt är vanliga visar aktuell forskning. Cirka 100 elolycksfall som leder till sjukskrivning minst en dag, rapporteras årligen till Arbetsmiljöverket. Forskningsprojektet Elolyckor i arbetet presenterades 2017.

Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Många elektriker är omedvetna om vilka skador strömgenomgång kan leda till på lång sikt. Man ska inte behöva råka ut för en olycka för att förstå vad det kan få för konsekvenser, säger Cia Holm ansvarig för ElQvinnorna i vk 10. Cia Holm har arbetat som elektriker i 25 år. Idag är hon säkerhetstekniker samt regionalt skyddsombud i Bohuslän.