• Bild: Pixabay

2019-04-17

Antalet olyckor i el- och energibranschen ökar. Enligt Elsäkerhetsverket har antalet olyckor som inte leder till sjukskrivning fyrdubblats på 15 år. Även inrapporteringen till Afa försäkring går uppåt. Nu ökar kraven på förebyggande arbetsmiljöarbete.

Afa-försäkring har ett rapporteringssystem, ENIA, som allt fler företag ansluter sig till. Första kvartalet i år rapporterades 360 olyckor till ENIA, varav största delen var tillbud utan sjukskrivning. För hela förra året låg siffran på 976.

–Det kan ha betydelse att Vattenfall gått in i systemet med fyra bolag. Trenden är dock att det sker fler olyckor och tillbud i hela branschen, säger Sekos ombudsman Christer Carlsson till Sekotidningen.

LÄS ÄVEN: Vården missar lätt skador efter olyckor med el

Reijo Tupala, Sekos ordförande på Göteborgs energi, går regelbundet igenom anmälningarna till ENIA och har sett en ökning det senaste året. Bara i mars månad i år hittade han fem allvarliga händelser.

–Jag plockade ändå bara fram de allra allvarligaste olyckorna, säger han.

Att inrapporteringen ökar kan bero på att fler rapporterar och att fler företag använder ENIA- systemet, tror Reijo.

–Det underlättar också att den enskilde själv på ett enkelt sätt kan anmäla tillbud och olyckor via en app på telefonen. Skyddsombud och chefer underrättas automatiskt, säger Reijo Tupala.

LÄS ÄVEN: Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Han tror personligen att stress och tidspress i branschen ligger bakom ökningen av antalet olyckor. Nätbolagen har inte egen personal så att de klarar att utföra sina uppdrag.

–Den enskilde individen som arbetar ute i fält ska i dag göra samma jobb som förr, men på kortare tid.

Flera som Sekotidningen talat med menar att en bidragande orsak till ökad stress är att kontrakten mellan nätbolag och serviceföretag kan innehålla klausuler som gör att det kostar pengar för entreprenörerna att inte åtgärda fel i tid. Det kan lägga ett ansvar på den enskilde medarbetaren att jobba snabbt.

Förra året omkom fem personer inom el- och energibranschen, varav en räknas som en ren elolycka, en 25-årig montör fick ström genom kroppen. Övriga som omkom utförde olika typer av röjningsarbeten.

LÄS ÄVEN: Fackligt upprop ska stoppa dödsolyckor i energibranschen

Seko och Elektrikerförbundet har startat ett gemensamt Elupprop, kallat ”Ingen ska dö på jobbet”, för att förhindra fler dödsolyckor. Målet är att påverka beslutsfattare och få en ändring av lagar och regler i den mån det behövs. Bra, tycker Reijo Tupala, men han vill ha mer fokus på förebyggande arbete.

–Det är stort fokus på dödsolyckor i branschen, men när det hänt är det för sent. Vi måste bli bättre på att arbeta förebyggande. Välutbildade skyddsombud, som delar med sig informationen inom företaget, är ett sätt att stärka det förebyggande arbetet, säger han.

Christer Carlsson lyfter fram rapporteringssystemet ENIA som ett användbart verktyg för att göra riskbedömningar och därmed arbeta mer förebyggande.

–Varje arbetsmoment ska riskbedömas, varje dag. Man kan gå in och kolla om det hänt olyckor på det arbetsmoment som ska riskbedömas och dra slutsatser av det. Och arbetsledare kan kontrollera om personalen gör de riskbedömningar som krävs.

LÄS ÄVEN: Slarv och stress bakom de flesta av elektrikernas elolyckor

Tomas Torstensson, vd på Energiarbetsgivarna EFA, menar att företagen inom energibranschen tar olyckor och tillbud på allvar. Han tycker det är för enkelt att peka på stress och tidspress som en orsak.

Om kontrakten mellan nätbolag och entreprenörer innehåller regler om böter vid förseningar känner han inte till. Det är affärshemligheter, säger han.

–Vi måste utreda vad som hänt och ta lärdom av det. Om den mänskliga faktorn är inblandad så måste vi fråga oss varför det blev som det blev och hur vi undviker det i fortsättningen, säger han. Inte lägga skuld på den enskilde medarbetaren.

LÄS ÄVEN: ”Lägg ansvaret för elolyckorna där det hör hemma”

Nätbolagen är medvetna om att det finns säkerhetsproblem i branschen, enligt Ulf Melin, säkerhets- och arbetsmiljöansvarig på EON, ett av de tre stora nätbolagen.

EON har stoppat arbeten som företaget uppfattar som osäkra. Och det är något som entreprenörerna får räkna med.

–Det är en del av upphandlingen att vi premierar säkerhetsarbete, entreprenörerna och vi arbetar tillsammans med det här. Det är inte en konkurrenssituation.

Ulf Melin  tycker det är svårt att avgöra om olyckorna faktiskt ökar eller om fler rapporterar. Men han säger att det viktigaste för EON är att entreprenörerna förmedlar till sin personal att de ska stoppa arbete som de bedömer vara farligt.

–När man står därute och gör en riskbedömning och upptäcker att det är för farligt, ska jobbet stoppas.

LÄS ÄVEN: Efter dödsolyckorna – förbundet pressar regeringen

Ulf Melin menar att regler är en sak, lika viktigt eller viktigare är att tänka säkert. Och det ska gå igenom hela organisationen.

–Det kan låta fel, men betyder inte att ansvaret för säkerheten vilar på den enskilde. Denne ska uppmuntras att avbryta arbetet eller byta arbetsmetod om det behövs, utan att höra något negativt om det efteråt.


• Elsäkerhetsverkets senaste rapport om elolyckor, som kom 2018, visar att antalet anmälda elolyckor som drabbat yrkesmän och som inte medfört sjukskrivning fyrdubblats de senaste 15 åren. De senaste tre åren har dock även olyckor som leder till sjukrivning ökat.

Myndigheten tror att ökningen framför allt beror på att fler anmäler olyckor och tillbud, men pekar på att företagen måste göra mer för att minska riskerna i arbetet.

Statistiken tar enbart upp olyckor där en person blivit direkt påverkad av el, det vill säga strömgenomgång eller ljusbåge. I slutet av maj kommer rapporten om elolyckor under 2018.


Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen, som tillsammans med Tidningen Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Karin Lindgren Strömbäck

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Sveriges effektreserv: När Karlshamnsverket behövs får inget gå fel

Under årets driftsäsong var Karlshamnsverket i produktion under mindre än ett dygn. Det var den 24 januari i år. Resten av tiden arbetar de anställda på verket med att säkerställa att utrustning är i bästa möjliga skick. När verket väl behövs får inget gå fel.

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar. Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

Fråga experterna: Sitta i orubbat bo?

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

PO Bergström: ”Vad kostar egentligen en flygbiljett?”

KRÖNIKA ”För att vara en bra ledare så måste man också klara av att reflektera över det man gör ur moralisk synpunkt”, skriver PO Bergström.

Här talar facktopparna på första maj 2019

Snart dags för första maj-firandet 2019. Många av LO-fackens ordföranden kommer att tala runt om i landet tillsammans med socialdemokratiska toppolitiker. Får du besök på din ort? Arbetet har sammanställt en lista.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Nytt pris: Dags att utse årets Ledstjärna!

Finns det någon på din arbetsplats som som visar vägen eller gör verklig skillnad? Då kan du nominera hen till Folksam LO Pensions nyinstiftade hållbarhetspris Ledstjärnan. Priset Ledstjärnan ska gå till någon som gjort verklig skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta villkor i arbetslivet. Det kommer att delas ut vartannat år, med start till hösten.

Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister. Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.

Reinfeldt om att jobba till 75: ”En bra början”

Vi måste ändra vår mentala inställning och syn på vem som är äldre om vi ska arbeta till 75. Det menar förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Jobba tills du är 75 år gammal och gör minst ett karriärbyte innan pensionen.

Regeringen sparar på äldreomsorgen

Det blir besparingar på minst fyra miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget, rapporterar Dagens Industri. Minst 310 miljoner av dem är pengar till äldreomsorgen. Uppgifterna bekräftas av regeringskansliet. På onsdag, den 10 april, kommer regeringens vårändringsbudget.

Hylla din arbetsmiljöhjälte!

Den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent delar varje år ut ett arbetsmiljöstipendium. Nu är det hög tid att nominera kandidater till 2019 års stipendium. Nomineras kan såväl chefer som anställda som arbetar på privata företag, och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Kortare arbetstid för äldre. En bra pension. Satsa på att få fler medlemmar. Löneökningar. Hur ska Elektrikerförbundet tänka, när de lägger upp en strategi för avtalsförhandlingar de närmaste 10-20 åren? Frågorna ventilerades när Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson mötte medlemmar på TST-gruppen och Bravida i Gävleborg och Dalarna.

Nya regler för skyddsombud oroar LO

Förenklingar av arbetsmiljöregler om hur arbetsplatser utformas riskerar att undergräva skyddsombud i LO-facken. Det menar Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO, som tror att arbetsgivare kommer kunna ducka undan ansvar för arbetsmiljön.