• – Jag har fokuserat på följderna av elolyckor ur en psykologisk aspekt. Hur arbetsförmågan påverkas och hur man uppfattar bemötandet inom sjukvården och på arbetsplatserna, säger Sara Thomée, psykolog och forskare. Foto: Siv Öberg

  • – Bland de känslomässiga reaktionerna finns chock, förvirring, ilska, frustation och självanklagelse, säger Sara Thomée, psykolog som tillsammans med andra forskare undersökt sena följder av strömgenomgång. Foto: Siv Öberg

2019-03-25

 Strömgenomgång kan leda till ”Nära döden upplevelse” och posttraumatisk stress. Skuldkänslor och obehag efteråt är vanliga visar aktuell forskning.

Cirka 100 elolycksfall som leder till sjukskrivning minst en dag, rapporteras årligen till Arbetsmiljöverket.

Forskningsprojektet ”Elolyckor i arbetet” presenterades 2017. Det finansierades av det statliga forskningsrådet Forte för arbetsliv, hälsa och välfärd. Projektet startade 2011 på Arbets- och Miljömedicinska klinikerna i Göteborg, Lund, Sundsvall, Umeå och Örebro.

LÄS ÄVEN: Elolyckor: Vi lär av varandras erfarenheter

En av de åtta forskare som medverkade är Sara Thomée, psykolog och verksam vid Göteborgs Universitet.

– Vi gick ut med en enkät till 4 000 medlemmar i Elektrikerförbundet och till 343 personer som gjort en anmälan om elolycka till Arbetsmiljöverket, berättar Sara Thomée.

Cirka hälften av dem svarade på enkäten och de som rapporterade strömgenomgång fick ytterligare en enkät. Sammanlagt 523 elektriker svarade. Av dem hade 58 kvarvarande besvär och 23 av dessa genomgick en fördjupningsstudie.

Strömgenomgång kan leda till fysiska besvär med värk, muskelsvaghet och känselbortfall, men forskarna ville även ta reda på om det påverkar hjärnans funktioner.

– Våra undersökningar visar ingen mätbar försämring av minne och koncentration. Men däremot kan vi konstatera att det psykiska välbefinnandet påverkas negativt efter elolyckor, säger Sara Thomée.

– Att fastna i en strömkälla är fruktansvärt obehagligt. Musklerna krampar. Man kan inte släppa taget eller ropa på hjälp. Då kommer dödsångesten. En del bryter ihop efteråt och känner att de inte klarar av sitt arbete längre, förklarar Sara Thomée.

Det är också vanligt att man skuldbelägger sig själv för det som hänt. Att man är arg på sig själv eller andra. För att man slarvat eller att olyckan inte har blivit ordentligt utredd.

Eller för att man inte har ändrat rutinerna på arbetet så liknande olyckor kan inträffa igen. Ångest och depressioner kan leda till perioder av sjukskrivning.

– På en del arbetsplatser förekommer det en macho-kultur med inställningen att lite stötar får man tåla. Man bagatelliserar problemen och vill inte prata om dem. Och ibland får de drabbade inte heller något stöd från sjukvården, fortsätter Sara Thomée.

LÄS ÄVEN: Vården missar lätt skador efter olyckor med el 

Men om inte sjukvården tar besvären på allvar kan man vända sig till en Arbets- och Miljömedicinsk klinik, upplyser hon. Där finns den rätta kompetensen. Man kan även få hjälp på Företagshälsovården som ofta har psykologer kopplade till sin verksamhet.

– Men alla företag är inte anslutna till Företagshälsovården. Det är ett bekymmer. En del drabbade kan behöva psykologhjälp för att komma tillbaka till arbetet, konstaterar Sara Thomée.

Text: Torbjörn Svensson
Foto: Siv Öberg

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Sveriges effektreserv: När Karlshamnsverket behövs får inget gå fel

Under årets driftsäsong var Karlshamnsverket i produktion under mindre än ett dygn. Det var den 24 januari i år. Resten av tiden arbetar de anställda på verket med att säkerställa att utrustning är i bästa möjliga skick. När verket väl behövs får inget gå fel.

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar. Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

Allt fler olyckor i energibranschen

Antalet olyckor i el- och energibranschen ökar. Enligt Elsäkerhetsverket har antalet olyckor som inte leder till sjukskrivning fyrdubblats på 15 år. Även inrapporteringen till Afa försäkring går uppåt. Nu ökar kraven på förebyggande arbetsmiljöarbete. Afa-försäkring har ett rapporteringssystem, ENIA, som allt fler företag ansluter sig till.

Fråga experterna: Sitta i orubbat bo?

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

PO Bergström: ”Vad kostar egentligen en flygbiljett?”

KRÖNIKA ”För att vara en bra ledare så måste man också klara av att reflektera över det man gör ur moralisk synpunkt”, skriver PO Bergström.

Här talar facktopparna på första maj 2019

Snart dags för första maj-firandet 2019. Många av LO-fackens ordföranden kommer att tala runt om i landet tillsammans med socialdemokratiska toppolitiker. Får du besök på din ort? Arbetet har sammanställt en lista.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Nytt pris: Dags att utse årets Ledstjärna!

Finns det någon på din arbetsplats som som visar vägen eller gör verklig skillnad? Då kan du nominera hen till Folksam LO Pensions nyinstiftade hållbarhetspris Ledstjärnan. Priset Ledstjärnan ska gå till någon som gjort verklig skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta villkor i arbetslivet. Det kommer att delas ut vartannat år, med start till hösten.

Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister. Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.

Reinfeldt om att jobba till 75: ”En bra början”

Vi måste ändra vår mentala inställning och syn på vem som är äldre om vi ska arbeta till 75. Det menar förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Jobba tills du är 75 år gammal och gör minst ett karriärbyte innan pensionen.

Regeringen sparar på äldreomsorgen

Det blir besparingar på minst fyra miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget, rapporterar Dagens Industri. Minst 310 miljoner av dem är pengar till äldreomsorgen. Uppgifterna bekräftas av regeringskansliet. På onsdag, den 10 april, kommer regeringens vårändringsbudget.

Hylla din arbetsmiljöhjälte!

Den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent delar varje år ut ett arbetsmiljöstipendium. Nu är det hög tid att nominera kandidater till 2019 års stipendium. Nomineras kan såväl chefer som anställda som arbetar på privata företag, och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Kortare arbetstid för äldre. En bra pension. Satsa på att få fler medlemmar. Löneökningar. Hur ska Elektrikerförbundet tänka, när de lägger upp en strategi för avtalsförhandlingar de närmaste 10-20 åren? Frågorna ventilerades när Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson mötte medlemmar på TST-gruppen och Bravida i Gävleborg och Dalarna.